Declaratie pe propria raspundere beneficiari fonduri nerambursabile destinate romanilor de pretutindeni

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

Potrivit Ghidului din 3 februarie 2017 al beneficiarului emis de  Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni in vederea acordarii de finantari nerambursabile solicitantii ce au intrunit conditiile in conditiile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora acestia trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere conform modelului de mai jos:

DECLARATIE (acest model va fi completat de catre reprezentantul legal al solicitantului)
    
     Subsemnatul/a ........, cu domiciliul in ..........., localitatea ........., str. .......... nr. ... , bl. ..., ap. ..., sectorul/judetul ......... , codul postal ....... , posesor/oare al/a actului de identitate seria ...... nr. ...... , codul numeric personal ....... , cu resedinta in ....... , in calitate de reprezentant al .....................
     Declar pe propria raspundere ca nu ma aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla in nici una dintre urmatoarele situatii:
    a) in incapacitate de plata;
    b) cu platile/conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti definitive;
    c) nu am incalcat cu buna stiinta prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice;
    d) nu sunt vinovat/a de declaratii false cu privire la situatia economica;
    e) nu am/nu are restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele locale sau fondurile speciale, in conformitate cu prevederile legale ale tarii unde sunt stabilit, sau, dupa caz, ale tarii autoritatii contractante;
    f) nu sunt condamnat/a pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, marturie mincinoasa, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
    g) nu fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    h) activitatile propuse nu beneficiaza de finantare publica nerambursabila.

     Totodata, cunoscand pedeapsa prevazuta de art. 306 din Codul Penal cu privire la obtinerea ilegala de fonduri, ma oblig sa nu folosesc sau sa prezint documente sau date false, inexacte sau incomplete, pentru primirea aprobarilor necesare acordarii finantarii din fonduri publice, avand ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri.
     Cunoscand pedeapsa prevazuta de art. 326 din Codul penal pentru infractiunea de fals in declaratii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este corecta si completa.
    
     Data si Semnatura reprezentantului legal al solicitantului

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *