Cererea pentru societati comerciale de transport rutier intern si international – pluriactivitate

Cereri  |  0 comentarii

Documentul portabil A1 emis de Casa Nationala de Pensii Publice este un certificat care atestă faptul că titularul formularului este supus legislației române de securitate socială pe toată perioada înscrisă pe respectivul formular și, prin urmare, este scutit de la plata contribuțiilor sociale în alte state membre UE/ SEE/ Elveția, pe al căror teritoriu se deplasează/ tranzitează șoferii pentru efectuarea serviciilor de transport internațional.

Pentru obținerea documentului portabil A1, solicitanții trebuie să depună la sediul Casei Nationale de Pensii – Direcția Relații Internaționale - un dosar care trebuie să conțină documentația din "Cererea pentru societăți comerciale de transport rutier intern și internațional – pluriactivitate". 

Documente solicitate:
  • certificatul de înregistrare a societăţii, eliberat de către oficiul teritorial al registrului comerţului
  • certificatul de atestare fiscală, eliberat de ANAF
  • declaraţie pe proprie răspundere a angajatorului din care să rezulte numărul total de salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă
  • situaţii financiare actuale ale comerciantului
  • declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri
  • chestionar pentru determinarea legislaţiei aplicabile în caz de pluriactivitate
  • declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale (Declaratia 112)
  • actul de identitate din România al salariatului/ţilor pe care angajatorul intenţionează să-l/i detaşeze temporar
  • contractul individual de muncă al salariatului/ţilor pe care angajatorul intenţionează să-l/i detaşeze pe teritoriul altui stat

Cererea o descarcati de la adresa https://www.cnpp.ro/documents/10180/1342975/CERERE%20PENTRU%20SOCIET%C4%82%C8%9AI%20COMERCIALE%20-%20TRANSPORTATORI%20pluriactivitate

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *