D112 si răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Declaratii fiscale  |  0 comentarii

Urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlamentul României și de Guvernul României, în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se impune modificarea D112 în sensul adaptării corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 ”Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” și a instrucțiunilor de completare ale acestuia.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (D 112) cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de C.N.P.P., C.N.A.S, A.N.O.F.M. și A.N.P.I.S..

Ca urmare a intrării în vigoare a actelor normative sus menționate au fost efectuate următoarele modificări:

- introducerea unor noi casete în Anexa 1.1. - Anexa angajator, Secțiunile C2, C3, E2 și E3, în vederea centralizării separate a concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura carantinării sau măsura izolării;
- introducerea unor noi casete în Anexa 1.2. - Anexa asigurat - Secțiunea B.4, pentru declararea distinctă a bazelor de calcul ale indemnizațiilor acordate în baza dispozițiilor art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020 și în baza dispozițiilor art. 1 alin. (4) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, precum și a contribuției de asigurări sociale aferente;
- actualizarea unor casete din Anexa 1.2. - Anexa asigurat - Secțiunea B.1., în vederea includerii prevederilor art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, prevederilor O.U.G. nr. 120/2020, precum și a prevederilor O.U.G. nr. 147/2020;
actualizarea unor casete din Anexa 1.2. - Anexa asigurat - Secțiunea B.4. Centralizator, în vederea includerii prevederilor art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, prevederilor O.U.G. nr. 120/2020 precum și a prevederilor O.U.G. nr. 147/2020;
- introducerea în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a formularului, a unor  noi tipuri de asigurați, după cum urmează:
 
a) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin.(4) din O.U.G. nr. 132/2020, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj;
b) Membru cooperator, salariat în  baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020, pentru care nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă;
c) Salariat care beneficiază de indemnizația acordată potrivit O.U.G. nr. 147/2020;
d) Persoane fizice ale căror contracte individuale de muncă au  fost desfăcute că urmare a concedierii colective, conform legii, care primesc sume reprezentând plăți compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate;
e) Modificarea denumirii tipului de asigurat 5 - Persoane fizice disponibilizate prin concedieri colective, care primesc compensații bănești individuale, suportate din fondul de salarii, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de muncă;
f) Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în perioada de raportare, în celelalte tipuri de asigurați prevăzute în   Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4. Acest tip de asigurat va fi utilizat numai în situația intervențiilor legislative care conduc la modificarea prezentului ordin, astfel încât până la amendarea în mod corespunzător a ordinului și a aplicației informatice, angajatoriil/plătitorii de venituri să își îndeplinească în termenul legal obligațiile declarative.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *