Legea 16 din 2017: Detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Legea 16 din 2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale publicata in Monitorul Oficial nr. 196 din 2017. Legea a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis prin decretul nr. 301 din 16 Martie 2017. 

 ART. 1
(1) Prezenta lege instituie un cadru comun de dispozitii, masuri si mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul Romaniei detasarii salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, inclusiv masurile de prevenire si sanctionare a oricarui abuz ori a eludarii acestora.
(2) Prevederile prezentei legi urmaresc garantarea unui nivel adecvat de protectie a salariatilor detasati in cadrul prestarii de servicii transnationale, in special asigurarea respectarii aplicarii clauzelor si conditiilor de incadrare in munca prevazute de legislatia nationala, in conformitate cu prevederile art. 6, facilitand in acelasi timp exercitarea libertatii de a presta servicii pentru prestatorii de servicii, promovand un climat de concurenta loiala intre acestia din urma si sprijinind astfel functionarea pietei interne.
(3) Prezenta lege nu afecteaza exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt recunoscute in legislatia nationala, precum si la nivelul Uniunii Europene, inclusiv libertatea si dreptul la greva sau de a intreprinde actiuni care tin de relatiile de munca, in conformitate cu legislatia nationala.
(4) Prevederile prezentei legi nu afecteaza dreptul de a negocia, de a incheia, de a pune in aplicare contracte colective de munca si de a desfasura actiuni colective, in conformitate cu legislatia nationala.

ART. 2
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
b) salariat detasat pe teritoriul Romaniei - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, care in mod normal lucreaza intr-un alt stat decat Romania, dar care este trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul Romaniei, atunci cand angajatorul ia una dintre masurile prevazute la art. 5 alin. (1);
c) salariat detasat de pe teritoriul Romaniei - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul Romaniei, care in mod normal lucreaza in Romania, dar care este trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, atunci cand angajatorul ia una dintre masurile prevazute la art. 5 alin. (2);
d) detasare transnationala - situatia in care o intreprindere stabilita intr-un stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul altui stat membru salariati cu care are stabilite raporturi de munca, in situatiile reglementate de art. 5;
e) salariul minim aplicabil pe teritoriul Romaniei pentru salariatul detasat pe teritoriul Romaniei este cel prevazut de legislatia romana si/sau contractul colectiv de munca incheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsa la intreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale;
f) salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, pentru salariatul detasat de pe teritoriul Romaniei este cel definit de legislatia si/ori practica statului membru, altul decat Romania, sau Confederatiei Elvetiene, pe teritoriul caruia/careia este detasat salariatul;
g) cheltuieli generate de detasare - orice cheltuieli cu transportul, cazarea si masa, efectuate in scopul detasarii;
h) indemnizatie specifica detasarii transnationale - indemnizatia destinata sa asigure protectia sociala a salariatilor acordata in vederea compensarii inconvenientelor cauzate de detasare, care constau in indepartarea salariatului de mediul sau obisnuit;
i) autoritate competenta - o autoritate sau un organism desemnat de un stat membru sau de Confederatia Elvetiana sa indeplineasca functii si atributii cu privire la aplicarea legislatiei nationale referitoare la detasarea transnationala a salariatilor in cadrul prestarii de servicii;
j) autoritate solicitanta - autoritatea competenta dintr-un stat membru care transmite o cerere de asistenta, de informare, de notificare sau de recuperare a unei sume provenite din sanctiuni financiare administrative, astfel cum este prevazuta la art. 29-46;
k) autoritate solicitata - autoritatea competenta dintr-un stat membru careia ii este adresata o cerere de asistenta, de informare, de notificare sau de recuperare a unei sume provenite din sanctiuni financiare administrative, astfel cum este prevazuta la art. 29-46;
l) stat membru gazda - statul membru sau Confederatia Elvetiana pe teritoriul caruia este detasat un salariat in cadrul unei prestari de servicii transnationale, de catre o intreprindere stabilita pe teritoriul altui stat membru;
m) stat membru de stabilire - statul membru sau Confederatia Elvetiana in care este stabilita intreprinderea care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul altui stat membru salariati cu care are stabilite raporturi de munca;
n) sistemul de informare al pietei interne - instrumentul electronic furnizat de Comisia Europeana pentru a facilita cooperarea administrativa dintre autoritatile competente ale statelor membre si dintre autoritatile competente ale statelor membre si Comisia Europeana, definit in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne si de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ( Regulamentul IMI"), denumit in continuare Sistemul IMI;
o) sanctiune financiara administrativa - orice sanctiune pecuniara, inclusiv taxe si suprataxe aplicate unei intreprinderi prevazute la art. 3 lit. b), conform actelor normative si procedurilor statului membru, altul decat Romania pe teritoriul caruia se desfasoara activitatea, de catre autoritatile competente din alte state membre sau confirmate de catre organisme administrative ori judiciare sau, dupa caz, care decurg din hotarari ale instantelor competente si care sunt legate de nerespectarea prevederilor Directivei 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii ori ale Directivei 2014/67/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectarii aplicarii Directivei nr. 96/71/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne ( Regulamentul IMI");
p) lant de subcontractare - relatia contractuala civila intre o entitate juridica denumita contractant si o entitate juridica denumita subcontractant, intre care exista raporturi juridice directe privind prestarea unor servicii;
q) intreprindere - orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata, potrivit legislatiei in vigoare in statul membru de stabilire, sa desfasoare activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri in conditii de concurenta;
r) grup de intreprinderi - doua sau mai multe intreprinderi recunoscute ca fiind afiliate, potrivit alin. (4);
s) intreprindere utilizatoare - orice persoana fizica sau juridica pentru care si sub supravegherea si conducerea careia munceste temporar un salariat;
s) fisa de tara - chestionar standard, publicat pe site-ul Comisei Europene, continand informatii cu privire la regulile nationale specifice fiecarui stat membru cu privire la detasarea transnationala a salariatilor;
t) lucrari de montaj initial si/sau de prima instalare a unui bun - procedura de lucru prin care un bun este instalat si pus in functiune;
t) cooperare administrativa - activitatea in colaborare a autoritatilor competente ale statelor membre sau a autoritatilor competente ale statelor membre si a Comisiei Europene, prin schimbul si prelucrarea de informatii, inclusiv prin notificari si alerte ori prin furnizarea de asistenta reciproca, inclusiv pentru rezolvarea problemelor, in scopul unei mai bune aplicari a dreptului Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012;
u) instrumentul uniform de recuperare - formular standard utilizat in cadrul Sistemului IMI pentru formularea si transmiterea unei cereri de recuperare a unei sume provenite din sanctiuni financiare administrative de catre autoritatea solicitanta a unui stat membru, in conformitate cu prevederile art. 29-46;
v) instrumentul uniform de comunicare - formular standard utilizat in cadrul Sistemului IMI pentru formularea si transmiterea unei cereri de comunicare a unei sanctiuni financiare administrative de catre autoritatea solicitanta a unui stat membru, in conformitate cu prevederile art. 29-46;
w) coordonator national IMI - autoritatea desemnata de un stat membru pentru a indeplini sarcinile de sprijin necesare pentru functionarea eficienta a Sistemului IMI in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012.

(2) In sensul prezentei legi, notiunea de salariat este cea reglementata potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pe intreaga perioada a detasarii, salariatul isi va pastra raportul de munca direct cu angajatorul care l-a detasat.
(4) In sensul prezentei legi, este recunoscuta ca fiind afiliata direct sau indirect unei alte intreprinderi o intreprindere care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) detine majoritatea capitalului subscris al celeilalte intreprinderi;
b) controleaza majoritatea voturilor atasate actiunilor emise de cealalta intreprindere;
c) poate numi mai mult de jumatate dintre membrii consiliului de administratie, de conducere sau de supraveghere al celeilalte intreprinderi;
d) este administrata pe o baza comuna cu cealalta intreprindere de catre o alta intreprindere.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *