Echipaj minim de siguranta pentru nave maritime

Legislatia muncii  |  0 comentarii

In Monitorul Oficial nr. 87 din 4.02.2014 a fost publicat Ordinul 39 din 23 Ianuarie 2014 emis de Ministerul Transporturilor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele maritime care arborează pavilion român.

SECTIUNEA 1 - Definitii

ART. 1
Termenii folositi in prezentul ordin si in anexele la acesta au urmatoarele intelesuri:
a) Autoritatea Navala Romana - autoritatea centrala de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, autoritate de stat in domeniul transportului maritim si pe caile navigabile interioare, careia ministerul i-a delegat competente privind ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin, denumita in continuare ANR;
b) certificatul privind echipajul minim de siguranta - documentul emis de ANR pentru fiecare nava, prin care se stabilesc numarul si functiile echipajului minim de siguranta.

SECTIUNEA a 2-a
Domeniul de aplicare

ART. 2
(1) Prezentul ordin privind stabilirea echipajului minim de siguranta se aplica tuturor navelor maritime care arboreaza pavilion roman.
(2) Prezentul ordin nu se aplica navelor militare, navelor din dotarea Politiei de Frontiera Romane, Politiei Romane si Autoritatii Nationale a Vamilor.

SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii generale

ART. 3
(1) Echipajul minim de siguranta stabilit prin prezentul ordin trebuie sa se afle la bordul navei, astfel incat in orice moment sa fie asigurate: operarea in siguranta a navei, securitatea acesteia si protectia mediului.
(2) Lipsa de la bord a oricarei persoane care face parte din echipajul minim de siguranta, la plecarea navei din port, va atrage oprirea navei din navigatie de catre ofiterii de capitanie si sanctionarea proprietarului/operatorului navei, in conformitate cu prevederile legale.
(3) Echipajul minim de siguranta pentru navele care au automatizari pentru exploatarea si supravegherea echipamentelor de bord se stabileste de catre ANR, la cererea proprietarului/operatorului navei.
(4) Pentru navele aflate in stationare, in reparatii, in parcul rece sau la iernatic, proprietarul sau operatorul navei va raspunde, in conformitate cu prevederile legale, daca la bord nu sunt prezente persoanele care fac parte din echipajul minim de siguranta.
ART. 4
(1) Certificatul privind echipajul minim de siguranta pentru navele maritime care navigheaza in afara apelor nationale navigabile, precum si Certificatul privind echipajul minim de siguranta pentru navele maritime care efectueaza servicii portuare sau tehnice si care navigheaza in apele nationale navigabile se emit in baza unei cereri puse la dispozitie de capitania de port, completata de proprietarul/operatorul navei.
(2) Certificatul privind echipajul minim de siguranta, solicitat la alin. (1), se emite in baza unei cereri a proprietarului sau operatorului navei, prevazuta in anexa nr. 6, conform careia datele tehnice si automatizarile pentru exploatarea si supravegherea echipamentelor sunt reale.
(3) Certificatul privind echipajul minim de siguranta, solicitat la alin. (1), se retrage in cazul in care ofiterii de capitanie constata ca informatiile cuprinse in cererea prevazuta in anexa nr. 6 nu sunt adevarate si corecte.
(4) Dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin, navelor maritime care navigheaza in afara apelor nationale navigabile li se va emite un nou certificat privind echipajul minim de siguranta, conform prevederilor prezentului ordin.
(5) Dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin, navelor maritime care efectueaza servicii portuare sau tehnice si care navigheaza in apele nationale navigabile li se va adnota corespunzator in certificatul privind echipajul minim de siguranta existent, conform prevederilor prezentului ordin.
ART. 5
Valabilitatea certificatului privind echipajul minim de siguranta este de 5 ani de la data emiterii.
ART. 6
In functie de nevoile de operare ale navei, proprietarul/operatorul va asigura, pe langa echipajul minim de siguranta, personal navigant suplimentar, precum si personal auxiliar.

CAP. II
Reguli de normare a echipajului minim de siguranta

ART. 7
La navele maritime care efectueaza servicii portuare sau tehnice si care isi desfasoara activitatea la distante mai mari de 24 de mile marine in afara porturilor romanesti sau care fac un singur voiaj international, personalul din cadrul echipajului minim de siguranta se va suplimenta in functie de complexitatea activitatii si de durata ei.
ART. 8
(1) Navele maritime care efectueaza servicii portuare sau tehnice si care vor fi folosite in navigatie in apele interioare navigabile vor avea la bord un capitan fluvial categoria B sau un capitan fluvial categoria A ori un posesor de certificat de competenta pentru navigatia pe Rin si vor naviga cu echipajul maritim imbarcat.
(2) Navele de navigatie interioara, cu exceptia navelor de pasageri, care vor fi folosite in porturile maritime, vor avea la bord un posesor de certificat de competenta de navigatie pe Rin sau un capitan fluvial categoria A ori un capitan maritim portuar sau un pilot maritim si vor naviga cu echipajul imbarcat pentru nave de navigatie interioara.
(3) Navele de pasageri de navigatie interioara, pe timpul manevrei in porturile maritime, vor avea in mod obligatoriu la bord un pilot maritim.
ART. 9
Proprietarii/Operatorii vor fi direct si singurii raspunzatori de consecintele nerespectarii dotarii navelor cu echipaj minim de siguranta si vor fi sanctionati conform legislatiei in vigoare.

CAP. III
Nave in stationare, in reparatii, in parc rece, in iernatic

SECTIUNEA 1
Nave in stationare

ART. 10
(1) Pe timpul stationarii in porturi, la navele maritime aflate in exploatare se va organiza serviciul de garda in schimburi, executat de persoane care fac parte din echipajul minim de siguranta.
(2) La navele maritime al caror echipaj minim de siguranta este de maximum 12 persoane, serviciul de garda va fi efectuat de cel putin doua persoane, dintre care o persoana posesoare a unui certificat de competenta punte si cealalta, posesoare a unui certificat de competenta sau certificat de capacitate masina, conducerea serviciului de garda revenind persoanei posesoare de certificat de competenta care executa serviciul de garda la punte.
(3) La navele maritime al caror echipaj minim de siguranta depaseste 12 persoane, serviciul de garda va fi efectuat de catre o patrime din numarul persoanelor care fac parte din echipajul minim de siguranta, dintre care cel putin un posesor al unui certificat de competenta punte si un posesor al unui certificat de competenta masina.
ART. 11
(1) La navele maritime care efectueaza servicii portuare sau tehnice, serviciul de garda va fi efectuat in schimburi, cu minimum o persoana/schimb, atunci cand puterea motorului este mai mica sau egala cu 750 kW, si cu doua persoane/schimb, atunci cand puterea motorului este mai mare de 750 kW.
(2) La navele maritime desemnate pentru interventii, precum si la cele destinate efectuarii serviciilor de siguranta - pilotajul si remorcajul de manevra al navelor in porturi, activitatea se desfasoara in schimburi, iar personalul minim de siguranta normat pentru un schimb va trebui sa se afle permanent la bord, fiecare asemenea nava putand fi in orice moment apta sa plece la interventie.
ART. 12
(1) In cazul unui numar de maximum 4 nave maritime apartinand aceluiasi proprietar/operator si destinate sa efectueze servicii portuare sau tehnice, scoase din serviciu la cererea proprietarului/operatorului pentru o perioada de timp limitata si care stationeaza in acelasi loc, serviciul de garda prin care se asigura paza si siguranta intregului grup de nave poate fi efectuat de catre un marinar si un motorist, fiecare cu cel putin 2 ani vechime in functie.
(2) Scoaterea din serviciu se face in baza unei solicitari motivate a proprietarului/operatorului navei si aprobata de capitania de port. Perioada scoaterii din serviciu a navei/navelor nu poate fi mai mica de 7 zile calendaristice.
(3) In situatia in care ofiterii de capitanie constata ca una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza aprobarii scoaterii din serviciu nu mai exista, serviciul de garda se va efectua pentru fiecare nava, in conditiile prezentului ordin.
ART. 13
Pe navele maritime cu destinatia de hotel plutitor, restaurant plutitor si altele asemenea, serviciul de garda va fi efectuat de un marinar cu cel putin 2 ani vechime in functie.

SECTIUNEA a 2-a
Nave in reparatii

ART. 14
(1) La navele maritime aflate in reparatii, serviciul de garda se va organiza in schimburi si va fi efectuat de catre o patrime din numarul persoanelor care fac parte din echipajul minim de siguranta, dintre care cel putin un posesor al unui certificat de competenta punte si un posesor al unui certificat de competenta masina.
(2) La navele maritime care efectueaza servicii portuare sau tehnice, aflate in reparatii, serviciul de garda va fi efectuat de cel putin doua persoane care fac parte din echipajul minim de siguranta.
ART. 15
Exceptie de la prevederile art. 14 fac navele aflate in reparatie capitala, care sunt preluate in intregime de santierul care efectueaza reparatiile, acesta asumandu-si toate responsabilitatile.

SECTIUNEA a 3-a
Nave in parc rece (in conservare sau pentru dezmembrare)

ART. 16
(1) La navele maritime aflate in parc rece, serviciul de garda va fi organizat in schimburi si va fi efectuat de doua persoane care fac parte din echipajul minim de siguranta, pentru fiecare nava.
(2) La navele maritime care efectueaza servicii portuare sau tehnice, serviciul de garda va fi organizat in schimburi si va fi efectuat de catre o persoana care face parte din echipajul minim de siguranta, pentru fiecare nava.
ART. 17
La navele maritime, cu orice destinatie, ale aceluiasi proprietar/operator, aflate in parc rece, grupate maximum 4 in acelasi loc, serviciul de garda va fi organizat in schimburi si va fi efectuat de doua persoane care fac parte din echipajul minim de siguranta, pentru intregul grup.
ART. 18
In situatii deosebite, din dispozitia ANR, proprietarul/operatorul navei va suplimenta personalul de garda.

SECTIUNEA a 4-a
Nave in iernatic

ART. 19
Personalul necesar sigurantei navelor aflate in iernatic si in parc rece va fi avizat de catre capitania portului care supravegheaza si urmareste organizarea si functionarea acestora.

CAP. IV
Normarea navelor maritime cu echipaj minim de siguranta
Nave maritime

ART. 20
(1) Pentru navele maritime care efectueaza servicii portuare sau tehnice, echipajul minim de siguranta este normat pentru un schimb de lucru.
(2) Durata unui schimb de lucru nu va fi mai mare de 12 ore.
(3) Pentru navele maritime nepropulsate care efectueaza servicii portuare sau tehnice si care nu au la bord echipamente tehnologice si altele asemenea, manevra, paza si securitatea lor in exploatare se asigura de remorcherul de manevra, iar pe timpul stationarii se aplica prevederile art. 11, 16 si 17, dupa caz.
ART. 21
(1) Echipajul minim de siguranta al navelor maritime, cu exceptia celor cu destinatie speciala, este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Echipajul minim de siguranta al navelor maritime cu destinatie speciala este prevazut in anexa nr. 2.
(3) Echipajul minim de siguranta al navelor maritime propulsate care efectueaza servicii portuare sau tehnice este prevazut in anexa nr. 3.
(4) Echipajul minim de siguranta al navelor maritime nepropulsate este prevazut in anexa nr. 4.
(5) Cererea privind echipajul minim de siguranta pentru navele maritime care navigheaza in afara apelor nationale navigabile este prevazuta in anexa nr. 5.
(6) Cererea privind echipajul minim de siguranta pentru navele maritime care efectueaza servicii portuare sau tehnice si care navigheaza in apele nationale navigabile este prevazuta in anexa nr. 6.
ART. 22
Forma si continutul Certificatului privind echipajul minim de siguranta pentru navele maritime care navigheaza in afara apelor nationale navigabile sunt prevazute in anexa nr. 7.
ART. 23
Forma si continutul Certificatului privind echipajul minim de siguranta pentru navele maritime care efectueaza servicii portuare sau tehnice si care navigheaza in apele nationale navigabile sunt prevazute in anexa nr. 8.

CAP. V
Dispozitii finale

ART. 24
Contraventiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii.
ART. 25
Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 26
Autoritatea Navala Romana va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 27
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la publicare.
ART. 28
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 342/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranta pentru navele maritime care arboreaza pavilion roman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 25 martie 2008, se abroga.

p. Ministrul transporturilor, Constantin Matei, subsecretar de stat

Bucuresti, 23 ianuarie 2014.
Ordin 39/2014

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *