Acte necesare autorizarii laboratoarelor de incercari la foc solicitate de IGSU

Acte necesare  |  0 comentarii

Potrivit articolului 5 din Regulamentul din 20 ianuarie 2017 privind autorizarea laboratoarelor de incercari la foc, aprobat prin Ordinul nr. 3 emis de Ministerul Afecerilor Interne, cererea de autorizare a laboratoarelor de incercari la foc, intocmita conform modelului prezentat mai jos, se depune la IGSU (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta), insotita de un dosar care contine urmatoarele:

  • fotocopia certificatului de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului;
  • chestionarul de informare si autoevaluare, prevazut in anexa nr. 3;
  • documente din care sa reiasa calificarea si experienta profesionala, pentru seful laboratorului, personalul cu functii de conducere si personalul tehnic responsabil de incercare;
  • documente privind descrierea spatiilor de lucru ale laboratorului, a echipamentelor tehnice si indicarea procedurilor de lucru;
  • modelele documentelor ce urmeaza a fi eliberate de laborator;

Totodata potrivit art. 8 din acelasi Regulament auditul de evaluare a laboratoarelor de încercări la foc se efectuează de o echipă de auditori din cadrul structurii specializate pentru supravegherea pieţei şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii din cadrul IGSU. Auditul de evaluare se efectuează numai atunci când documentaţia, prevăzută la art. 5, depusă este completă.  Auditul de evaluare se efectuează conform procedurii elaborate în acest sens şi se finalizează printr-un raport de audit, semnat de membrii echipei de auditori. Modelul raportului de audit este prevazut in regulament.

In cazul in care se doreste extinderea activitatii unui laborator autorizat cu alte incercari la foc, se depune la IGSU o noua cerere de autorizare, conform modelului, si se parcurg etapele procesului de autorizare, respectiv cererea insotita de documentele si formularele depuse la autorizarea initiala.

Model de cerere de autorizare laborator de incercari de foc

Antetul dvs.

CERERE DE AUTORIZARE/EXTINDERE (alegeti tipul cererii)

Catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

Prin prezenta institutia/societatea/laboratorul ..., cu sediul in localitatea ..., judetul ..., str. .... nr. ..., reprezentata/reprezentat prin manager/director ..., solicitam autorizarea/extinderea autorizarii laboratorului ... care functioneaza in cadrul institutiei/firmei noastre pentru urmatoarele incercari (Enumerati tipul incercarilor la foc): 

In sustinerea cererii anexam dosarul tehnic cuprinzand urmatoarele documente:
    1. ...;
    2. ...;
    3. ...;
    4. ...;
    5. ...; (enumerati documentele ce sunt continute de dosarul de autorizare - vezi mai sus)
care atesta indeplinirea conditiilor si criteriilor prevazute in Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de incercari la foc, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 3/2017. Declaram ca am luat cunostinta de obligatiile ce ne revin potrivit regulamentului mentionat, pe care intelegem sa le respectam intocmai.

             Manager/Director,                          Contabil-sef,
        ..........................                  .....................
          (numele si prenumele)                     (numele si prenumele)

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *