Autorizatia de foraje si excavari nu este aceeasi cu autorizatia de construire

Cereri  |  0 comentarii

Potrivit Codului Fiscal actualizat autorizatia de foraje si excavari nu este de natura autorizatiei de construire si nici nu o inlocuieste pe aceasta. Cererea pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari are elementele constitutive ale declaratiei fiscale si se depune la structura de specialitate in a carei raza de competenta teritoriala se realizeaza oricare dintre operatiunile prevazute la art. 474 alin (10) din Codul fiscal, cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii operatiunilor.

In aplicarea art. 474 alin. (15) din Codul fiscal, taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se datoreaza de catre furnizorii serviciilor respective pentru fiecare instalatie/beneficiar, inainte de efectuarea lucrarilor.

In aplicarea art. 474 alin. (16) din Codul fiscal, taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se datoreaza pentru fiecare certificat eliberat de catre primari in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002, prin care se confirma realitatea existentei domiciliului/resedintei persoanei fizice sau a sediului persoanei juridice la adresa respectiva, potrivit nomenclaturii stradale aprobate la nivelul localitatii.

Nivelurile taxelor prevazute in suma fixa la art. 474 alin (1) si (2) din Codul fiscal se stabilesc de catre consiliile locale sau consiliile judetene, dupa caz, intre limitele si in conditiile prevazute in Codul fiscal. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *