Oportunităţi de finanţare pentru sectoarele culturale şi creative

13-02-2014 06:26:10  |  Economie  |  0 comentarii

Comisia Europeană a publicat o listă a oportunităţilor de finanţare pentru sectoarele culturale şi creative, care, pe lângă programele specifice domeniului cultural, pot beneficia de resurse şi din programe destinate altor domenii de acţiune.

Astfel, principalele programe europene care oferă oportunităţi de finanţare sunt:
  • Europa Creativă urmăreşte promovarea diversităţii lingvistice şi culturale în Europa şi consolidarea competitivităţii sectoarelor culturale şi creative. Se vor acorda granturi în vederea sprijinirii colaborării în reţele transfrontaliere, a parteneriatelor şi a activităţilor de învăţare reciprocă, pentru a consolida capacitatea sectoarelor de a opera în afara graniţelor ţării şi pentru a le ajuta să facă faţă provocărilor precum trecerea la era digitală, globalizarea şi fragmentarea pieţelor europene.
  • Erasmus +  sprijină investiţiile în educaţie, formare şi tineret sub forma mobilităţii în scop educaţional, a parteneriatelor pentru inovare şi a sprijinului acordat politicilor. Firmele şi organizaţiile din domeniul cultural şi creativ pot fi eligibile pentru acţiuni specifice, inclusiv pentru alianţele de aptitudini la nivel sectorial şi alianţele cunoaşterii.
  • Orizont 2020 acordă o poziţie importantă cercetării privind patrimoniul cultural european şi expresiei culturale, precum şi diversităţii societăţilor europene (în cadrul priorităţii Provocări societale “Europa într-o lume în schimbare: societăţi inovatoare, reflexive şi favorabile incluziunii).
De asemenea, prioritatea Tehnologiile informaţiei şi ale comunicaţiilor (TIC) urmăreşte creşterea competitivităţii industriilor creative europene prin stimularea inovării în domeniul TIC în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), prin dezvoltarea şi extinderea eficientă a unui ecosistem tehnologic dinamic al UE pentru uzul industriilor creative şi prin încurajarea schimburilor între IMM-urile din industriile creative şi furnizorii de soluţii TIC inovatoare.

COSME urmăreşte consolidarea competitivităţii şi a sustenabilităţii întreprinderilor şi IMM-urilor din UE şi încurajează cultura antreprenorială. Măsurile de sprijin pentru IMM-uri pot include acţiuni pentru încurajarea dezvoltării de clustere şi de reţele de afaceri (Reţeaua întreprinderilor europene); sprijin pentru primele aplicaţii şi comercializarea produselor, proceselor şi serviciilor inovatoare şi acţiuni care urmăresc crearea de legături şi adăugarea de competenţe şi abilităţi în domeniul designului, al creativităţii şi al producţiei, precum şi acţiuni care vizează accelerarea apariţiei unor industrii competitive bazate pe activităţi trans-sectoriale.

Mecanismul pentru interconectarea Europei urmăreşte stimularea transportului, energiei şi reţelelor digitale în Europa. Programul prevede sprijin pentru accesul la resursele digitale privind patrimoniul european (Europeana.eu).

Informaţii detaliate referitoare la metologia fiecărui program şi perioadele de trimitere a aplicaţilor pot fi accesate la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/culture/news/documents/ccs-access-to-funding.pdf

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *