Valoare tichete de masa 2017

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Având în vedere prevederile:
- Legii   nr.   142/1998   privind   acordarea   tichetelor   de   masă,   cu   modificările   şi   completările ulterioare;
- Legii nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă;
-   Ordonanţei   de   urgenţă   a   Guvernului   nr.   59/2005   privind   unele   măsuri   de   natură   fiscală   şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare;
 -   art.   31   din   Normele   de   aplicare   a  Legii  nr.   142/1998   privind  acordarea   tichetelor   de   masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015,
în   temeiul   art.   18   alin.   (3)   din   Hotărârea   Guvernului   nr.   344/2014   privind   organizarea   şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei,  Protecţiei  Sociale  şi  Persoanelor  Vârstnice,  precum  şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice  emite următorul ordin:
 ART. 1
Pentru luna noiembrie a semestrului II al anului 2016 valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   nr.   59/2005   privind   unele   măsuri   de   natură   fiscală   şi   financiară   pentru   punerea   în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate depăşi cuantumul de 9,57 lei.
 ART. 2
Pentru intervalul de timp decembrie 2016 - aprilie 2017 inclusiv, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. I şi II din Legea nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, nu poate depăşi cuantumul de 15 lei.
 ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru
Bucureşti, 28 noiembrie 2016.
Ordin Nr. 2218.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *