Actiuni OMV la jumatate de pret

14-06-2022 07:21:57  |  Economie  |  0 comentarii

Vânzări directe către salariații “Petrom” S.A. Bucureşti, persoane îndreptățite, a unui număr de 382.103.818 acțiuni nominative, dematerializate emise de Societatea "OMV Petrom" S.A. – București, reprezentând un procent de 0,999% din valoarea de 38.210.381.859.000 ROL a capitalului social înregistrat la data semnării contractului de privatizare cu investitorul strategic OMV AKTIENGESELLSCHAFT Austria (23.07.2004), în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor articolului 9 din Anexa 1 a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom” S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului;

Cumpărarea acțiunilor puse în vânzare trebuie să fie individuală și efectuată exclusiv de către persoana îndreptățită iar vânzarea acțiunilor se realizează la prețul de 0,2158 lei/acţiune, respectiv la prețul la care au fost ofertate acțiunile în cadrul procesului de privatizare; Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor publicată în Monitorul Oficial, nr. 3006/28.09.2004, Partea a IV – a, în aplicarea prevederilor contractului de privatizare și a legislației, au fost ofertate acțiuni la valoarea de 0,2158 lei/acţiune (2.158 ROL).

Prin persoane îndreptățite se înțelege “salariații societății cu contract individual de muncă în vigoare la data semnării Contractului de privatizare cu investitorul strategic OMV AKTIENGESELLSCHAFT Austria, respectiv la data de 23 iulie 2004.”

Totodata se interzice înstrăinarea acțiunilor achiziționate după finalizarea procesului de vânzare pentru o perioadă de 1 an de zile de la data transferului dreptului de proprietate a acestora.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *