Salariile clericilor suportate partial din fonduri publice

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Legea 50 din 05 Aprilie 2017 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.  Sectiunea a 3-a, litera E, capitolul III din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ART. 8
(1) Unitatile apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, precum si unitatile si institutiile de invatamant teologic autorizate si acreditate potrivit legii, aflate in subordinea acestora si neintegrate in invatamantul de stat, respectiv unitatile de formare a personalului clerical, primesc de la bugetul de stat si de la bugetele locale un sprijin sub forma de contributii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unitatilor de cult centrale si locale respective."

2. La articolul 9 alineatul (1), litera b) prima liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" 300 de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile si institutiile de invatamant teologic, respectiv in unitatile de formare a personalului clerical prevazute la art. 8 din prezenta anexa. Contributia lunara este la nivelul salariului de baza minim brut pe tara;

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *