Acte necesare amanare plata TVA in vama

Acte necesare  |  0 comentarii

Ordinul viceprim-ministrului,ministrul finantelor publice  nr. 1891 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri.

Potrivit prezentului ordin, certificatul de amanare de la plata in vama a TVA se elibereaza la solicitarea persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal  care in anul calendaristic precedent sau in ultimile 12 luni anterioare lunii in care se solicita eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii si state terte a caror valoare cumulata este de cel putin 100 milioane lei si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  • nu au obligaţii bugetare  restante  reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile    individuale   ale   salariaţilor   şi  orice  alte venituri bugetare,  cu   excepţia  celor eşalonate  şi/sau  reeşalonate  la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
  • nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;
  • sunt înregistrate în scopuri  de  TVA  cu  cel  puţin un an calendaristic  înaintea depunerii cererii pentru  eliberarea   certificatului  de  amânare de la  plata  în vamă a TVA;
  • nu  sunt în stare de insolvenţă, procedura de  reorganizare  sau  lichidare judiciară.

Pentru  obtinerea  certificatului, persoanele impozabile  trebuie  sa depuna la Directia Generala a Vamilor urmatoarele documente: cerere tip; copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA; certificatul de atestare fiscala in original;  declaratie pe proprie raspundere privind valoarea cumulata  a importurilor;declaratie pe proprie raspundere ca nu sunt in stare de insolventa si nu se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara .    

De asemenea, pot obtine certificatul de amanare de la plata in vama a TVA , fara a indeplini cumulativ conditiile mai sus mentionate, urmatoarele persoane impozabile:    
  • operatorii economici autorizaţi care sunt înregistraţi în  scopuri  de  TVA  în România conform art. 153 din Codul fiscal;
  • persoanele impozabile care sunt înregistrate  în scopuri de TVA în România pconform art. 153 din Codul fiscal şi care au obţinut autorizaţie pentru procedura de vămuire la domiciliu.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *