Modele noi pentru declaratia 200, 207 si 230

Declaratii fiscale  |  0 comentarii

ANAF propune, printr-un proiect de ordin, adaptarea modelului și conținutului următoarelor formulare utilizate pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016, precum și pentru definitivarea impozitului anual și a contribuțiilor sociale:
- 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România";
- 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate";
- 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale";
- 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit";
- 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți";
- 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii";
- 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice";
- 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice".

Față de formularele utilizate în prezent, prin proiectul de act normativ supus dezbaterii, au fost propuse o serie de modificări în conținutul acestora, precum și aprobarea modelului și conținutului unui nou formular: Formular 207 - "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți". Declarația se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii şi plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, realizate de beneficiari de venit nerezidenți, conform Titlului VI din Legea nr.227/2015, sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *