Model de angajament al beneficiarului programului din bani UE Romanii de pretutindeni

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

Potrivit Ghidului din 3 februarie 2017 al beneficiarului emis de  Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni in vederea acordarii de finantari nerambursabile solicitantii de bani europenit rebuie sa depuna angajament potrivit caruia se obliga sa faca dovada detinerii a minimumului de 10 la suta din finantare conform modelului de mai jos:  

Angajament privind contributia proprie a solicitantului (acest model va fi completat de catre reprezentantul legal al solicitantului)
    
     Subsemnatul/a ......... , cu domiciliul in localitatea .......... , str. ......... nr. .... , bl. ... , ap. ... , sectorul/judetul ........... , codul postal ......... , posesor/oare al/a actului de identitate seria ..... nr. ....... , codul numeric personal .......... , cu resedinta in ......., in calitate de reprezentant legal al ......................
     Ma oblig ca, in cazul in care proiectul .......... va fi desemnat castigator in cadrul sesiunii de finantare 2017, sa fac dovada contributiei financiare proprii, in cuantum de minimum 10% din valoarea totala a finantarii acordate, conform art. 4 pct. g) din Legea nr. 350/2005, cel tarziu odata cu transmiterea raportului final de evaluare si a decontului final de cheltuieli.

Data si Semnatura reprezentantului legal al solicitantului


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *