Gradinita Excellence cu sediul in municipiul Iasi, sos. Bucium nr. 55B limba de predare romana

Invatamant Prescolar  |  0 comentarii

luand in considerare Hotararea Consiliului ARACIP nr. 12 din 8 decembrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditarii pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular evaluate in perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

ART. 1
Se acorda acreditarea pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita Excellence, cu sediul in municipiul Iasi, sos. Bucium nr. 55B, judetul Iasi, pentru nivelul de invatamant prescolar, limba de predare romana, program  prelungit.

ART. 2
Unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita  Excellence" din municipiul Iasi, acreditata potrivit dispozitiilor art. 1, este persoana juridica de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de invatamant, si beneficiaza de toate drepturile si obligatiile prevazute de lege, incepand cu anul scolar 2017-2018.

ART. 3
Unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita  Excellence" din municipiul Iasi are obligatia de a solicita evaluarea externa periodica in termen de maximum 5 ani de zile de la obtinerea acreditarii, dar nu mai tarziu de anul scolar 2021-2022.

ART. 4
Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de invatamant autorizata, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de invatamant preuniversitar particular acreditata Gradinita  Excellence" din municipiul Iasi.

ART. 5
Unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita  Excellence" din municipiul Iasi este monitorizata si controlata periodic de catre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, in colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, in vederea verificarii respectarii standardelor care au stat la baza acreditarii.

ART. 6
Fundatia  Excellence" din municipiul Iasi, unitatea de invatamant preuniversitar particular acreditata Gradinita  Excellence" din municipiul Iasi, Directia generala evaluare si monitorizare invatamant preuniversitar, Directia generala management preuniversitar din Ministerul Educatiei Nationale, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *