Acte necesare pentru casatorie in Romania

Stiri Bucuresti Ilfov  |  0 comentarii

Pentru a va casatori civil in Romania trebuie sa parcurgeti pasii de mai jos si va sunt necesare urmatoarele acte si documente: Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primaria competentă unde urmează a se încheia căsătoria.

Actele necesare :
  • actele de identitate ale viitorilor soţi, în original si copie;
  • certificatele de naştere în original si copie,  iar pentru cetăţenii străini – certificatele de naştere eliberate de autorităţile străine (originale),  traduse şi legalizate;
  • certificatele medicale privind starea de sănătate (prenupţiale), care sunt valabile 14 zile (de la data emiterii – până la data încheierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoanele se pot sau nu căsători;
  • dovada eliberată sau autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al ţării sale - în cazul viitorului soţ cetăţean străin - din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei;
  • declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte că viitorul soţ cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de lege, pentru încheierea căsătoriei în România.
Alte acte, în original,  copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, după caz:
    - acte din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare;
    - aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege;
    - avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă;
    -  aprobarea primarului, în cazul încheierii căsătoriei în afara sediului primăriei, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta (bolnav nedeplasabil – cu dovada medicală), la cererea persoanei interesate, precum si documente justificative în susţinerea cererii;;
    - încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul sau dupa implinirea termenului de 10 zile, la cererea persoanei interesate;
    - autorizaţia traducătorului, în cazul căsătoriilor încheiate cu cetăţeni străini sau surdomuţi.

Important:
    - Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii în care aceştia se află temporar.
    - În ziua oficierii căsătoriei este obligatorie prezenţa a 2 martori cu acte de identitate.
    - La depunerea declaraţiei de căsătorie şi la încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români, dacă nu cunosc limba română, precum şi în cazul în care unul sau ambii viitori soţi sunt surdomuţi, se va folosi interpret autorizat, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Acte casatorie

Acte necesare castorie

Acte necesare castorie

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *