Scoala Postliceala FEG Timisoara

Invatamant Liceal  |  0 comentarii

luand in considerare Hotararea Consiliului ARACIP nr. 12 din 8 decembrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditarii pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular evaluate in perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

ART. 1
Se acorda acreditarea pentru unitatea de invatamant preuniversitar Scoala Postliceala FEG, cu sediul in municipiul Timisoara, bulevardul Regele Carol I nr. 11, judetul Timis, pentru nivelul de invatamant  postliceal" (nivel 3 avansat, conform Hotararii Guvernului nr. 844/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotararii Guvernului nr. 918/2013, cu modificarile ulterioare), domeniul  sanatate si asistenta pedagogica", calificarile profesionale  asistent medical generalist",  asistent medical de farmacie", limba de predare  romana", forma de invatamant  cu frecventa (zi)".

ART. 2
Unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala FEG din municipiul Timisoara, acreditata potrivit dispozitiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoana juridica de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de invatamant, si beneficiaza de toate drepturile si obligatiile prevazute de lege, incepand cu anul scolar 2017 - 2018.

ART. 3
Unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala FEG din municipiul Timisoara are obligatia de a solicita evaluarea externa periodica in termen de maximum 5 ani de zile de la obtinerea acreditarii, dar nu mai tarziu de anul scolar 2021-2022.

ART. 4
Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de invatamant autorizata, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de invatamant preuniversitar particular acreditata Scoala Postliceala FEG din municipiul Timisoara.

ART. 5
Unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala FEG din municipiul Timisoara este monitorizata si controlata periodic de catre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, in colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Timis, in vederea verificarii respectarii standardelor care au stat la baza acreditarii.

ART. 6
Fundatia Ecologica Green - Filiala Bucuresti, unitatea de invatamant preuniversitar particular acreditata Scoala Postliceala FEG din municipiul Timisoara, Directia generala evaluare si monitorizare invatamant preuniversitar, Directia generala management preuniversitar din Ministerul Educatiei Nationale, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Timis vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *