Nivelul platilor in numerar va fi micsorat

02-02-2014 05:35:24  |  Economie  |  0 comentarii

Ministerul Finantelor pregateste firmelor, PFA-urilor si Intreprinderilor Individuale noi reglementari in ceea ce priveste platile in numerar.

În prezent, plafoanele zilnice pentru plăţile în numerar  între persoanele juridice sunt  instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996  privind întărirea disciplinei financiar-valutare, cu modificările şi completările ulterioare  şi sunt stabilite astfel:
  • 10.000 lei/zi - plafonul de plăţi în numerar către persoane juridice;
  • 5.000 lei/zi - plafonul de plată în numerar către acelaşi furnizor.
  • 10.000 lei/zi – plafonul de plată în numerar  în cazul plăţilor către reţelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare
Potrivit proiectului de Ordonanta de Urgenta intocmit de Ministerul Finantelor Publice se intentioneaza modificarea OG 15/1996 dupa cum urmeaza:

Se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:
a) încasări de la persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană ;
b)  încasări efectuate de către magazinele de tipul Cash&Carry, care sunt organizate  şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
c) plăţi către persoanele prevăzute la art.1, alin. (1), în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei/ persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 5.000 lei/zi ;
d) plăţi către magazinele de tipul Cash&Carry care sunt organizate  şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare,  în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 2.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 2.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 2.000 lei şi, respectiv de 10.000 lei către magazinele de tipul Cash&Carry .

La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic prevăzut la alin. (1), lit. (c) sau d), după caz.

Operaţiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1, alin. (1), de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe sau alte drepturi, primirea de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei/persoană. Sunt interzise încasările fragmentate în numerar pentru tranzacţiile prevăzute în prezentul articol, cu o valoare mai mare de 2.000 lei/persoană, precum şi fragmentarea tranzacţiilor.     

Operaţiunile de încasare în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1, alin. (1), de la persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/persoană. Sunt interzise încasările fragmentate în numerar pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii cu valoare mai mare de 10.000 lei.

Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1, alin. (1) către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi, sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 2.000 lei/persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 2.000 lei/persoană.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *