Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la identitatea culturala romana in baza legii romanilor de pretutindeni

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

Potrivit Legii nr. 299/2007 actualizata Declaratia prevazuta la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunostintelor prevazute la alin. (1) lit. b) se efectueaza la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei din statul de cetatenie sau resedinta, cu sprijinul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, denumit in continuare M.R.P., sau la sediul M.R.P. Modelul declaratiei si modalitatea de certificare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.


DECLARATIE privind apartenenta la identitatea culturala romana

Subsemnatul/Subsemnata ............., cetatean(a) al(a) ..........., legitimat(a) cu actul de identitate/cartea de identitate/pasaportul seria .......... nr. .........., eliberat(a) de ..........., domiciliat(a) in .........., declar prin vointa mea liber exprimata si pe propria raspundere ca imi asum identitatea culturala romana.
In aceasta calitate inteleg sa beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa mi le exercit cu buna-credinta, pentru afirmarea identitatii mele culturale romane.
Declar ca datele de mai sus sunt corecte si ca am luat cunostinta de prevederile Codului penal privind falsul in declaratii si sanctiunile aplicabile.

    Data .............                                                     Semnatura ..........

Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni/Ambasada Romaniei la ................/Consulatul General al Romaniei la ......................... certifica faptul ca prezenta declaratie a fost data de dl/dna ............ pe propria raspundere si ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Data .............                                                     Semnatura .........


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *