Acte necesare cazier fiscal

Acte necesare  |  0 comentarii

Acte necesare cazier fiscal: cerere tip, cartea de identitate (BI/CI), imputernicire, chitanta de plata a taxei de eliberare a cazierului fiscal. Pentru obtinerea certificatului de cazier fiscal aveti nevoie de urmatoarele documente:

  • cerere tip (formularul 502) care se depune prin reprezentantul legal sau persoana imputernicita pe baza de mandat;
  • act identitate (buletin / carte de identitate) al reprezentantului sau imputernicitului (original si copie);
  • imputernicirea, daca este cazul;
  • chitanta in valoare de 20 lei care se plateste la Trezorerie;


Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberarii si poate fi utilizat numai in scopul pentru care a fost eliberat. Cazierul Fiscal se elibereaza de indata (pe loc) in prezenta reprezentantului.


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *