COR 2011 noua clasificatie a ocupatiilor din Romania 2011

Legislatia muncii  |  0 comentarii

COR 2011. Ordin 1832/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) publicat in Monitorul Oficial 561 din 08 August 2011. Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
    In temeiul prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor - ISCO 08, ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania,

    ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), conform structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Clasificarea ocupatiilor din Romania se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala si este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitati bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, la completarea documentelor oficiale ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei.
    (2) In vederea asigurarii tranzitiei de la Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.), aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, la noua Clasificare a ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin prezentul ordin, cele doua clasificari vor fi utilizate in paralel pana la data de 31 decembrie 2011.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                Ministrul muncii, familiei
                  si protectiei sociale,
               Laurentiu Sebastian Lazaroiu

                     Presedintele
           Institutului National de Statistica,
                    Vergil Voineagu


    ANEXA

    1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori
    Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

    11 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
    Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

    111 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
    Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice stabilesc, formuleaza, recomanda si coordoneaza implementarea politicilor nationale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunitatilor, precum si ale organizatiilor specializate. Acestia determina, ratifica, modifica sau abroga legile, regulile publice si reglementarile si planifica, organizeaza, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale departamentelor si agentiilor guvernamentale, comunitatilor traditionale si ale organizatiilor specializate.

    1111 Legislatori, membri ai executivului
    Legislatorii si membrii executivului stabilesc, formuleaza si coordoneaza direct implementarea politicilor nationale, regionale sau locale ale Guvernului si ale agentiilor guvernamentale internationale si determina, ratifica, modifica ori abroga legile, regulile si reglementarile publice. Dintre acestia fac parte membrii alesi sau nealesi ai parlamentelor, consiliilor si guvernelor.
    111101 adjunct al procurorului general
    111102 ambasador
    111103 chestor Parlament
    111104 comandant unic aviatie
    111105 comisar general
    111106 comisar general adjunct
    111107 senator
    111108 guvernator
    111109 presedinte Academie
    111110 presedinte Inalta Curte de Casatie si Justitie
    111111 presedinte curte de apel
    111112 presedinte Curtea de Conturi a Romaniei
    111113 presedinte de judecatorie
    111114 presedinte Camera Deputatilor
    111115 presedinte sectie (la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la curtea de apel, tribunale si judecatorii)
    111116 presedinte tribunal
    111117 Presedintele Romaniei
    111118 prim-procuror
    111119 prim-procuror adjunct
    111120 prim-adjunct al procurorului general
    111121 prim-ministru
    111122 procuror general
    111123 procuror sef de sectie
    111124 procuror sef de sectie adjunct
    111125 secretar general al Guvernului
    111126 secretar Parlament
    111127 secretar de stat
    111128 vicepresedinte (la Inalta Curte de Casatie si Justitie, curtea de apel, tribunale si judecatorii)
    111129 inspector-sef al Inspectiei Judiciare de pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
    111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii
    111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii
    111132 inspector in cadrul Inspectiei Judiciare pentru judecatori/procurori de pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
    111133 inspector general judecatoresc sef
    111134 ministru
    111135 ministru consilier
    111136 ministru de stat
    111137 ministru plenipotentiar
    111138 deputat
    111139 presedinte Senat
    111140 subsecretar de stat

    1112 Inalti conducatori ai administratiei publice
    Inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.
    111201 consilier diplomatic
    111202 consilier guvernamental
    111203 consilier si consultant juridic
    111204 consilier institutii publice
    111205 consilier al ministrului
    111206 consul general
    111207 director institutie publica
    111208 director adjunct institutie publica
    111209 director de cabinet
    111210 director general institutie publica
    111211 consilier economic
    111212 inspector de stat sef
    111213 inspector-sef in administratia publica
    111214 magistrat-asistent-sef
    111215 notar-sef
    111216 notar-sef adjunct
    111217 secretar-sef notariat
    111218 prefect
    111219 secretar general
    111220 sef birou institutie publica
    111221 sef cabinet
    111222 sef birou senatorial
    111223 sef departament
    111224 sef protocol de stat
    111225 sef serviciu institutie publica
    111226 subprefect
    111227 viceguvernator
    111228 presedinte institutie publica
    111229 consilier prezidential
    111230 consilier parlamentar
    111231 vicepresedinte institutie publica
    111232 atasat diplomatic
    111233 consul
    111234 secretar diplomatic
    111235 viceconsul
    111236 consultant prezidential si guvernamental
    111237 secretar general Academie

    1113 Conducatori si membri ai consiliilor locale
    Conducatorii si membrii consiliilor locale (primarii localitatilor rurale) indeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative si oficiale, determinate de traditiile vechi, precum si de repartizarea drepturilor si responsabilitatilor intre primarii localitatilor rurale si autoritatile locale, regionale si nationale.
    111301 primar
    111302 secretar primarie, prefectura
    111303 viceprimar

    1114 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile specializate
    Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile specializate determina, formuleaza si coordoneaza direct implementarea politicilor organizatiilor specializate, cum ar fi organizatiile politice, sindicatele, patronatele, asociatiile de comert si industrie, organizatiile umanitare si de caritate sau asociatiile sportive, si reprezinta si actioneaza in numele acestor organizatii.
    111401 consilier organizatie politica
    111402 presedinte organizatie politica
    111403 vicepresedinte organizatie politica
    111404 secretar organizatie politica
    111405 conducator de asociatii, filiale si organizatii obstesti
    111406 loctiitor al conducatorului de asociatii, filiale si organizatii obstesti
    111407 secretar si secretar adjunct ai asociatiilor, filialelor si organizatiilor obstesti
    111408 presedinte organizatie sindicala
    111409 vicepresedinte organizatie sindicala
    111410 secretar organizatie sindicala
    111411 delegat sindical
    111412 presedinte asociatie nationala cooperatista
    111413 vicepresedinte asociatie nationala cooperatista
    111414 secretar general asociatie nationala cooperatista
    111415 presedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste
    111416 vicepresedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste
    111417 secretar asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste
    111418 sef departament organizatie sindicala
    111419 presedinte organizatie cooperatista
    111420 vicepresedinte organizatie cooperatista
    111421 presedinte asociatie patronala
    111422 vicepresedinte asociatie patronala
    111423 presedinte organizatie profesionala nationala
    111424 vicepresedinte organizatie profesionala nationala
    111425 secretar national organizatie profesionala nationala
    111426 presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
    111427 vicepresedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
    111428 secretar organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
    111429 consilier presedinte organizatie profesionala nationala
    111430 consilier presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
    111431 sef departament/compartiment/presedinte comisie organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
    111432 delegat sindical local
    111433 conducator de organizatii umanitare
    111434 secretar al organizatiilor umanitare

    112 Directori generali, directori executivi si asimilati
    Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

    1120 Directori generali, directori executivi si asimilati
    Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.
    112001 comandant/comandant adjunct aviatie
    112002 comandant port, flota
    112003 decan, rector, prorector, prodecan
    112004 director societate comerciala
    112005 director adjunct societate comerciala
    112006 inspector general scolar
    112007 director stiintific cercetare-dezvoltare
    112008 inspector sanitar sef
    112009 medic (farmacist) director
    112010 medic (farmacist) director adjunct
    112011 director general societate comerciala
    112012 director general adjunct societate comerciala
    112013 director de program
    112014 director general regie autonoma
    112015 director general adjunct regie autonoma
    112016 director control risc
    112017 director comercial
    112018 director vanzari
    112019 director/director adjunct, inspector-sef
    112020 director economic
    112021 director magazin
    112022 sef corp executori bancari
    112023 director sucursala
    112024 director tehnic
    112025 director general institut national de cercetare-dezvoltare
    112026 director incubator tehnologic de afaceri
    112027 director departament cercetare-dezvoltare
    112028 manager general
    112029 manager
    112030 sef cancelarie
    112031 director de societate comerciala agricola
    112032 antreprenor in economia sociala
    112033 director resurse umane
    112034 inspector scolar general adjunct
    112035 director casa corpului didactic

    12 Conducatori in domeniul administrativ si comercial
    Conducatorii din domeniul administrativ si comercial planifica, organizeaza, coordoneaza direct si controleaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare si dezvoltare, publicitate si relatii publice, precum si activitatile de vanzare si de marketing ale intreprinderilor sau organizatiilor ori ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii sau intreprinderi.

    121 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ
    Directorii de intreprinderi si conducatorii din domeniul administrativ planifica, organizeaza, conduc, controleaza si coordoneaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori intreprinderi.

    1211 Conducatori in domeniul financiar
    Conducatorii din domeniul financiar planifica, conduc direct si coordoneaza operatiunile financiare ale intreprinderii sau organizatiei, in colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) si cu conducatorii altor departamente ori sectiuni.
    121101 presedinte banca/vicepresedinte/prim-vicepresedinte
    121102 economist-sef
    121103 director general/director general adjunct banca/societate de leasing
    121104 director executiv banca/director/director adjunct
    121105 sef departament banca/sef-adjunct departament
    121106 sef proiect banca
    121107 sef serviciu/sef birou/banca/societate de leasing
    121108 coordonator compartiment/colectiv banca
    121109 dealer-sef (arbitragist banca)
    121110 director unitate bancara operationala/director adjunct unitate bancara operationala
    121111 sef agentie bancara
    121112 contabil-sef/director financiar/banca/societate de leasing
    121113 director de arhiva banca
    121114 director/director adjunct divizie/directie de leasing
    121116 director/director executiv conformitate
    121117 coordonator conformitate
    121118 manager securitatea informatiei (Chief Information Security Officer - CISO)
    121119 comisar sef divizie Garda Financiara
    121120 contabil-sef
    121121 controlor financiar
    121122 sef agentie CEC
    121123 sef birou/serviciu/sectie circumscriptie financiara
    121124 sef birou/serviciu financiar-contabilitate
    121125 manager financiar
    121126 manager relatii financiare externe
    121127 controlor revizor financiar

    1212 Conducatori in domeniul resurselor umane
    Conducatorii in domeniul resurselor umane planifica, conduc si coordoneaza politicile privind personalul, relatiile industriale si activitatile de sanatate si securitate in munca ale unei intreprinderi sau organizatii sau ale intreprinderilor care furnizeaza servicii de resurse umane pentru alte organizatii ori intreprinderi.
    121201 sef birou calificare si recalificare
    121202 sef birou pensii
    121203 sef birou somaj
    121204 sef oficiu somaj
    121205 sef serviciu resurse umane
    121206 sef serviciu evaluarea resurselor de munca
    121207 manager resurse umane
    121208 sef centru perfectionare

    1213 Conducatori in domeniul politicilor economice si al planificarii
    Conducatorii in domeniul politicilor si al planificarii organizeaza, conduc, planifica si coordoneaza activitatile de consultanta/consiliere politica si planificare strategica in cadrul Guvernului sau pentru organizatii nonguvernamentale si agentii din sectorul privat ori gestioneaza activitatile intreprinderilor care furnizeaza servicii de politica si planificare strategica.
    121301 sef birou organizatie politica, obsteasca, umanitara
    121302 sef serviciu organizatie politica, obsteasca, umanitara
    121303 inspector protectie civila
    121304 sef executiv audit intern
    121305 sef obiectiv servicii de securitate
    121306 manager de securitate
    121307 manager energetic
    121308 manager informatii pentru afaceri

    1219 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza include servicii de afaceri si managerii administrativi care nu sunt clasificati in grupele de baza anterioare din grupa minora 121 - Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ.
    121901 sef serviciu
    121902 sef atelier
    121903 sef sectie
    121904 sef birou
    121905 procuror sef birou/serviciu
    121906 sef birou/serviciu administrativ
    121907 registrator coordonator
    121908 registrator-sef
    121909 grefier-sef (judecatorie, parchet)
    121910 grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete)
    121911 prim-grefier
    121912 sef laborator criminalistica

    122 Conducatori in domeniul vanzari, marketing si dezvoltare
    Conducatorii din domeniul vanzari, marketing si dezvoltare planifica, organizeaza, controleaza direct si coordoneaza activitatile de publicitate, relatii publice, cercetare si dezvoltare, precum si activitatile de vanzare si marketing ale intreprinderilor si organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori intreprinderi.

    1221 Conducatori in domeniul vanzari si marketing
    Conducatorii din domeniul vanzari si marketing planifica, coordoneaza direct activitatile de vanzare si marketing ale unei intreprinderi sau organizatii ori ale intreprinderilor care furnizeaza servicii de vanzari si marketing pentru alte organizatii sau intreprinderi.
    122101 sef serviciu marketing
    122102 sef birou marketing
    122103 sef licitatie
    122104 director operatii tranzactii
    122105 sef casa compensatie
    122106 sef agentie bursiera
    122107 manager marketing (tarife, contracte, achizitii)
    122108 conducator firma mica - patron (girant) in afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

    1222 Conducatori in domeniul publicitatii si relatiilor publice
    Conducatorii din domeniul publicitatii si relatiilor publice planifica, coordoneaza direct activitatile de publicitate, relatii publice si de informare publica a intreprinderilor si organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza servicii similare pentru alte organizatii ori intreprinderi.
    122201 sef agentie reclama publicitara
    122202 sef birou reclama publicitara
    122203 sef serviciu reclama publicitara

    1223 Conducatori in domeniul cercetarii si dezvoltarii
    Conducatorii din domeniul cercetarii si dezvoltarii planifica, coordoneaza direct activitatile de cercetare si dezvoltare ale unei intreprinderi sau organizatii ori ale intreprinderilor care furnizeaza servicii similare pentru alte organizatii sau intreprinderi.
    122301 arhitect-sef
    122302 geolog-sef
    122303 secretar stiintific
    122304 sef formatie lucrari geologice
    122305 sef formatie cercetare-dezvoltare
    122306 meteorolog-sef
    122307 director filiala cercetare-proiectare
    122308 sef atelier editie, multiplicare, expeditie
    122309 sef proiect cercetare-proiectare
    122310 sef sectie cercetare-proiectare
    122311 sef atelier cercetare-proiectare
    122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) in cercetare-proiectare
    122313 director proiect
    122314 sef proiect/program
    122315 inspector-sef inspectia meteorologica nationala

    13 Conducatori de unitati din industrie si servicii
    Conducatorii de unitati din industrie si servicii planifica, conduc si coordoneaza productia de bunuri si prestarea de servicii specializate profesionale si tehnice, furnizate de catre o intreprindere sau organizatie. Acestia sunt responsabili de operatiunile de fabricare, exploatare miniera, constructii, logistica, operatiunile de tehnologia informatiei si comunicatiilor, de operatiunile pe scara larga in agricultura, silvicultura si piscicultura, precum si pentru furnizarea de servicii privind sanatatea, educatia, actiunea sociala, servicii bancare, de asigurari si alte servicii profesionale si tehnice.

    131 Conducatori de unitati din industrie, agricultura, silvicultura si piscicultura
    Conducatorii de unitati din industrie, agricultura, silvicultura si piscicultura planifica, conduc si coordoneaza productia la scara larga a operatiilor din agricultura, horticultura, silvicultura, acvacultura si piscicultura, cum ar fi plantatii, ferme mari, ferme colective si cooperative privind cresterea si recoltarea culturilor, inmultirea si cresterea efectivelor de animale, de peste si crustacee si alte forme de viata acvatice.

    1311 Conducatori de unitati din agricultura si silvicultura
    Conducatorii de unitati din agricultura si silvicultura planifica, conduc si coordoneaza productia pe scara larga a activitatilor din agricultura, horticultura si silvicultura, cum ar fi plantatii, ferme mari, ferme colective si cooperative agricole pentru cresterea si recoltarea culturilor, inmultirea si cresterea efectivelor de animale.
    131101 hidrometeorolog-sef
    131102 inginer-sef agricultura si silvicultura
    121103 inspector general vanatoare
    131104 medic veterinar sef
    131105 sef centru protectia plantelor si mediului
    131106 sef centru reproductia si selectia animalelor
    131107 sef district, centru, ocol silvic
    131108 sef circumscriptie sanitar-veterinara si control al alimentelor
    131109 sef complex zootehnic
    131110 sef fazanerie
    131111 sef ferma agricola (agrozootehnica)
    131112 sef laborator analize pedologice
    131113 sef oficiu cadastru
    131114 sef parchet
    131115 sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola
    131116 sef statie hidrologica, meteorologica si incubatie
    131117 sef statie productie, exploatare, intretinere in agricultura
    131118 sef statie vinificatie
    131119 sef statie lucrari de irigatie si ameliorare a solului
    131120 inspector veterinar sef
    131121 sef sectie mecanizare
    131122 conducator intreprindere mica - patron (girant) in agricultura si silvicultura

    1312 Conducatori de unitati din domeniul acvaculturii si pescuitului
    Conducatorii de unitati din domeniul acvaculturii si pescuitului planifica, conduc si coordoneaza productia pe scara larga a operatiilor din acvacultura si de pescuit pentru prinderea si recoltarea de peste si crustacee si cresterea pestilor si crustaceelor sau a altor forme de viata acvatica destinate vanzarii ori eliberate in apa proaspata sau sarata.
    131201 sef pastravarie
    131202 inginer-sef piscicultura si vanatoare
    131203 conducator intreprindere mica - patron (girant) in piscicultura si vanatoare

    132 Conducatori de unitati din industria prelucratoare, extractiva, constructii si in domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri
    Conducatorii de unitati din industria prelucratoare, industria extractiva, constructii si in domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri planifica, organizeaza si coordoneaza operatiunile privind productia, extractia de minerale, constructiile, aprovizionarea, depozitarea si transportul.

    1321 Conducatori de unitati din industria prelucratoare
    Conducatorii de unitati din industria prelucratoare planifica, conduc si coordoneaza activitatile de productie ale intreprinderilor mari sau ca manager (conducator) al unei companii de productie mici.
    132101 inginer-sef industria prelucratoare
    132102 sef atelier industria prelucratoare
    132103 sef sector industria prelucratoare
    132104 sef laborator in industria prelucratoare
    132105 sef modul in industria prelucratoare
    132106 sef sectie industrie prelucratoare
    132107 sef serviciu industrie prelucratoare
    132108 sef birou industrie prelucratoare
    132109 manager securitate instalatii industria prelucratoare
    132110 conducator intreprindere mica - patron (girant) industrie prelucratoare

    1322 Conducatori de unitati din industria extractiva
    Conducatorii din industria extractiva planifica, conduc si coordoneaza activitatile de productie din domeniul minier, al exploatarilor carierelor de piatra si al extractiei petrolului si gazului.
    132201 inginer-sef industria extractiva
    132202 sef atelier industria extractiva
    132203 sef sector industria extractiva
    132204 sef modul in industria extractiva
    132205 sef sectie industrie extractiva
    132206 sef serviciu industrie extractiva
    132207 sef birou industrie extractiva
    132208 manager securitate instalatii industria extractiva
    132209 conducator intreprindere mica - patron (girant) industrie extractiva
    132210 inginer-sef exploatare nucleara
    132211 inginer-sef radioprotectie
    132212 sef unitati miniere
    132213 sef brigada exploatare miniera
    132214 inspector-sef conservarea energiei
    132215 sef centru prelucrare
    132216 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
    132217 sef serviciu tehnic si componente nucleare
    132218 sef serviciu termochimic
    132219 sef uzina, centrala electrica, gaze, apa
    132220 sef centrala electrica, gaze si apa
    132221 sef atelier reparatii capitale
    132222 inspector general industria petroliera
    132223 sef formatie industria petroliera/petrochimica
    132224 sef instalatie petroliera
    132225 sef laborator industria petroliera
    132226 sef statie epurare ape reziduale
    132227 supervizor geolog si foraj
    132228 sef formatie in industria de masini si echipamente
    132229 sef/sef adjunct statie electrica
    132230 sef/sef adjunct centru exploatare retele electrice
    132231 sef dispecer energetic central (DEC)
    132232 sef dispecer energetic teritorial (DET)
    132233 sef formatie la fabricarea armamentului si munitiei
    132234 sef schimb
    132235 sef formatie

    1323 Conducatori de unitati din domeniul constructiilor
    Conducatorii de unitati din domeniul constructiilor planifica, conduc si coordoneaza proiectele de constructii privind lucrari civile, cladiri si locuinte.
    132301 ajutor sef brigada in constructii
    132302 inginer-sef in constructii
    132303 conducator antrepriza constructii-montaj
    132304 sef atelier in constructii
    132305 sef brigada complexa sau specializata
    132306 sef laborator in constructii
    132307 sef lot
    132308 sef santier
    132309 sef sector (sectie) drumuri-poduri
    132310 sef sectie productie, exploatare, intretinere, reparatii in constructii si lucrari publice
    132311 sef serviciu in constructii
    132312 sef birou in constructii
    132313 sef sector exploatare imbunatatiri funciare
    132314 sef sistem exploatare imbunatatiri funciare
    132315 conducator intreprindere mica - patron (girant) in constructii

    1324 Conducatori de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri
    Conducatorii de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri si asimilatii acestora planifica, conduc si coordoneaza activitatea de aprovizionare, transport, depozitare si distributie a bunurilor.
    132401 capitan sef port
    132402 comandant nave maritime
    132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
    132404 conducator (director si director adjunct) Administratia Filiala Dunarea de Jos (AFDJ)
    132405 director zbor
    132406 inginer-sef transporturi
    132407 picher sef district
    132408 revizor general siguranta circulatiei
    132409 sef agentie navala
    132410 sef atelier aeroport
    132411 sef atelier transporturi
    132412 sef autobaza
    132413 sef birou aeroport
    132414 sef birou/serviciu relatii internationale
    132415 sef birou/serviciu transport maritim si fluvial
    132416 sef coloana auto
    132417 sef depou/adjunct
    132418 sef district cai ferate, poduri, drumuri
    132419 sef divizie cai ferate
    132420 sef laborator aeroport
    132421 sef port
    132422 sef regulator circulatie cai ferate
    132423 sef revizie locomotive, automotoare
    132424 sef revizie vagoane
    132425 sef sectie/adjunct (sector) transporturi
    132426 sef serviciu, centru, statie, aeroport
    132427 sef serviciu filiala Administratia Filiala Dunarea de Jos
    132428 sef statie cai ferate
    132429 sef statie teleferic
    132430 sef agentie pilotaj
    132431 sef cart
    132432 diriginte oficiu transporturi
    132433 sef garaj
    132434 comandant instructor
    132435 sef mecanic instructor
    132436 sef mecanic maritim/fluvial
    132437 sef electrician maritim
    132438 sef atelier reparatii
    132439 conducator activitate de transport rutier
    132440 sef trafic auto intern
    132441 sef trafic curierat intern
    132442 sef departament logistica
    132443 sef birou aprovizionare-desfacere
    132444 sef depozit
    132445 sef serviciu aprovizionare-desfacere
    132446 sef siloz
    132447 sef statie uscare-conditionare cereale
    132448 manager achizitii
    132449 manager farmacii
    132450 manager aprovizionare
    132451 manager relatia cu furnizorii
    132452 conducator intreprindere mica - patron (girant) in transporturi

    133 Conducatori in servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor
    Conducatorii din servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor planifica, conduc si coordoneaza activitatea de achizitii, de dezvoltare, de intretinere si utilizare a calculatorului si a sistemelor de comunicatii.

    1330 Conducatori in servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor
    Conducatorii din serviciile de tehnologia informatiei si comunicatiilor planifica, conduc si coordoneaza activitatea de achizitii, de dezvoltare, de intretinere si utilizare a calculatorului si a sistemelor de comunicatii.
    133001 director centru de calcul
    133002 sef oficiu de calcul
    133003 sef atelier informatica
    133004 sef laborator informatica
    133005 director divizie informatica
    133006 director departament informatica
    133007 manager tehnologia informatiilor si comunicatii
    133008 director departament securitate
    133009 conducator de intreprindere mica - patron (girant) in informatica
    133010 sef atelier telecomunicatii
    133011 sef birou exploatare postala
    133012 sef birou radiotelecomunicatii
    133013 sef centrala telefonica
    133014 sef centru control calitate emisie radiofonica
    133015 sef centru control calitate emisie televiziune
    133016 sef centru control local comunicatii
    133017 sef centru dirijare zbor
    133018 sef centru postal
    133019 sef centru (sectie, sector) radiodifuziune
    133020 sef centru (sectie, sector) telecomunicatii
    133021 sef centru zonal interventii radiorelee
    133022 sef centru zonal de interventii translatare TV
    133023 sef formatie comunicatii
    133024 sef formatie operationala telecomunicatii
    133025 sef laborator masuratori telecomunicatii
    133026 sef laborator radioteleviziune
    133027 sef laborator telecomunicatii
    133028 sef lot telecomunicatii
    133029 sef retea telecomunicatii
    133030 sef serviciu control zonal comunicatii
    133031 sef serviciu exploatare postala
    133032 sef serviciu informare zbor
    133033 sef serviciu navigatie
    133034 sef serviciu radiotelecomunicatii
    133035 sef statie comunicatii prin satelit
    133036 sef statie radiorelee
    133037 sef statie televiziune
    133038 sef studio
    133039 telefonist-sef
    133040 telegrafist-sef
    133041 sef oficiu zonal posta
    133042 sef oficiu special posta
    133043 diriginte oficiu telecomunicatii
    133044 sef turn telecomunicatii
    133045 sef statie radiotelegrafie (RTG)
    133046 sef Centru National de Telecomunicatii Aeronautice Aviatie Civila
    133047 conducator intreprindere mica - patron (girant) in comunicatii

    134 Conducatori de unitati de prestari servicii
    Conducatorii de unitati de prestari de servicii planifica, conduc si coordoneaza furnizarea de servicii privind ingrijirea copiilor, sanatatea, ajutorul social, educatia si alte servicii profesionale si, de asemenea, gestioneaza activitatea sucursalelor institutiilor ce ofera servicii financiare si de asigurari.

    1341 Conducatori de unitati din domeniul ingrijirii copilului
    Conducatorii de unitati din domeniul ingrijirii copilului planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza serviciile de ingrijire a copiilor, furnizate de centrele de ingrijire de zi, inainte de scoala, dupa scoala si in vacanta.

    1342 Conducatori de unitati din domeniul sanatatii
    Conducatorii de unitati din domeniul sanatatii planifica, coordoneaza direct si evalueaza furnizarea serviciilor clinice si comunitare de ingrijire a sanatatii in spitale, clinici de sanatate publica si organizatii similare.
    134201 asistent medical sef
    134202 biochimist sef sectie, laborator
    134203 biolog sef sectie, laborator
    134204 chimist sef sectie, laborator
    134205 farmacist sef sectie, laborator
    134206 farmacist diriginte
    134207 laborant medical sef
    134208 medic-sef (policlinica, statie de salvare, centru de recoltare sange)
    134209 medic sef sectie, laborator
    134210 moasa-sefa
    134211 oficiant medical sef
    134212 psiholog sef sectie, laborator
    134213 sora medicala sefa
    134214 tehnician sanitar sef

    1343 Conducatori de unitati din domeniul ingrijirii persoanelor in varsta
    Conducatorii de unitati din domeniul ingrijirii persoanelor in varsta planifica, coordoneaza direct si evalueaza furnizarea serviciilor rezidentiale si de ingrijire personala pentru familiile si persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor imbatranirii.

    1344 Conducatori de unitati din domeniul asistentei sociale
    Conducatorii de unitati din domeniul asistentei sociale planifica, conduc si coordoneaza furnizarea de programe privind serviciile sociale si comunitare, cum ar fi sprijin financiar, consiliere si asistenta familiala, servicii pentru copii si alte programe si servicii comunitare.
    134401 sef serviciu de reintegrare sociala si supraveghere
    134402 conducator de intreprindere mica - patron (girant) in sanatate

    1345 Conducatori de unitati de invatamant
    Conducatorii de unitati de invatamant planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza aspectele educationale si administrative ale serviciilor de educatie in cadrul scolilor primare si secundare, colegiilor, facultatilor, departamentelor din universitati si alte institutii educationale.
    134501 conducator tabara scolara
    134502 director unitate de invatamant
    134503 secretar stiintific invatamant, cercetare
    134504 sef lectorat
    134505 sef catedra
    134506 conducator de intreprindere mica - patron (girant) in invatamant
    134507 director palate si cluburi ale elevilor

    1346 Conducatori de unitati furnizoare de servicii financiare si de asigurari
    Conducatorii de unitati furnizoare de servicii financiare si de asigurari planifica, conduc si coordoneaza agentiile/sucursalele institutiilor care furnizeaza servicii financiare si de asigurari, cum ar fi banci, societati de constructii, unitati de creditare si companii de asigurari. Acestea ofera consultanta/consiliere si asistenta pentru clientii cu probleme financiare si de asigurari.
    134601 sef serviciu/sef birou asigurari
    134602 sef serviciu/sef birou daune

    1349 Conducatori de unitati de prestari servicii neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza se refera la conducatorii care planifica, coordoneaza direct si evalueaza furnizarea de servicii specializate profesionale si tehnice si care nu sunt clasificati in subgrupa majora 12 - Conducatori in domeniul administrativ si comercial sau in subgrupa majora 13 - Conducatori de unitati din industrie si servicii. De exemplu, conducatorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice politiei, corective, de biblioteca, juridice si a celor specifice pompierilor sunt clasificati aici.
    134901 sef expozitii si targuri
    134902 sef vama
    134903 inginer-sef intreprinderi de reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru populatie
    134904 sef atelier reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru populatie
    134905 sef centru reparatii
    134906 sef centru dezinfectie, deratizare si dezinsectie
    134907 coordonator presa
    134908 librar-sef
    134909 conducator intreprindere mica - patron (girant) in prestari servicii
    134910 redactor-sef presa, editura
    134911 secretar general agentie presa, editura
    134912 secretar general redactie
    134913 sef birou exploatare, coordonare presa
    134914 sef birou redactie
    134915 sef birou relatii unitati presa
    134916 sef oficiu juridic
    134917 sef oficiu, serviciu, sectie, redactie

    14 Conducatori de unitati din industria hoteliera, comert si alte servicii
    Conducatorii de unitati din industria hoteliera, comertul cu amanuntul si alte servicii planifica, organizeaza si conduc direct activitatile unitatilor care ofera servicii de cazare, servicii de vanzare cu amanuntul si alte servicii.

    141 Conducatori de unitati hoteliere si de restaurante
    Conducatorii de unitati hoteliere si de restaurante planifica, organizeaza si conduc activitatile unitatilor care furnizeaza cazare, masa, bautura si alte servicii similare de ospitalitate.

    1411 Conducatori de unitati hoteliere
    Conducatorii de unitati hoteliere planifica, organizeaza si conduc direct operatiunile specifice hotelurilor, motelurilor si unitatilor similare care furnizeaza servicii de cazare si alte servicii.
    141101 conducator intreprindere mica - patron (girant) in activitatea hoteliera si restaurante
    141102 sef complex hotelier
    141103 sef unitate balneoclimaterica
    141104 administrator hotel
    141105 director de hotel
    141106 director de motel
    141107 director de hotel pentru tineret
    141108 director de camping
    141109 director de sat de vacanta
    141110 director de popas turistic
    141111 director restaurant
    141112 director rotiserie
    141113 director crama
    141114 director braserie
    141115 director berarie
    141116 director gradina de vara
    141117 director bar
    141118 director cafenea
    141119 director disco-bar
    141120 director unitati tip fast-food
    141121 director cofetarie, patiserie
    141122 director de club (hotelier)
    141123 director de cazare

    1412 Conducatori de restaurante
    Conducatorii de restaurante planifica, organizeaza si conduc activitatile cafenelelor, restaurantelor si ale unitatilor conexe ce furnizeaza servicii de catering si de servire a mesei.
    141201 sef restaurant
    141202 director de departament alimentatie
    141203 director de departament catering

    142 Conducatori de unitati din domeniul comertului
    Conducatorii de unitati din domeniul comertului (cu amanuntul si cu ridicata) planifica, organizeaza, coordoneaza si controleaza operatiunile unitatilor care se ocupa cu vanzarea bunurilor cu amanuntul sau cu ridicata. Acestia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal si de conducerea operationala si strategica a magazinelor sau a unitatilor organizationale din cadrul magazinelor care vand anumite tipuri de produse.

    1420 Conducatori de unitati din domeniul comertului
    Conducatorii de unitati din domeniul comertului (cu amanuntul si cu ridicata) planifica, organizeaza, coordoneaza si controleaza operatiunile unitatilor care se ocupa cu vanzarea bunurilor cu amanuntul sau cu ridicata. Acestia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal si de conducerea operationala si strategica a magazinelor sau a unitatilor organizationale din cadrul magazinelor care vand anumite tipuri de produse.
    142001 presedinte cooperativa de consum
    142002 sef baza receptie
    142003 sef serviciu comert cu ridicata si cu amanuntul
    142004 sef birou comert cu ridicata si cu amanuntul
    142005 vicepresedinte cooperativa de consum
    142006 sef statie PECO
    142007 sef departament marfuri alimentare/nealimentare
    142008 manager de zona
    142009 inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale
    142010 sef agentie comerciala
    142011 conducator intreprindere mica - patron (girant) in comert

    143 Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii
    Conducatorii altor tipuri de unitati de servicii planifica, organizeaza si controleaza operatiunile unitatilor care ofera servicii in domeniile sportiv, cultural, recreational de calatorie, de contactare a clientilor si alte servicii de agrement.

    1431 Conducatori de centre sportive, recreative si culturale
    Conducatorii de centre sportive, recreative si culturale planifica, organizeaza si controleaza operatiunile unitatilor care furnizeaza servicii sportive, artistice, de teatru si alte servicii de recreere si agrement.
    143101 antrenor federatie sportiva
    143102 comandant aeroclub
    143103 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura
    143104 director asezamant cultural
    143105 manager al organizatiei culturale
    143106 presedinte federatie sportiva
    143107 presedinte complex, club sportiv
    143108 secretar general federatie sport
    143109 sef agentie concursuri hipice
    143110 sef productie film
    143111 sef sectie productie film
    143112 sef atelier productie film
    143113 sef oficiu interjudetean difuzare film
    143114 conducator de intreprindere mica - patron (girant) in sport

    1439 Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza se refera la conducatorii ce planifica, conduc si coordoneaza furnizarea de servicii si care nu sunt clasificati in subgrupa majora 13 - Conducatori de unitati din industrie si servicii sau in alta parte in subgrupa majora 14 - Conducatori de unitati din industria hoteliera, comert si alte servicii. De exemplu, managerii de agentii de turism, centre de conferinte, centre de contact si centre comerciale sunt clasificati aici.
    143901 sef atelier decorator
    143902 sef agentie/oficiu turism
    143903 sef unitate elementara de lucru
    143904 sef atelier presa
    143905 sef laborator conservare-restaurare opere de arta
    143906 sef serviciu control tehnic presa
    143907 conducator de intreprindere mica - patron (girant) in turism
    143908 manager in activitatea de turism
    143909 director de agentie de turism tour-operatoare/detailista/filiala/sucursala
    143910 director centru informare turistica
    143911 director de departament organizare evenimente
    143912 conducator de pensiune turistica (rurala, agroturistica, montana)
    143913 sef serviciu statie, tura meteo
    143914 sef centru meteo aeronautic
    143915 sef birou/statie/tura meteo aeronautic/de aerodrom
    143916 sef Centru National pentru Protectia Meteorologica a Navigatiei Aeriene
    143917 sef echipa interventii si supraveghere echipamente in serviciile de trafic aerian

    2 Specialisti in diverse domenii de activitate
    Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activitati.

    21 Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei
    Specialistii in domeniul stiintei si ingineriei efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostinte stiintifice referitoare la domenii precum fizica, astronomie, meteorologie, chimie, geofizica, geologie, matematica, statistica, informatica, arhitectura, inginerie si tehnologie.

    211 Specialisti in fizica si stiinta pamantului
    Specialistii in fizica si stiinta pamantului efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostinte stiintifice referitoare la domenii precum fizica, astronomie, meteorologie, chimie, geologie si geofizica.

    2111 Fizicieni si astronomi
    Fizicienii si astronomii efectueaza cercetari si imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale referitoare la materie, spatiu, timp, energie, forte si campuri si interactiunile care apar in cadrul acestor fenomene fizice. Acestia aplica cunostintele stiintifice referitoare la fizica si astronomie in domenii ca industrie, medicina si in domeniul militar (sau alte domenii).
    211101 fizician
    211102 cercetator in fizica
    211103 asistent de cercetare in fizica
    211104 cercetator in fizica-chimie
    211105 asistent de cercetare in fizica-chimie
    211106 cercetator in fizica tehnologica
    211107 asistent de cercetare in fizica tehnologica
    211108 cercetator in astronomie
    211109 asistent de cercetare in astronomie
    211110 cercetator de aeronave
    211111 inginer de cercetare de aeronave
    211112 asistent de cercetare de aeronave
    211113 cercetator in constructii aerospatiale
    211114 inginer de cercetare in constructii aerospatiale
    211115 asistent de cercetare in constructii aerospatiale

    2112 Meteorologi
    Meteorologii pregatesc pe termen lung sau scurt prognoza meteo utilizata in aviatie, transport maritim, agricultura si alte domenii, precum si pentru informarea publicului larg. Acestia desfasoara activitati de cercetare legate de compozitia, structura si dinamica atmosferei.
    211201 meteorolog (studii superioare)
    211202 meteorolog previzionist
    211203 climatolog
    211204 meteorolog aeronautic
    211205 consilier/expert in meteorologie si domenii conexe
    211206 asistent meteorolog
    211207 meteorolog aeronautic prognozist
    211208 coordonator interventii active in atmosfera
    211209 cercetator in meteorologie
    211210 asistent de cercetare in meteorologie

    2113 Chimisti
    Chimistii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele stiintifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunostinte noi sau produse, precum si pentru imbunatatirea calitatii si a procesului de control.
    211301 chimist
    211302 consilier chimist
    211303 expert chimist
    211304 inspector de specialitate chimist
    211305 referent de specialitate chimist
    211306 cercetator in chimie
    211307 asistent de cercetare in chimie
    211308 cercetator in biochimie tehnologica
    211309 asistent de cercetare in biochimie tehnologica
    211310 cercetator in chimie fizica
    211311 asistent de cercetare in chimie fizica

    2114 Geologi si geofizicieni
    Geologii si geofizicienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele stiintifice referitoare la geologie si geofizica in domenii cum ar fi exploatarea si extractia petrolului, a gazului natural si a mineralelor, conservarea apei, constructiile civile, telecomunicatiile si navigatia, precum si evaluarea si diminuarea efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare si de eliminare a deseurilor.
    211401 consilier geolog
    211402 expert geolog
    211403 inspector de specialitate geolog
    211404 referent de specialitate geolog
    211405 consilier geofizician
    211406 expert geofizician
    211407 inspector de specialitate geofizician
    211408 referent de specialitate geofizician
    211409 consilier hidrogeolog
    211410 expert hidrogeolog
    211411 inspector de specialitate hidrogeolog
    211412 referent de specialitate hidrogeolog
    211413 consilier hidrolog
    211414 expert hidrolog
    211415 inspector de specialitate hidrolog
    211416 referent de specialitate hidrolog
    211417 consilier pedolog
    211418 expert pedolog
    211419 inspector de specialitate pedolog
    211420 referent de specialitate pedolog
    211421 inginer geolog
    211422 geolog
    211423 geofizician
    211424 hidrolog
    211425 pedolog
    211426 cercetator in geologie
    211427 asistent de cercetare in geologie
    211428 cercetator in geologie tehnica
    211429 asistent de cercetare in geologie tehnica
    211430 cercetator in geofizica
    211431 asistent de cercetare in geofizica
    211432 cercetator in mineralogia tehnica si experimentala
    211433 asistent de cercetare in mineralogia tehnica si experimentala
    211434 cercetator in geochimie
    211435 asistent de cercetare in geochimie
    211436 cercetator in geologie petroliera
    211437 asistent de cercetare in geologie petroliera
    211438 cercetator in geodezie
    211439 inginer de cercetare in geodezie
    211440 asistent de cercetare in geodezie
    211441 cercetator in cadastru
    211442 inginer de cercetare in cadastru
    211443 asistent de cercetare in cadastru

    212 Matematicieni, actuari si statisticieni
    Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele si tehnici operationale si aplica aceste cunostinte unei largi game de sarcini in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si in alte stiinte.

    2120 Matematicieni, actuari si statisticieni
    Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele operationale si tehnici de consiliere ori se implica in aplicarea acestor cunostinte in practica in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si alte stiinte.
    212001 consilier matematician
    212002 expert matematician
    212003 inspector de specialitate matematician
    212004 referent de specialitate matematician
    212005 consilier actuar
    212006 expert actuar
    212007 inspector de specialitate actuar
    212008 referent de specialitate actuar
    212009 matematician
    212010 actuar (studii superioare)
    212011 consilier statistician
    212012 expert statistician
    212013 inspector de specialitate statistician
    212014 referent de specialitate statistician
    212015 cercetator in matematica
    212016 asistent de cercetare in matematica
    212017 cercetator in matematica mecanica
    212018 asistent de cercetare in matematica-mecanica
    212019 cercetator in matematica aplicata
    212020 asistent de cercetare in matematica aplicata
    212021 cercetator in matematica-fizica
    212022 asistent de cercetare in matematica-fizica
    212023 cercetator in matematica informatica
    212024 asistent de cercetare in matematica-informatica
    212025 cercetator in statistica
    212026 asistent de cercetare in statistica
    212027 cercetator in demografie
    212028 asistent de cercetare in demografie

    213 Specialisti in stiintele vietii
    Specialistii in stiintele vietii aplica cunostintele acumulate din cercetarea vietii oamenilor, animalelor si plantelor si interactiunilor lor cu fiecare si cu mediul inconjurator pentru a dezvolta noi cunostinte, a imbunatati productia agricola si forestiera si a rezolva problemele privind sanatatea umana si cele ale mediului inconjurator.

    2131 Biologi, botanisti, zoologi si asimilati
    Biologii, botanistii, zoologii si asimilatii studiaza organismele vii si interactiunile dintre ele si cu mediul inconjurator si aplica aceste cunostinte pentru a rezolva problemele privind sanatatea umana si ale mediului inconjurator. Acestia lucreaza in domenii diverse, cum ar fi botanica, zoologie, ecologie, biologie marina, genetica, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie si virusologie.
    213101 consilier biolog
    213102 expert biolog
    213103 inspector de specialitate biolog
    213104 referent de specialitate biolog
    213105 consilier botanist
    213106 expert botanist
    213107 inspector de specialitate botanist
    213108 referent de specialitate botanist
    213109 consilier zoolog
    213110 expert zoolog
    213111 inspector de specialitate zoolog
    213112 referent de specialitate zoolog
    213113 consilier ecolog
    213114 biolog
    213115 zoolog
    213116 botanist
    213117 consilier bacteriolog
    213118 expert bacteriolog
    213119 inspector de specialitate bacteriolog
    213120 referent de specialitate bacteriolog
    213121 consilier biochimist
    213122 expert biochimist
    213123 inspector de specialitate biochimist
    213124 referent de specialitate biochimist
    213125 consilier farmacolog
    213126 expert farmacolog
    213127 inspector de specialitate farmacolog
    213128 referent de specialitate farmacolog
    213129 consilier microbiolog
    213130 expert microbiolog
    213131 inspector de specialitate microbiolog
    213132 referent de specialitate microbiolog
    213133 farmacolog
    213134 bacteriolog
    213135 microbiolog
    213136 cercetator in biologie
    213137 asistent de cercetare in biologie
    213138 cercetator in microbiologie-bacteriologie
    213139 asistent de cercetare in microbiologie-bacteriologie
    213140 cercetator in biologie chimie
    213141 asistent de cercetare in biologie chimie
    213142 cercetator in botanica
    213143 asistent de cercetare in botanica
    213144 cercetator in domeniul zoologic
    213145 asistent de cercetare in domeniul zoologic
    213146 cercetator in ecologie si protectia mediului
    213147 asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului
    213148 cercetator in ingineria genetica
    213149 asistent de cercetare in ingineria genetica

    2132 Consultanti in agricultura, silvicultura si pescuit
    Consultantii in agricultura, silvicultura si piscicultura studiaza si furnizeaza asistenta si consiliere in domeniul agricol, silvicultura si piscicultura, incluzand cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului si compozitia acestuia, prevenirea bolilor, nutritie, rotatia culturilor si marketing. Acestia dezvolta tehnici pentru cresterea productivitatii, studiaza si dezvolta planuri si politici pentru administrarea terenului si a pescuitului.
    213201 consilier inginer agronom
    213202 expert inginer agronom
    213203 inspector de specialitate inginer agronom
    213204 referent de specialitate inginer agronom
    213205 consilier inginer horticol
    213206 expert inginer horticol
    213207 inspector de specialitate inginer horticol
    213208 referent de specialitate inginer horticol
    213209 consilier inginer zootehnist
    213210 expert inginer zootehnist
    213211 inspector de specialitate inginer zootehnist
    213212 referent de specialitate inginer zootehnist
    213213 subinginer agronom
    213214 subinginer zootehnist
    213215 inginer tehnolog in zootehnie
    213216 proiectant inginer in agricultura
    213217 proiectant inginer in zootehnie
    213218 proiectant inginer in silvicultura
    213219 consilier inginer silvic
    213220 expert inginer silvic
    213221 inspector de specialitate inginer silvic
    213222 referent de specialitate inginer silvic
    213223 inginer imbunatatiri funciare
    213224 inginer/subinginer silvic
    213225 inginer agronom
    213226 inginer zootehnist
    213227 consultant tehnic in productia de cereale, plante tehnice si furaje
    213228 subinginer imbunatatiri funciare
    213229 agent agricol
    213230 brigadier silvic
    213231 padurar
    213232 tehnician agronom - exploatare
    213233 tehnician zootehnist - exploatare
    213234 tehnician silvic - exploatare
    213235 clasificator carcase
    213236 operator de insamantari artificiale la animale
    213237 administrator bunuri agricole
    213238 consultant afaceri in agricultura
    213239 cercetator in agricultura
    213240 inginer de cercetare in agricultura
    213241 asistent de cercetare in agricultura
    213242 inginer de cercetare in pedologie-agrochimie
    213243 asistent de cercetare in pedologie-agrochimie
    213244 cercetator in pedologie-agrochimie
    213245 cercetator in horticultura
    213246 inginer de cercetare in horticultura
    213247 asistent de cercetare in horticultura
    213248 cercetator in agromontanologie
    213249 inginer de cercetare in agromontanologie
    213250 asistent de cercetare in agromontanologie
    213251 cercetator in silvicultura
    213252 inginer de cercetare in silvicultura
    213253 asistent de cercetare in silvicultura
    213254 cercetator in zootehnie
    213255 asistent de cercetare in zootehnie
    213256 cercetator in biotehnologie pentru agricultura
    213257 asistent de cercetare in biotehnologie pentru agricultura

    2133 Specialisti in domeniul protectiei mediului
    Specialistii in domeniul protectiei mediului studiaza si evalueaza efectele asupra mediului ale activitatii umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei si poluarea fonica, contaminarea solului, schimbarile climatice, efectele deseurilor toxice, precum si epuizarea si degradarea resurselor naturale. Acestia dezvolta planuri si solutii pentru a proteja, conserva, restaura, reduce si a preveni deteriorarea continua a mediului.
    213301 expert ecolog
    213302 inspector de specialitate ecolog
    213303 referent de specialitate ecolog
    213304 inginer ecolog
    213305 ecolog

    214 Ingineri (exclusiv in electrotehnologie)
    Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiecteaza, planifica si organizeaza testarea, constructia, instalarea si intretinerea structurilor, masinilor si a componentelor acestora, sistemelor de productie si instalatiilor, planifica programele de productie si procedurile de munca pentru a se asigura ca proiectele de inginerie sunt intreprinse in conditii de siguranta, in mod eficient si cu un cost rentabil.

    2141 Ingineri tehnologi si de productie
    Inginerii tehnologi si de productie conduc cercetari si proiecteaza, organizeaza si supervizeaza construirea, functionarea si intretinerea instalatiilor. Acestia stabilesc programe pentru coordonarea activitatilor de productie, de evaluare a eficientei costurilor si a sigurantei.
    214101 inginer confectii piele si inlocuitori
    214102 inginer textile, pielarie
    214103 inginer tricotaje, confectii
    214104 subinginer textile, pielarie
    214105 proiectant inginer textile, pielarie
    214106 consilier inginer textile, pielarie
    214107 expert inginer textile, pielarie
    214108 inspector specialitate inginer textile, pielarie
    214109 referent de specialitate inginer textile, pielarie
    214110 conceptor/conceptor CAO
    214111 specialist incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare
    214112 specialist documentatie studii
    214113 instructor sistem de productie
    214114 metodist
    214115 responsabil afacere
    214116 manager de cladire
    214117 inginer industrializarea lemnului
    214118 subinginer industrializarea lemnului
    214119 consilier inginer industrializarea lemnului
    214120 expert inginer industrializarea lemnului
    214121 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului
    214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
    214123 cercetator in tehnologia prelucrarii produselor agricole
    214124 inginer de cercetare in tehnologia prelucrarii produselor agricole
    214125 asistent de cercetare in tehnologia prelucrarii produselor agricole
    214126 cercetator in pescuit si acvacultura
    214127 inginer de cercetare in pescuit si acvacultura
    214128 asistent de cercetare in pescuit si acvacultura
    214129 specialist in domeniul calitatii
    214130 auditor in domeniul calitatii
    214131 analist calitate
    214132 analist masuratori metrologice
    214133 analist studiul materialelor
    214134 consultant sistem de calitate
    214135 logistician gestiune flux
    214136 programator fabricatie/lansator fabricatie
    214137 documentarist ordonantare logistica
    214138 auditor energetic pentru cladiri

    2142 Ingineri constructori
    Inginerii constructori conduc cercetari, consiliaza, proiecteaza si coordoneaza direct activitatea de constructii, gestioneaza functionarea si intretinerea structurilor de inginerie civila sau studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele tehnologice ale anumitor materiale.
    214201 inginer constructii civile, industriale si agricole
    214202 subinginer constructii civile, industriale si agricole
    214203 inginer instalatii pentru constructii
    214204 inginer cai ferate, drumuri si poduri
    214205 inginer constructii hidrotehnice
    214206 inginer constructor instalatii
    214207 proiectant inginer instalatii
    214208 proiectant inginer constructii
    214209 consilier inginer constructii
    214210 expert inginer constructii
    214211 inspector de specialitate inginer constructii
    214212 referent de specialitate inginer constructii
    214213 conducator de lucrari civile
    214214 diriginte santier (studii superioare)
    214215 cercetator in constructii civile, industriale si agricole
    214216 inginer de cercetare in constructii civile, industriale si agricole
    214217 asistent de cercetare in constructii civile, industriale si agricole
    214218 cercetator in constructii de cai ferate, drumuri si poduri
    214219 inginer de cercetare in constructii de cai ferate, drumuri si poduri
    214220 asistent de cercetare in constructii de cai ferate, drumuri si poduri
    214221 cercetator in constructii hidrotehnice
    214222 inginer de cercetare in constructii hidrotehnice
    214223 asistent de cercetare in constructii hidrotehnice
    214224 inginer de cercetare in ingineria sanitara si protectia mediului
    214225 cercetator in constructii miniere
    214226 inginer de cercetare in constructii miniere
    214227 asistent de cercetare in constructii miniere
    214228 cercetator in instalatii
    214229 inginer de cercetare in instalatii
    214230 asistent de cercetare in instalatii
    214231 cercetator in stiinta si ingineria materialelor oxidice
    214232 inginer de cercetare in ingineria materialelor oxidice
    214233 asistent de cercetare in ingineria materialelor oxidice

    2143 Ingineri in domeniul protectiei mediului
    Inginerii in domeniul protectiei mediului conduc cercetari, consiliaza, proiecteaza si coordoneaza activitatea de implementare a solutiilor pentru prevenirea, controlarea si remedierea efectelor negative ale activitatii umane asupra mediului inconjurator, utilizand o varietate de discipline ingineresti. Acestia coordoneaza efectuarea de evaluari ale mediului privind proiectele de constructii si de inginerie civila si aplica principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea si eliminarea deseurilor.
    214301 cercetator in centrale hidroelectrice in ingineria mediului
    214302 inginer de cercetare in centrale hidroelectrice in ingineria mediului
    214303 asistent de cercetare in centrale hidroelectrice in ingineria mediului

    2144 Ingineri mecanici
    Inginerii mecanici conduc cercetari, consiliaza, proiecteaza si coordoneaza direct productia de masini, avioane, nave, utilaje si instalatii industriale, echipamente si sisteme, ofera consiliere si coordoneaza direct activitatea de functionare, intretinere si reparare a acestora, studiaza si consiliaza cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.
    214401 inginer mecanic
    214402 subinginer mecanic
    214403 inginer electromecanic minier
    214404 inginer material rulant cale ferata
    214405 inginer mecanica agricola
    214406 inginer aviatie
    214407 inginer nave
    214408 inginer masini-unelte
    214409 inginer mecanica fina
    214410 inginer masini termice
    214411 inginer masini hidraulice si pneumatice
    214412 inginer autovehicule rutiere
    214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
    214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
    214415 inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole
    214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
    214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii
    214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
    214419 inginer mecanic masini instalatii miniere
    214420 subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini
    214421 subinginer mecanic utilaje si tehnica sudurii
    214422 subinginer mecanic, mecanica fina
    214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferata
    214424 subinginer mecanic mecanica agricola
    214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
    214426 subinginer mecanic utilaje pentru constructii
    214427 subinginer mecanic avioane si motoare de aviatie
    214428 subinginer mecanic constructii corp de nava
    214429 subinginer mecanic instalatii navale de bord
    214430 subinginer mecanic automobile
    214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
    214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de constructie
    214433 consilier inginer mecanic
    214434 expert inginer mecanic
    214435 inspector de specialitate inginer mecanic
    214436 referent de specialitate inginer mecanic
    214437 proiectant inginer aeronave
    214438 proiectant inginer mecanic
    214439 inginer pilot de incercare
    214440 subinginer proiectant mecanic
    214441 specialist reglementari/carti de identitate vehicule/verificari tehnice inmatriculare/inspectii tehnice/ omologari oficiale
    214442 specialist prestatii vehicule
    214443 specialist mentenanta mecanica echipamente industriale
    214444 inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice
    214445 inginer tehnolog in fabricarea armamentului si munitiei
    214446 subinginer tehnolog in fabricarea armamentului si munitiei
    214447 inginer pentru protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
    214448 cercetator in sisteme de propulsie
    214449 inginer de cercetare in sisteme de propulsie
    214450 asistent de cercetare in sisteme de propulsie
    214451 cercetator in echipamente si instalatii de bord
    214452 inginer de cercetare in echipamente si instalatii de bord
    214453 asistent de cercetare in echipamente si instalatii de bord
    214454 cercetator in masini si echipamente termice
    214455 inginer de cercetare in masini si echipamente termice
    214456 asistent de cercetare in masini si echipamente termice
    214457 cercetator in masini hidraulice si pneumatice
    214458 inginer de cercetare in masini hidraulice si pneumatice
    214459 asistent de cercetare in masini hidraulice si pneumatice
    214460 cercetator in echipamente de proces
    214461 inginer de cercetare in echipamente de proces
    214462 asistent de cercetare in echipamente de proces
    214463 cercetator in mecanica fina
    214464 inginer de cercetare in mecanica fina
    214465 asistent de cercetare in mecanica fina
    214466 cercetator in tehnologia constructiilor de masini
    214467 inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini
    214468 asistent de cercetare in tehnologia constructiilor de masini
    214469 cercetator in constructii de masini agricole
    214470 inginer de cercetare in constructii de masini agricole
    214471 asistent de cercetare in constructii de masini agricole
    214472 cercetator in autovehicule rutiere
    214473 inginer de cercetare in autovehicule rutiere
    214474 asistent de cercetare in autovehicule rutiere
    214475 cercetator in utilaje si instalatii portuare
    214476 inginer de cercetare in utilaje si instalatii portuare
    214477 asistent de cercetare in utilaje si instalatii portuare
    214478 cercetator in utilaje si tehnologia ambalarii
    214479 inginer de cercetare in utilaje si tehnologia ambalarii
    214480 asistent de cercetare in utilaje si tehnologia ambalarii
    214481 cercetator in creatia tehnica in constructia de masini
    214482 inginer de cercetare in creatia tehnica in constructia de masini
    214483 asistent de cercetare in creatia tehnica in constructia de masini
    214484 cercetator in masini si instalatii mecanice
    214485 inginer de cercetare in masini si instalatii mecanice
    214486 asistent de cercetare in masini si instalatii mecanice
    214487 cercetator in instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere

    2145 Ingineri chimisti
    Inginerii chimisti desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare, coordoneaza direct si avizeaza procesele chimice aplicate la scara comerciala si productia diferitelor substante si elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere, produse alimentare si bauturi, medicamente sau materiale sintetice. Acestia coordoneaza direct activitatea de intretinere si reparatie a utilajelor si echipamentelor chimice, studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele chimice ale anumitor materiale, produse sau procese.
    214501 inginer petrochimist
    214502 subinginer petrochimist
    214503 proiectant inginer chimist
    214504 consilier inginer chimist
    214505 expert inginer chimist
    214506 inspector de specialitate inginer chimist
    214507 referent de specialitate inginer chimist
    214508 consilier inginer petrochimist
    214509 expert inginer petrochimist
    214510 inspector de specialitate inginer petrochimist
    214511 referent de specialitate petrochimist
    214512 biochimist
    214513 inginer chimist
    214514 inginer in industria alimentara
    214515 subinginer in industria alimentara
    214516 proiectant inginer produse alimentare
    214517 consilier inginer industria alimentara
    214518 expert inginer industria alimentara
    214519 inspector de specialitate inginer industria alimentara
    214520 referent de specialitate inginer industria alimentara
    214521 cercetator in tehnologia substantelor anorganice
    214522 inginer de cercetare in tehnologia substantelor anorganice
    214523 asistent de cercetare in tehnologia substantelor anorganice
    214524 cercetator in tehnologia substantelor organice
    214525 inginer de cercetare in tehnologia substantelor organice
    214526 asistent de cercetare in tehnologia substantelor organice
    214527 cercetator in petrochimie si carbochimie
    214528 inginer de cercetare in petrochimie si carbochimie
    214529 asistent de cercetare in petrochimie si carbochimie
    214530 cercetator in tehnologia compusilor macromoleculari
    214531 inginer de cercetare in tehnologia compusilor macromoleculari
    214532 asistent de cercetare in tehnologia compusilor macromoleculari
    214533 cercetator in controlul calitatii produselor alimentare
    214534 inginer de cercetare in controlul calitatii produselor alimentare
    214535 asistent de cercetare in controlul calitatii produselor alimentare

    2146 Ingineri mineri, petrolisti, metalurgisti si asimilati
    Inginerii minieri, petrolisti, metalurgisti si asimilati desfasoara activitati de cercetare, proiectare, dezvoltare si mentinere la scara comerciala a metodelor de extractie a metalelor din minereurile lor sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului din sol, precum si de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte materiale, studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau procese.
    214601 inginer metalurgie extractiva
    214602 inginer minier
    214603 subinginer metalurgist
    214604 subinginer minier
    214605 inginer preparator minier
    214606 consilier inginer metalurg
    214707 expert inginer metalurg
    214608 inspector de specialitate inginer metalurg
    214609 referent de specialitate inginer metalurg
    214610 consilier inginer minier
    214611 expert inginer minier
    214612 inspector de specialitate inginer minier
    214613 referent de specialitate inginer minier
    214614 inginer prelucrari metalurgice
    214615 inginer metalurgie neferoasa
    214616 inginer petrolist
    214617 subinginer petrolist
    214618 consilier inginer petrolist
    214619 expert inginer petrolist
    214620 referent inginer petrolist
    214621 proiectant inginer petrolist
    214622 inginer tehnolog metalurg
    214623 proiectant inginer metalurg
    214624 proiectant inginer in minerit
    214625 inginer mineralurg
    214626 cercetator in exploatari miniere
    214627 inginer de cercetare in exploatari miniere
    214628 asistent de cercetare in exploatari miniere
    214629 cercetator in prepararea substantelor minerale utile
    214630 inginer de cercetare in prepararea substantelor minerale utile
    214631 asistent de cercetare in prepararea substantelor minerale utile
    214632 cercetator in petrol (extractie-prospectiune)
    214633 inginer de cercetare in petrol (extractie-prospectiune)
    214634 asistent de cercetare in petrol (extractie-prospectiune)
    214635 cercetator in topografie miniera
    214636 inginer de cercetare in topografie miniera
    214637 asistent de cercetare in topografie miniera
    214638 cercetator in ingineria proceselor siderurgice
    214639 inginer de cercetare in ingineria proceselor siderurgice
    214640 asistent de cercetare in ingineria proceselor siderurgice
    214641 cercetator in metalurgia neferoasa
    214642 inginer de cercetare in metalurgia neferoasa
    214643 asistent de cercetare in metalurgia neferoasa
    214944 cercetator in turnarea metalelor
    214645 inginer de cercetare in turnarea metalelor
    214646 asistent de cercetare in turnarea metalelor
    214647 cercetator in prelucrari plastice si tratamente termice
    214648 inginer de cercetare in prelucrari plastice si tratamente termice
    214649 asistent de cercetare in prelucrari plastice si tratamente termice
    214650 cercetator in stiinta materialelor
    214651 inginer de cercetare in stiinta materialelor
    214652 asistent de cercetare in stiinta materialelor
    214653 cercetator in tehnologii carbochimice
    214654 inginer de cercetare in tehnologii carbochimice
    214655 asistent de cercetare in tehnologii carbochimice
    214656 inginer de cercetare in instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere
    214657 asistent de cercetare in instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere

    2149 Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii ingineri neclasificati in grupa minora 214 - Ingineri (exclusiv in electrotehnologie) sau in grupa minora 215 - Ingineri in electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfasoara activitati de cercetare, recomanda sau dezvolta proceduri ingineresti si solutii privind siguranta la locul de munca, inginerie biomedicala, optica, materiale, producerea de energie nucleara si explozibile.
    214901 inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
    214902 subinginer prelucrarea sticlei si ceramicii
    214903 inginer materiale de constructii
    214904 subinginer materiale de constructii
    214905 consilier inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
    214906 expert inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
    214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
    214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
    214909 proiectant inginer ceramica, sticla
    214910 chimist in materiale oxidice (sticla, ceramica)
    214911 subinginer tehnologia celulozei si hartiei
    214912 proiectant inginer celuloza si hartie
    214913 consilier inginer tehnologia celulozei si hartiei
    214914 expert inginer tehnologia celulozei si hartiei
    214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei si hartiei
    214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei si hartiei
    214917 cercetator in informatica
    214918 asistent de cercetare in informatica
    214919 cercetator in filatura-tesatorie
    214920 inginer de cercetare in filatura-tesatorie
    214921 asistent de cercetare in filatura-tesatorie
    214922 cercetator in tricotaje-confectii textile
    214923 inginer de cercetare in tricotaje-confectii textile
    214924 asistent de cercetare in tricotaje-confectii textile
    214925 cercetator in tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si inlocuitorilor
    214926 inginer de cercetare in tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si inlocuitorilor
    214927 asistent de cercetare in tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si inlocuitorilor
    214928 cercetator in confectii din piele si inlocuitori
    214929 inginer de cercetare in confectii din piele si inlocuitori
    214930 asistent de cercetare in confectii din piele si inlocuitori
    214931 cercetator in exploatari forestiere
    214932 inginer de cercetare in exploatari forestiere
    214933 asistent de cercetare in exploatari forestiere
    214934 inginer de cercetare in proiectarea mobilei si produselor finite din lemn
    214935 cercetator in prelucrarea lemnului
    214936 inginer de cercetare in prelucrarea lemnului
    214937 asistent de cercetare in prelucrarea lemnului
    214938 cercetator in tehnologie si echipamente neconventionale
    214939 inginer de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale
    214940 asistent de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale
    214941 cercetator in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor
    214942 inginer de cercetare in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor
    214943 asistent de cercetare in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor
    214944 corespondent securitate-confidentialitate produs
    214945 administrator societate comerciala
    214946 expert achizitii publice
    214947 expert elaborare documentatii tehnice de montaj
    214948 expert monitorizare si control lucrari de montaj
    214949 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice
    214950 expert urmarire comportare in exploatare lucrari montaj

    215 Ingineri in electrotehnologie
    Inginerii in electrotehnologie desfasoara cercetari si proiecteaza, ofera consultanta, planifica si coordoneaza direct constructia si exploatarea sistemelor electronice, electrice si de telecomunicatii, a componentelor, motoarelor si echipamentelor. Acestia organizeaza si stabilesc sistemele de control pentru a monitoriza performanta si siguranta ansamblurilor si sistemelor electrice si electronice.

    2151 Ingineri electricieni
    Inginerii electricieni desfasoara cercetari, ofera consultanta, proiecteaza si coordoneaza direct activitatea de construire si de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor si a echipamentelor, consiliaza si coordoneaza activitatea de functionare a acestora, de intretinere si de reparare a lor sau studiaza si consiliaza cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor si proceselor de inginerie electrica.
    215101 dispecer energetic feroviar
    215102 dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale
    215103 dispecer retea distributie
    215104 dispecer retele de inalta tensiune
    215105 inginer electroenergetica
    215106 radiochimist
    215107 subinginer electroenergetica
    215108 inginer energetica industriala
    215109 inginer termoenergetica
    215110 proiectant inginer electrotehnic
    215111 proiectant inginer energetician
    215112 inginer retele electrice
    215113 subinginer retele electrice
    215114 inginer hidroenergetica
    215115 inginer centrale nuclearoelectrice
    215116 subinginer centrale termoelectrice
    215117 inginer exploatare instalatii nucleare
    215118 proiectant subinginer electrotehnic
    215119 proiectant sisteme de securitate
    215120 sef tura dispecer energetic
    215121 cercetator in electrotehnica
    215122 inginer de cercetare in electrotehnica
    215123 asistent de cercetare in electrotehnica
    215124 cercetator in electrofizica
    215125 inginer de cercetare in electrofizica
    215126 asistent de cercetare in electrofizica
    215127 cercetator in metrologie
    215128 inginer de cercetare in metrologie
    215129 asistent de cercetare in metrologie
    215130 cercetator in electromecanica
    215131 inginer de cercetare in electromecanica
    215132 asistent de cercetare in electromecanica
    215133 cercetator roboti industriali
    215134 inginer de cercetare roboti industriali
    215135 asistent de cercetare roboti industriali
    215136 cercetator in centrale termoelectrice
    215137 inginer de cercetare in centrale termoelectrice
    215138 asistent de cercetare in centrale termoelectrice
    215139 cercetator in centrale nuclearoelectrice
    215140 inginer de cercetare in centrale nuclearoelectrice
    215141 asistent de cercetare in centrale nuclearoelectrice
    215142 cercetator in electroenergetica
    215143 inginer de cercetare in electroenergetica
    215144 asistent de cercetare in electroenergetica
    215145 cercetator in energetica industriala
    215146 inginer de cercetare in energetica industriala
    215147 asistent de cercetare in energetica industriala

    2152 Ingineri electronisti
    Inginerii electronisti efectueaza cercetari, proiecteaza si coordoneaza direct activitatea de construire, functionare, intretinere si reparare a sistemelor electrice, studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor si proceselor ingineriei electronice.
    215201 inginer electromecanic SCB
    215202 inginer automatist
    215203 inginer navigatie
    215204 inginer electronist transporturi, telecomunicatii
    215205 inginer productie
    215206 instructor instalatii
    215207 instructor linii
    215208 revizor siguranta circulatiei feroviare
    215209 subinginer automatist
    215210 subinginer electronist transporturi, telecomunicatii
    215211 subinginer reglaje subansamble
    215212 inginer de receptie si control aeronave
    215213 proiectant inginer electronist
    215214 proiectant inginer de sisteme si calculatoare
    215215 proiectant inginer electromecanic
    215216 inginer electromecanic
    215217 subinginer electromecanic
    215218 capitan secund
    215219 capitan port (studii superioare)
    215220 specialist mentenanta electromecanica-automatica echipamente industriale
    215221 inspector aeronautic
    215222 inginer sisteme de securitate
    215223 cercetator in electronica aplicata
    215224 inginer de cercetare in electronica aplicata
    215225 asistent de cercetare in electronica aplicata
    215226 cercetator in comunicatii
    215227 inginer de cercetare in comunicatii
    215228 asistent de cercetare in comunicatii
    215229 cercetator in microelectronica
    215230 inginer de cercetare in microelectronica
    215231 asistent de cercetare in microelectronica
    215232 cercetator in telecomenzi si electronica in transporturi
    215233 inginer de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi
    215234 asistent de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi
    215235 cercetator in calculatoare
    215236 inginer de cercetare in calculatoare
    215237 asistent de cercetare in calculatoare
    215238 cercetator in automatica
    215239 inginer de cercetare in automatica
    215240 asistent de cercetare in automatica

    2153 Ingineri in domeniul telecomunicatiilor
    Inginerii din domeniul telecomunicatiilor desfasoara activitati de cercetare, de proiectare si coordoneaza direct activitatea de constructie, functionare, intretinere si reparare a sistemelor si echipamentelor de telecomunicatii. Acestia studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor si proceselor de telecomunicatii.
    215301 inginer emisie
    215302 inginer montaj
    215303 inginer electrotehnist
    215304 inginer imagine
    215305 inginer sunet
    215306 inginer-sef car reportaj
    215307 subinginer-sef car reportaj
    215308 inginer-sef schimb emisie
    215309 subinginer iluminat tehnologic
    215310 inginer proiectant comunicatii
    215311 subinginer proiectant comunicatii
    215312 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert in serviciile de trafic aerian
    215313 consilier tehnic
    215314 inginer iluminare
    215315 sef studio RTV

    216 Arhitecti, proiectanti, topografi si designeri
    Arhitectii, proiectantii, topografii si designerii planifica si proiecteaza peisaje, exteriorul si interiorul cladirilor, produse pentru activitatea de fabricatie si furnizeaza informatii pentru comunicare vizuala, publicare si afisare. Acestia coordoneaza activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie caracteristicile pozitiei geografice, proiecteaza, realizeaza si revizuiesc hartile, dezvolta si implementeaza planurile si politicile pentru controlul utilizarii terenului.

    2161 Arhitecti constructori
    Arhitectii constructori proiecteaza cladiri comerciale, industriale, institutionale, rezidentiale si de agrement, planifica si monitorizeaza constructia, intretinerea si restaurarea acestora.
    216101 arhitect cladiri
    216102 conductor arhitect
    216103 arhitect restaurari
    216104 consilier arhitect
    216105 expert arhitect
    216106 inspector de specialitate arhitect
    216107 referent de specialitate arhitect
    216108 proiectant arhitect
    216109 cercetator in arhitectura
    216110 asistent de cercetare in arhitectura

    2162 Arhitecti in domeniul peisagistic
    Arhitectii din domeniul peisagistic planifica si proiecteaza peisajele si spatiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri, scoli, institutii, drumuri, zone externe pentru amplasamente comerciale, industriale si rezidentiale, planifica si monitorizeaza constructia, intretinerea si restaurarea acestora.
    216201 arhitect peisagistica si amenajarea teritoriului

    2163 Designeri produse si imbracaminte
    Designerii de produse si imbracaminte proiecteaza si dezvolta produse pentru fabricatie si pregatesc desene si specificatii ale produselor pentru productia de masa si de serie.
    216301 designer industrial
    216302 grafician industrial
    216303 lucrator in ateliere de modele
    216304 costumier
    216305 pictor creator costume
    216306 modelier confectii
    216307 designer vestimentar
    216308 cercetator in arte plastice - design industrial
    216309 asistent de cercetare in arte plastice - design industrial
    216310 cercetator in arte plastice - textile (tapiserie, contexturi, moda, imprimeuri)
    216311 asistent de cercetare in arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, moda, imprimeuri)
    216312 cercetator in arte plastice - sticla, ceramica, metal
    216313 asistent de cercetare in arte plastice - sticla, ceramica, metal

    2164 Proiectanti in domeniul urbanismului si de sistematizare a traficului
    Proiectantii din domeniul urbanismului si de sistematizare a traficului dezvolta si implementeaza planuri si politici pentru utilizarea controlata a terenurilor rurale si urbane si pentru sistemele de trafic. Acestia coordoneaza direct cercetari si ofera consiliere cu privire la factorii economici, de mediu si sociali care afecteaza utilizarea terenurilor si a fluxurilor de trafic.
    216401 urbanist
    216402 arhitect urbanism

    2165 Cartografi si topografi
    Cartografii si topografii determina pozitia exacta, realizeaza sau revizuiesc hartile digitale, grafice, picturale, diagrame ori alte reprezentari vizuale ale caracteristicilor naturale si construite ale limitelor terenurilor, marilor, zonelor subterane si ale corpurilor ceresti, aplicand principii stiintifice si matematice.
    216501 cartograf
    216502 inginer geodez
    216503 subinginer geodez
    216504 inginer topograf
    216505 inginer topograf minier
    216506 proiectant inginer geodez

    2166 Designeri grafica si multimedia
    Designerii de grafica si multimedia proiecteaza continutul informatiilor pentru comunicarea vizuala si audio, pentru publicare si imprimare, utilizand tiparituri (publicatii tiparite), filme, forme electronice si digitale, precum si alte forme de mass-media vizuale si audio. Acestia creeaza efecte speciale, animatii sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor in jocurile pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisa si reclame.
    216601 designer grafica (studii medii)
    216602 animator film de animatie (studii medii)
    216603 intermediarist film desene animate (studii medii)
    216604 stilizator film desene animate (studii medii)
    216605 asistent regizor studio
    216606 asistent regizor emisie
    216607 designer floral
    216608 videojurnalist
    216609 art director
    216610 designer pagini web (studii superioare)
    216611 designer grafica (studii superioare)
    216612 grafician calculator (studii medii)
    216613 designer pagini web (studii medii)

    22 Specialisti in domeniul sanatatii
    Specialistii in domeniul sanatatii coordoneaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale, aplica cunostintele stiintifice referitoare la medicina, asistenta medicala, stomatologie, medicina veterinara, farmacie si promovarea sanatatii.

    221 Medici
    Medicii studiaza, diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale la om, prin aplicarea principiilor si procedurilor medicinei moderne. Acestia planifica, supravegheaza si evalueaza implementarea planurilor de ingrijire si tratament de catre alti furnizori de servicii de sanatate, coordoneaza educatia medicala si activitatile de cercetare.

    2211 Medici de medicina de familie/medicina generala
    Medicii de medicina de familie/medicina generala diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale la om, prin aplicarea principiilor si procedurilor medicinei moderne. Acestia nu isi limiteaza activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament si pot sa isi asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzatoare si continua a ingrijirii medicale persoanelor, familiilor si comunitatilor.
    221101 medic medicina generala
    221102 medic rezident
    221103 consilier medic
    221104 expert medic
    221105 inspector de specialitate medic
    221106 referent de specialitate medic
    221107 medic primar
    221108 medic medicina in familie
    221109 cercetator in medicina generala
    221110 asistent de cercetare in medicina generala

    2212 Medici specialisti
    Medicii de specialitate diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale la om, prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare medicala, chirurgicale, tehnicilor fizice si psihiatrice, prin aplicarea principiilor si procedurilor medicinei moderne. Acestia se specializeaza in anumite categorii de afectiuni, tipuri de pacienti sau metode de tratament si pot efectua educatia medicala si cercetarea in domeniile de specializare alese.
    221201 medic specialist

    222 Asistenti medicali generalisti si moase
    Asistentii medicali si moasele ofera tratament si servicii de ingrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum si altor persoane care au nevoie de ingrijire din cauza riscurilor potentiale asupra sanatatii, inclusiv inaintea, in timpul sau dupa nasterea copilului. Acestia isi asuma responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea si evaluarea ingrijirii pacientilor, inclusiv supravegherea altor lucratori din domeniul ingrijirii sanatatii, lucrand in mod autonom ori in echipe cu medici si cu alte persoane in aplicarea practica a masurilor preventive si curative.

    2221 Asistenti medicali generalisti
    Asistentii medicali generalisti ofera tratament, asistenta si servicii de ingrijire pentru persoanele care au nevoie de ingrijire medicala ca urmare a efectelor imbatranirii, ranirii, bolilor sau altor insuficiente fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sanatatii. Acestia isi asuma responsabilitatea pentru planificarea si gestionarea ingrijirii pacientilor, inclusiv supravegherea altor lucratori de ingrijire a sanatatii, lucrand in mod autonom sau in echipe cu medici si cu alte persoane in aplicarea practica a masurilor preventive si curative.
    222101 asistent medical generalist

    2222 Moase
    Moasele planifica, gestioneaza, ofera si evalueaza serviciile de ingrijire necesare inaintea, in timpul si dupa perioada sarcinii si a nasterii copilului. Acestea ofera ingrijire pentru reducerea riscurilor de sanatate pentru femei si copiii nou-nascuti, lucrand in mod autonom sau in echipe cu alti furnizori de servicii de ingrijire a sanatatii.
    222201 moasa

    223 Practicieni de medicina complementara/alternativa
    Practicienii de medicina complementara/alternativa previn, diagnosticheaza si trateaza bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale si se ocupa cu mentinerea sanatatii generale a oamenilor prin aplicarea cunostintelor, abilitatilor si practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credintelor si experientelor originare din anumite culturi specifice.

    2230 Practicieni de medicina complementara/alternativa
    Practicienii de medicina complementara/alternativa previn, diagnosticheaza si trateaza bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale si se ocupa cu mentinerea sanatatii generale a oamenilor prin aplicarea cunostintelor, abilitatilor (deprinderilor) si practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credintelor si experientelor originare din anumite culturi specifice.
    223001 cercetator in medicina traditionala
    223002 asistent de cercetare in medicina traditionala
    223003 instructor ergoterapie
    223004 tehnician homeopat
    223005 instructor de educatie sanitara
    223006 bioenergetician
    223007 infoenergetician radiestezist
    223008 terapeut in terapii complementare

    224 Paramedici
    Paramedicii furnizeaza servicii medicale de consultanta, de diagnostic, curative si preventive pentru oameni, mai limitate in ceea ce priveste complexitatea decat cele efectuate de catre medici. Acestia lucreaza in mod autonom sau sub supravegherea limitata a medicilor si aplica proceduri clinice avansate pentru tratarea si prevenirea bolilor, leziunilor si altor deficiente fizice ori mentale comune pentru anumite comunitati.

    2240 Paramedici
    Paramedicii furnizeaza servicii medicale de consultanta, de diagnostic, curative si preventive pentru oameni, mai limitate in ceea ce priveste complexitatea decat cele efectuate de catre medici. Acestia lucreaza in mod autonom sau sub supravegherea limitata a medicilor si aplica proceduri clinice avansate pentru tratarea si prevenirea bolilor, leziunilor si altor deficiente fizice ori mentale comune pentru anumite comunitati.
    224001 paramedic

    225 Medici veterinari
    Medicii veterinari diagnosticheaza, previn si trateaza bolile, leziunile si disfunctiile animalelor. Acestia pot furniza servicii de ingrijire unei game largi de animale sau se pot specializa in tratamentul unui anumit grup de animale ori intr-o anumita zona de specialitate; pot furniza servicii profesionale catre firmele comerciale care produc produse biologice si farmaceutice.

    2250 Medici veterinari
    Medicii veterinari diagnosticheaza, previn si trateaza bolile, leziunile si disfunctiile animalelor. Acestia pot furniza servicii de ingrijire unei game largi de animale sau se pot specializa in tratamentul unui anumit grup de animale ori intr-o anumita zona de specialitate; pot furniza servicii profesionale catre firmele comerciale care produc produse biologice si farmaceutice.
    225001 epizotolog
    225002 medic veterinar
    225003 medic veterinar - oncologie comparata
    225004 cercetator in medicina veterinara
    225005 asistent de cercetare in medicina veterinara

    226 Alti specialisti in domeniul sanatatii
    Alti specialisti din domeniul sanatatii furnizeaza servicii de sanatate legate de medicina dentara, farmacie, sanatatea si igiena mediului, sanatatea si securitatea la locul de munca, fizioterapie, nutritie, auz, vorbire, vedere, terapii de reabilitare. Aceasta grupa minora include toti specialistii din domeniul sanatatii umane, cu exceptia medicilor de medicina de familie si a medicilor specialisti, practicienilor din medicina complementara/alternativa, veterinarilor, asistentilor medicali generalisti, moaselor si paramedicilor.

    2261 Medici dentisti
    Medicii dentisti diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, ranile si anomaliile dentare ale cavitatii bucale, ale maxilarelor si ale tesuturilor asociate, prin aplicarea principiilor si procedurilor de stomatologie moderna. Acestia folosesc o gama larga de tehnici specializate de diagnosticare, de chirurgie si de alta natura pentru promovarea si restabilirea sanatatii orale.
    226101 medic stomatolog
    226102 medic stomatolog rezident
    226103 medic stomatolog de specialitate
    226104 cercetator in medicina stomatologica
    226105 asistent de cercetare in medicina stomatologica

    2262 Farmacisti
    Farmacistii depoziteaza, pastreaza, combina si distribuie produsele medicinale si ofera consultanta cu privire la utilizarea corecta si la reactiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici si de alti specialisti in domeniul sanatatii. Acestia contribuie la cercetarea, pregatirea testarii, prescrierea si monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sanatatii umane.
    226201 farmacist
    226202 farmacist rezident
    226203 farmacist de specialitate

    2263 Specialisti in domeniul mediului si al igienei si sanatatii ocupationale
    Specialistii in domeniul mediului si al igienei si sanatatii ocupationale evalueaza, planifica si implementeaza programe pentru recunoasterea, monitorizarea si controlul factorilor de mediu care pot afecta sanatatea umana, pentru a asigura conditii de munca sigure si sanatoase, precum si pentru a preveni boli sau leziuni cauzate de agenti chimici, fizici, radiologici si biologici ori de factori ergonomici.
    226301 inginer clinic
    226302 specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca
    226303 coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (studii superioare)
    226304 cercetator stiintific in bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
    226305 asistent de cercetare in bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie
    226306 igienist
    226307 evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

    2264 Fizioterapeuti
    Fizioterapeutii evalueaza, planifica si implementeaza programe de reabilitare care imbunatatesc sau restabilesc functiile motorii umane, maresc capacitatea de miscare, calmeaza durerile si trateaza ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli si alte deficiente. Acestia aplica o gama larga de terapii fizice si tehnici, cum ar fi miscarea, ultrasunetele, laserul si alte tehnici similare.
    226401 fiziokinetoterapeut
    226402 fizioterapeut
    226403 cercetator in fiziokinetoterapie
    226404 asistent de cercetare in fiziokinetoterapie
    226405 kinetoterapeut
    226406 profesor de cultura fizica medicala

    2265 Dieteticieni si nutritionisti
    Dieteticienii si nutritionistii evalueaza, planifica si implementeaza programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor si al nutritiei asupra sanatatii umane.
    226501 asistent de nutritie
    226502 dietetician
    226503 nutritionist si dietetician

    2266 Audiologi si specialisti in logopedie
    Audiologii si specialistii in logopedie evalueaza, gestioneaza si trateaza tulburarile fizice care afecteaza auzul uman, vorbirea, comunicarea si capacitatea de inghitire. Acestia recomanda dispozitive de corectie sau terapii de reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului, tulburari de vorbire, precum si probleme senzoriale si neuronale si, de asemenea, ofera consiliere privind siguranta auzului si o comunicare mai buna.
    226601 instructor logoped
    226602 interpret in limbaj mimico-gestual (studii medii)
    226603 logoped
    226604 audiolog

    2267 Optometristi si opticieni
    Optometristii si opticienii furnizeaza diagnostice, servicii de gestionare si tratament pentru afectiunile de vedere si ale sistemului vizual. Acestia ofera consultanta privind ingrijirea ochilor si prescriu ajutoare optice sau alte terapii pentru tulburarile vizuale.
    226701 optometrist (studii superioare)

    2269 Specialisti in domeniul sanatatii neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din domeniul sanatatii neclasificati in alta parte in subgrupa majora 22 - Specialisti in domeniul sanatatii.
    226901 medic igienist
    226902 medic expertiza a capacitatii de munca
    226903 medic legist
    226904 bioinginer medical
    226905 asistent medical (studii superioare)
    226906 fizician medical
    226907 medic specialist psihiatru
    226908 medic de familie cu competente in sanatatea mintala
    226909 cercetator in educatie fizica si sport
    226910 asistent de cercetare in educatie fizica si sport

    23 Specialisti in invatamant
    Specialistii din invatamant predau teoria si practica uneia sau mai multor discipline la diferite niveluri de invatamant, coordoneaza cercetari si imbunatatesc ori dezvolta concepte, teorii si metode operationale referitoare la disciplinele specifice proprii si realizeaza lucrari stiintifice si carti.

    231 Profesori universitari si asimilati
    Profesorii universitari si asimilatii acestora din invatamantul superior pregatesc si predau cursuri si coordoneaza lucrari practice privind unul sau mai multe subiecte in cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o alta institutie de invatamant superior. Acestia desfasoara activitati de cercetare, pregatesc lucrari stiintifice si carti.

    2310 Profesori universitari si asimilati
    Profesorii universitari si asimilatii acestora din invatamantul superior pregatesc si predau cursuri si coordoneaza lucrari practice privind unul sau mai multe subiecte in cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o alta institutie de invatamant superior. Acestia desfasoara activitati de cercetare, pregatesc lucrari stiintifice si carti.
    231001 asistent universitar
    231002 conferentiar universitar
    231003 lector universitar
    231004 preparator invatamantul universitar
    231005 profesor universitar
    231006 expert centre de perfectionare

    232 Profesori in invatamantul profesional
    Profesorii din invatamantul profesional predau discipline tehnice sau profesionale in institutii de educatie continua si pentru elevii din scolile secundare si colegii. Acestia pregatesc elevii pentru incadrarea in anumite ocupatii sau domenii profesionale pentru care invatamantul universitar ori superior nu este necesar in mod normal.

    2320 Profesori in invatamantul profesional
    Profesorii din invatamantul profesional predau discipline tehnice sau profesionale in institutii de educatie continua si pentru elevii din scolile secundare si colegii. Acestia pregatesc elevii pentru incadrarea in anumite ocupatii sau domenii profesionale pentru care invatamantul superior nu este necesar in mod normal.
    232001 profesor in invatamantul profesional si de maistri

    233 Profesori in invatamantul secundar
    Profesorii din invatamantul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de invatamant secundar, excluzand disciplinele destinate sa pregateasca elevii pentru angajarea in anumite domenii profesionale.

    2330 Profesori in invatamantul secundar
    Profesorii din invatamantul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de invatamant secundar, excluzand disciplinele destinate sa pregateasca elevii pentru angajarea in anumite domenii profesionale.
    233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal
    233002 profesor in invatamantul gimnazial

    234 Profesori in invatamantul primar si prescolar
    Profesorii din invatamantul primar si prescolar predau o serie de discipline la nivel de invatamant primar si organizeaza activitati educationale pentru copiii sub varsta de scoala primara.

    2341 Profesori in invatamantul primar
    Profesorii din invatamantul primar predau o serie de discipline la nivelul invatamantului primar.
    234101 profesor in invatamantul primar
    234102 invatator
    234103 institutor

    2342 Educatori in invatamantul prescolar
    Educatorii din invatamantul prescolar promoveaza dezvoltarea sociala, fizica si intelectuala a copiilor sub varsta necesara pentru scoala primara, prin furnizarea de activitati educative si distractive.
    234201 profesor in invatamantul prescolar
    234202 educatoare
    234203 educator puericultor

    235 Alti specialisti in invatamant
    Alti specialisti in invatamant desfasoara activitati de cercetare si ofera consultanta cu privire la metodele de predare, instruiesc persoanele cu dificultati de invatare sau cu nevoi speciale, predau limbi straine pentru migratie si alte scopuri conexe, ofera invatamant privat, predau arte, tehnologia informatiei si alte discipline din afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior si furnizeaza alte servicii de invatamant neclasificate in alta parte in subgrupa majora 23 - Specialisti in invatamant.

    2351 Specialisti in metodologie didactica
    Specialistii in metodologie didactica desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare sau ofera consiliere cu privire la cursurile si metodele de predare. Acestia revizuiesc si examineaza activitatea profesorilor, modul de functionare a institutiilor de invatamant si rezultatele obtinute si recomanda modificari si imbunatatiri.
    235101 cercetator in pedagogie
    235102 asistent de cercetare in pedagogie
    235103 consilier invatamant
    235104 expert invatamant
    235105 inspector scolar
    235106 referent de specialitate invatamant

    2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
    Instructorii-formatori pentru elevi cu nevoi speciale predau copiilor, persoanelor tinere sau adultilor cu handicap fizic ori mental sau acelora cu dificultati de invatare ori cu alte nevoi speciale. Acestia promoveaza dezvoltarea sociala, emotionala, intelectuala si fizica a elevilor lor.
    235201 defectolog
    235202 interpret in limbaj mimico-gestual (studii superioare)
    235203 educator in unitati de handicapati
    235204 instructor-educator in unitati de handicapati
    235205 pedagog de recuperare

    2353 Alti instructori-formatori de limbi straine
    Alti instructori-formatori de limbi straine predau adultilor si copiilor care invata o limba straina in scop de migratie, pentru a indeplini cerintele necesare pentru ocupare sau alte oportunitati de angajare, pentru a facilita participarea la programe educationale care sunt predate intr-o limba straina ori pentru dezvoltarea cunostintelor personale. Acestia lucreaza in afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior sau in sprijinul elevilor/studentilor si profesorilor din cadrul acestor sisteme.

    2354 Alti instructori-formatori de muzica
    Alti instructori-formatori de muzica predau elevilor/studentilor practica, teoria si activitatile de interpretare a muzicii in afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior, dar pot oferi lectii private sau pentru grupuri mici ca o activitate extracurriculara, in colaborare cu institutiile de invatamant.

    2355 Alti instructori-formatori de arta
    Alti instructori-formatori de arta predau elevilor practica, teoria si activitatile de interpretare a dansului, teatrului, artelor vizuale si altor arte (excluzand muzica) in afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior, dar pot oferi si lectii private sau pentru mici grupuri ca o activitate extracurriculara, in colaborare cu institutiile de invatamant.

    2356 Instructori-formatori in tehnologia informatiei
    Instructorii-formatori din tehnologia informatiei dezvolta, programeaza si coordoneaza programe de formare si cursuri pentru calculator pentru alti utilizatori ai tehnologiei informatiei in afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior.

    2359 Specialisti in invatamant neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din invatamant neclasificati in alta parte in subgrupa majora 23 - Specialisti in invatamant. De exemplu, grupa de baza include pe cei care ofera invatamant privat pentru alte discipline decat limbile straine si artele, precum si pe cei care ofera consiliere educationala pentru elevi.
    235901 secretar institut, facultate
    235902 mentor
    235903 consilier scolar
    235904 designer instructional
    235905 dezvoltator de e-learning
    235906 laborant in invatamant
    235907 maistru instructor
    235908 pedagog scolar
    235909 secretar scoala
    235910 sef atelier scoala
    235911 mediator scolar
    235912 inspector scolar pentru implementarea descentralizarii institutionale
    235913 inspector scolar pentru managementul resurselor umane
    235914 inspector scolar pentru mentorat
    235915 inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane
    235916 inspector scolar pentru educatie permanenta
    235917 inspector scolar pentru invatamant particular si alternative educationale
    235918 inspector scolar pentru invatamantul special
    235919 director Centrul Judetean de Asistenta si Resurse Educationale (CJARE)
    235920 consilier pentru tineret

    24 Specialisti in domeniul administrativ-comercial
    Specialistii din domeniul administrativ si comercial indeplinesc sarcini analitice, conceptuale si practice pentru a furniza servicii in domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relatii publice si marketing, vanzari in domeniul tehnic, medical, tehnologia informatiei si comunicatiilor; coordoneaza si revizuiesc structurile organizationale, metodele si sistemele, precum si analizele cantitative de informatii care afecteaza programele de investitii.

    241 Specialisti in domeniul finantelor
    Specialistii din domeniul finantelor planifica, dezvolta, organizeaza, administreaza, investesc, gestioneaza si coordoneaza analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unitati si institutii publice sau private.

    2411 Contabili
    Contabilii planifica, organizeaza si administreaza sistemele de contabilitate pentru persoane fizice si persoane juridice (institutii). Unele ocupatii clasificate aici se refera la analizarea si examinarea situatiilor contabile si financiare ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, pentru a asigura acuratetea si conformitatea cu standardele si procedurile contabile stabilite.
    241101 controlor tezaur
    241102 expert contabil-verificator
    241103 revizor contabil
    241104 referent de specialitate financiar-contabilitate
    241105 auditor intern
    241106 controlor de gestiune
    241107 auditor financiar

    2412 Specialisti consultanti in domeniul financiar si al investitiilor
    Specialistii consultanti din domeniul financiar si al investitiilor dezvolta planuri financiare pentru persoane fizice si organizatii, investesc si administreaza fonduri in numele acestora.
    241201 cenzor
    241202 comisar Garda Financiara
    241203 consilier financiar-bancar
    241204 expert financiar-bancar
    241205 inspector financiar-bancar
    241206 inspector asigurari
    241207 comisar principal
    241208 consultant bugetar
    241209 dealer
    241210 evaluator
    241211 analist investitii
    241212 manager de fond actiuni/obligatiuni
    241213 consultant plasamente valori mobiliare
    241214 agent capital de risc
    241215 administrator credite
    241216 specialist control risc
    241217 specialist evaluare daune
    241218 lichidator
    241219 administrator judiciar
    241220 analist pret de revenire/costuri
    241221 expert fiscal
    241222 consultant fiscal
    241223 inspector general de banca
    241224 economist banca
    241225 manager banca
    241226 manager de operatiuni/produs
    241227 manager relatii cu clientii bancii/societate de leasing
    241228 trezorier (studii superioare)
    241229 analist bancar/societate de leasing
    241230 ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare)
    241231 administrator bancar/produs leasing
    241232 operator cifru (mesaje cifrate)
    241233 proiectant produse bancare
    241234 consultant bancar
    241235 agent compensare (interbancara)
    241236 referent bancar/societate de leasing
    241237 ofiter conformitate
    241238 expert conformitate
    241239 ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO)
    241240 administrator de risc
    241241 analist credite
    241242 inspector de specialitate asigurari
    241243 inspector de specialitate subscriere
    241244 referent de specialitate asigurari
    241245 consilier vanzari asigurari
    241246 inspector coordonator asigurari
    241247 inspector de risc
    241248 inspector de specialitate daune
    241249 inspector coordonator daune
    241250 specialist sistem asigurari
    241251 expert evaluator de intreprinderi
    241252 expert evaluator de proprietati imobiliare
    241253 expert evaluator de bunuri mobile
    241254 expert evaluator de active financiare
    241255 planificator/specialist plan sinteze
    241256 expert in ingineria costurilor investitionale
    241257 expert contractare activitati investitionale
    241258 expert receptie investitii industriale
    241259 expert eficientizare investitii
    241260 expert evaluare-actualizare devize generale investitii
    241261 expert elaborare-evaluare documentatii achizitii investitionale
    241262 expert in management activitati investitionale
    241263 evaluator proiecte
    241264 inspector casier
    241265 broker de tehnologii

    2413 Analisti financiari
    Analistii financiari efectueaza analize cantitative ale informatiilor care afecteaza programele de investitii ale institutiilor publice sau private.
    241301 cercetator in finante-banci
    241302 asistent de cercetare in finante-banci
    241303 cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar
    241304 asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar
    241305 analist financiar
    241306 auditor intern in sectorul public
    241307 asistent analist
    241308 specialist bancar
    241309 analist financiar bancar
    241310 asistent bancar
    241311 specialist/analist organizare

    242 Specialisti in domeniul administrativ
    Specialistii in domeniul administrativ aplica diferite concepte si teorii referitoare la imbunatatirea eficientei organizatiilor si a persoanelor din cadrul acestora.

    2421 Analisti de management si organizare
    Analistii de management si organizare ofera asistenta organizatiilor pentru a obtine o eficienta mai mare si pentru a rezolva problemele organizationale. Acestia studiaza structurile, metodele, sistemele si procedurile organizationale.
    242101 manager proiect
    242102 specialist imbunatatire procese
    242103 specialist strategie industriala
    242104 responsabil proces
    242105 coordonator secretariat studiouri teritoriale
    242106 manager de inovare
    242107 expert in conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta
    242108 manager imbunatatire procese
    242109 specialist plan progres
    242110 specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice

    2422 Specialisti in domeniul politicilor administrative
    Specialistii in domeniul politicilor administrative dezvolta si analizeaza politicile referitoare la proiectarea, implementarea si modificarea operatiunilor si programelor guvernamentale si comerciale.
    242201 consilier administratia publica
    242202 expert administratia publica
    242203 inspector de specialitate in administratia publica
    242204 referent de specialitate in administratia publica
    242205 consultant in administratia publica
    242206 reglementator
    242207 agent de dezvoltare
    242208 administrator public
    242209 inspector de integritate
    242210 examinator de stat de specialitate
    242211 administrator publicatii
    242212 agent consular
    242213 expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
    242214 consilier afaceri europene
    242215 referent relatii externe
    242216 inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)
    242217 expert informatii pentru afaceri
    242218 administrator editura
    242219 expert aplicare legislatie armonizata in domeniul industriei si comertului
    242220 expert legislatia muncii

    2423 Specialisti in domeniul resurselor umane si de personal
    Specialistii in domeniul resurselor umane si de personal furnizeaza servicii legate de politicile de personal, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupationale si orientare profesionala.
    242301 consilier forta de munca si somaj
    242302 expert forta de munca si somaj
    242303 inspector de specialitate forta de munca si somaj
    242304 expert in securitate si sanatate in munca
    242305 referent de specialitate forta de munca si somaj
    242306 consilier orientare privind cariera
    242307 consultant in domeniul fortei de munca
    242308 analist piata muncii
    242309 analist recrutare/integrare salariati
    242310 analist sisteme salarizare
    242311 consultant reconversie-mobilitate personal
    242312 consultant conditii de munca
    242313 specialist sisteme de calificare
    242314 specialist resurse umane
    242315 consilier vocational
    242316 consultant in standardizare
    242317 consultant in resurse umane
    242318 consultant intern in resurse umane
    242319 specialist in formare
    242320 specialist in recrutare
    242321 specialist in compensatii si beneficii
    242322 specialist in dezvoltare organizationala
    242323 specialist in relatii de munca

    2424 Specialisti in formarea si dezvoltarea personalului
    Specialistii in formarea si dezvoltarea personalului planifica, dezvolta, implementeaza si evalueaza programele de formare si dezvoltare, pentru a se asigura ca atat echipa de management, cat si personalul isi insusesc abilitatile si dezvolta competentele cerute de catre organizatie pentru a realiza obiectivele organizationale.
    242401 formator
    242402 formator de formatori
    242403 organizator/conceptor/consultant formare
    242404 inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala
    242405 evaluator de competente profesionale
    242406 manager de formare
    242407 administrator de formare

    243 Specialisti in vanzari, marketing si relatii publice
    Specialistii in vanzari, marketing si relatii publice planifica, dezvolta, coordoneaza si implementeaza programe de diseminare a informatiei pentru a promova organizatiile, bunurile si serviciile si reprezinta companiile in activitatea de vanzare a unor game de produse si servicii tehnice, industriale, medicale, farmaceutice si de tehnologia informatiei si comunicatiilor.

    2431 Specialisti in publicitate si marketing
    Specialistii in publicitate si marketing dezvolta si coordoneaza strategiile si campaniile de publicitate, realizeaza lansarea pe piata de noi bunuri si servicii, identifica si dezvolta oportunitatile de piata pentru produsele si serviciile noi, precum si pentru cele deja existente.
    243101 art director publicitate (studii medii)
    243102 organizator activitate turism (studii superioare)
    243103 specialist marketing
    243104 manager de produs

    2432 Specialisti in relatii publice
    Specialistii in relatii publice planifica, dezvolta, implementeaza si evalueaza strategiile de informare si comunicare care asigura intelegerea si imaginea favorabila cu privire la companii si alte organizatii, bunurile si serviciile acestora, rolul lor in cadrul comunitatii.
    243201 specialist in relatii publice
    243202 mediator
    243203 referent de specialitate marketing
    243204 specialist protocol si ceremonial
    243205 consultant cameral
    243206 purtator de cuvant
    243207 brand manager
    243208 organizator protocol
    243209 organizator relatii
    243210 organizator targuri si expozitii
    243211 prezentator expozitii
    243212 specialist relatii sociale
    243213 expert relatii externe
    243214 curier diplomatic
    243215 specialist garantii auto
    243216 analist servicii client
    243217 asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)
    243218 corespondent comercial
    243219 asistent comercial
    243220 specialist in activitatea de lobby

    2433 Specialisti in vanzarea de produse tehnice si medicale (exclusiv TIC)
    Specialistii in vanzarea de produse tehnice si medicale (exclusiv TIC) reprezinta companiile in vanzarea unei game de produse si servicii industriale, medicale si farmaceutice, servicii catre unitati industriale, de afaceri, profesionale si de alta natura.
    243301 analist cumparari/consultant furnizori
    243302 reprezentant medical

    2434 Specialisti in vanzarea produselor de tehnologia informatiei si comunicatiilor
    Specialistii in vanzarea produselor de tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) se ocupa cu activitatea de vanzare cu ridicata a componentelor de calculator, a programelor de calculator si a altor bunuri si servicii privind tehnologia informatiei si comunicatiilor, inclusiv echipamentele, si furnizeaza informatii specializate, in functie de cerinte.

    25 Specialisti in tehnologia informatiei si comunicatiilor
    Specialistii in tehnologia informatiei si comunicatiilor efectueaza cercetari, planifica, proiecteaza, testeaza, furnizeaza consiliere si imbunatatesc sistemele de tehnologia informatiei, componentele de calculator (hardware, software), programele informatice si conceptele conexe pentru aplicatii informatice specifice, elaboreaza documentatia corespunzatoare, incluzand principiile, politicile si procedurile, proiecteaza, dezvolta, controleaza, mentin si sprijina bazele de date si alte sisteme de informatii, pentru a asigura o performanta optima, precum si integritatea si securitatea datelor.

    251 Analisti programatori in domeniul software
    Analistii programatori in domeniul software efectueaza cercetari, planifica, proiecteaza, testeaza, furnizeaza consultanta pentru imbunatatirea sistemelor de tehnologia informatiei, cum ar fi hardware, software si alte aplicatii informatice, pentru a satisface cerintele specifice.

    2511 Analisti de sistem
    Analistii de sistem efectueaza cercetari, analizeaza si evalueaza cerintele clientului privind tehnologia informatiei, procedurile sau problemele, dezvolta si implementeaza propuneri, recomandari, precum si planuri de imbunatatire a sistemelor de informare actuale sau viitoare.
    251101 proiectant sisteme informatice

    2512 Proiectanti de software
    Proiectantii de software cerceteaza, analizeaza si evalueaza cerintele pentru aplicatiile informatice existente sau noi si pentru sistemele de operare, proiecteaza, dezvolta, testeaza si intretin solutiile software pentru a satisface aceste cerinte.
    251201 analist
    251202 programator
    251203 inginer de sistem in informatica
    251204 programator de sistem informatic
    251205 inginer de sistem software
    251206 manager proiect informatic

    2513 Proiectanti de sisteme web si multimedia
    Proiectantii de sisteme web si multimedia combina activitatea de proiectare si cunostintele tehnice pentru cercetarea, analizarea, evaluarea, proiectarea, programarea si modificarea paginilor web, precum si a aplicatiilor care imbina texte, grafice, animatii, imagini, prezentari video si audio, precum si alte mijloace de comunicare interactive.

    2514 Programatori de aplicatii
    Programatorii de aplicatii se ocupa cu scrierea si intretinerea codului de programare prezentat in instructiunile si specificatiile tehnice pentru aplicatiile software si sistemele de operare.
    251401 specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator
    251402 specialist in proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice

    2519 Analisti programatori in domeniul software neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde proiectantii de aplicatii informatice si analistii neclasificati in alta parte in grupa minora 251 - Analisti programatori in domeniul software. De exemplu aceasta grupa de baza include acei profesionisti specializati in asigurarea calitatii, inclusiv testarea programelor informatice (software).
    251901 consultant in informatica

    252 Specialisti in baze de date si retele
    Specialistii in baze de date si retele proiecteaza, dezvolta, controleaza, intretin si sprijina performanta optima si securitatea sistemelor de tehnologia informatiei si a infrastructurii, inclusiv bazele de date, componentele de calculator si programele informatice, retele si sisteme de operare.

    2521 Designeri si administratori de baze de date
    Designerii si administratorii de baze de date proiecteaza, dezvolta, controleaza, intretin si sprijina performanta optima si securitatea bazelor de date.
    252101 administrator baze de date

    2522 Administratori de sistem
    Administratorii de sistem dezvolta, controleaza, intretin si sprijina performanta optima si securitatea sistemelor de tehnologia informatiei.
    252201 administrator sistem de securitate bancara

    2523 Specialisti in retele de calculatoare
    Specialistii in retele de calculatoare cerceteaza, analizeaza si recomanda strategii pentru arhitectura si dezvoltarea retelei, implementeaza, gestioneaza, intretin si configureaza retele de hardware si software, monitorizeaza, remediaza defectiunile si optimizeaza performanta.
    252301 administrator de retea de calculatoare
    252302 administrator de retea de telefonie VOIP

    2529 Specialisti in baze de date si retele neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii in baze de date si retele neclasificati in alta parte in grupa minora 252 - Specialisti in baze de date si retele. De exemplu, aceasta grupa de baza include specialistii in domeniul securitatii informatiei si al tehnologiei comunicatiilor.

    26 Specialisti in domeniul juridic, social si cultural
    Specialistii in domeniul juridic, social si cultural efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele referitoare la lege, la stocarea si regasirea de informatii si artefacte, psihologie, asistenta sociala, politica, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie si alte stiinte, precum si la arte si divertisment.

    261 Specialisti in domeniul juridic
    Specialistii din domeniul juridic efectueaza activitati de cercetare pe probleme juridice, consiliaza clientii cu privire la aspectele juridice ale problemelor, pledeaza cazuri sau conduc activitati de urmarire penala in cadrul instantelor de judecata, prezideaza procedurile judiciare in instantele de judecata, elaboreaza legi si regulamente.

    2611 Avocati
    Avocatii ofera clientilor consultanta juridica pe o mare varietate de subiecte, intocmesc documente juridice, reprezinta clientii in fata consiliilor de administratie sau in fata tribunalelor, pledeaza cazuri ori conduc activitati de urmarire penala in fata instantelor de judecata sau instruiesc avocatii pledanti pentru a pleda in instantele de judecata superioare.
    261101 avocat
    261102 jurisconsult
    261103 consilier juridic

    2612 Magistrati
    Judecatorii prezideaza procedurile civile si penale in cadrul instantelor de judecata.
    261201 procuror
    261202 judecator
    261203 magistrat-asistent
    261204 judecator inspector
    261205 magistrat consultant
    261206 consilier de probatiune
    261207 inspector probatiune

    2619 Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din domeniul juridic neclasificati in alta parte in grupa minora 261 - Specialisti in domeniul juridic. De exemplu, grupa de baza include pe cei care indeplinesc functii juridice, altele decat pledarea sau urmarirea penala a cazurilor ori prezidarea procedurilor juridice.
    261901 executor judecatoresc
    261902 inspector justitie
    261903 expert jurist
    261904 consilier de justitie
    261905 referent de specialitate in justitie
    261906 notar
    261907 inspector general judecatoresc
    261908 inspector general notarial
    261909 inspector general penitenciare
    261910 consilier armonizare legislativa
    261911 expert armonizare legislativa
    261912 analist armonizare legislativa
    261913 registrator carte funciara
    261914 revizor jurist
    261915 cercetator in domeniul stiintelor juridice
    261916 asistent de cercetare in domeniul stiintelor juridice
    261917 executor bancar
    261918 consilier proprietate industriala autorizat
    261919 specialist proprietate intelectuala
    261920 expert prevenire si combatere a coruptiei

    262 Bibliotecari, arhivari si curatori
    Bibliotecarii, arhivarii si curatorii dezvolta si mentin colectii ale arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, galeriilor de arta si ale institutiilor similare.

    2621 Arhivari si curatori
    Arhivarii si curatorii se ocupa cu colectarea, evaluarea, asigurarea pastrarii in siguranta si conservarea continutului arhivelor, artefactelor si inregistrarilor de interes istoric, cultural, administrativ si artistic, precum si de arta si a altor obiecte. Acestia planifica, elaboreaza si implementeaza sisteme pentru pastrarea in siguranta a inregistrarilor si documentelor istorice de valoare.
    262101 arhivist
    262102 conservator opere de arta si monumente istorice (studii superioare)
    262103 muzeograf
    262104 restaurator opere de arta si monumente istorice (studii superioare)
    262105 conservator arhiva (studii superioare)
    262106 restaurator arhiva (studii superioare)
    262107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)

    2622 Bibliotecari si specialisti in alte servicii de informare
    Bibliotecarii si specialistii in alte servicii de informare se ocupa cu colectarea, selectarea, dezvoltarea, organizarea si intretinerea colectiilor bibliotecilor si a altor depozite de informatii, organizeaza si controleaza alte servicii ale bibliotecilor si furnizeaza informatii utilizatorilor.
    262201 bibliograf
    262202 bibliotecar (studii superioare)
    262203 documentarist (studii superioare)
    262204 referent difuzare carte
    262205 lector carte
    262206 bibliotecar arhivist
    262207 referent de specialitate asezamant cultural

    263 Specialisti in domeniul social si religios
    Specialistii in domeniul social si religios efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele referitoare la filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie si alte stiinte sociale sau furnizeaza servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor si ale familiilor intr-o comunitate.

    2631 Economisti
    Economistii efectueaza activitati de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informatiilor si pregatesc rapoarte si planuri pentru a rezolva problemele economice si de afaceri, dezvolta modele de analiza, explica si prognozeaza comportamentul economic. Acestia ofera consiliere pentru afaceri grupurilor de interes si guvernelor pentru a formula solutii la problemele economice si de afaceri prezente sau viitoare.
    263101 consilier/expert/inspector/referent/economist in management
    263102 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
    263103 consilier/expert/inspector/referent/economist in economia mediului
    263104 consilier/expert/inspector/referent/economist in comert si marketing
    263105 consilier/expert/inspector/referent/economist in relatii economice internationale
    263106 consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica
    263107 consultant in management
    263108 tehnician economist
    263109 inginer economist
    263110 inspector de concurenta
    263111 administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)
    263112 cercetator economist in management
    263113 asistent de cercetare economist in management
    263114 cercetator economist in economia mediului
    263115 asistent de cercetare economist in economia mediului
    263116 cercetator economist in economia generala
    263117 asistent de cercetare economist in economia generala
    263118 cercetator economist in economie agroalimentara
    263119 asistent de cercetare economist in economie agroalimentara
    263120 cercetator economist in marketing
    263121 asistent de cercetare economist in marketing
    263122 cercetator economist in relatii economice internationale
    263123 asistent de cercetare economist in relatii economice internationale
    263124 cercetator economist in gestiunea economica
    263125 asistent de cercetare economist in gestiunea economica
    263126 secretar economic (studii superioare)

    2632 Sociologi, antropologi si asimilati
    Sociologii, antropologii si asimilatii acestora se ocupa cu investigarea si descrierea structurii societatilor, originii si evolutiei acestora, precum si interdependenta dintre conditiile de mediu si activitatile umane. Acestia ofera consiliere cu privire la aplicarea practica a rezultatelor lor in formularea politicilor economice si sociale.
    263201 sociolog
    263202 geograf
    263203 analist de mediu
    263204 analist in turism
    263205 analist teritorial
    263206 arheolog


    263207 cercetator de dezvoltare comunitara
    263208 cercetator in sociologie
    263209 asistent de cercetare in sociologie
    263210 cercetator in antropologie
    263211 asistent de cercetare in antropologie
    263212 cercetator in geografie
    263213 asistent de cercetare in geografie
    263214 cercetator in arheologie
    263215 asistent de cercetare in arheologie
    263216 cercetator in etnologie
    263217 asistent de cercetare in etnologie

    2633 Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice
    Filozofii, istoricii si specialistii in stiinte politice efectueaza cercetari privind natura experientei si existentei umane, fazele sau aspectele istoriei umane, precum si structurile, miscarile si comportamentul politic. Acestia documenteaza si prezinta rezultatele pentru a informa si a ghida actiunile politice si individuale.
    263301 filozof
    263302 istoric
    263303 istoriograf
    263304 politolog
    263305 cercetator in filozofie
    263306 asistent de cercetare in filozofie
    263307 cercetator in istorie
    263308 asistent de cercetare in istorie
    263309 cercetator in stiintele politice
    263310 asistent de cercetare in stiintele politice

    2634 Psihologi
    Psihologii efectueaza cercetari si studiaza procesele mentale si comportamentul fiintelor umane, individual sau in grupuri, si aplica aceste cunostinte pentru a promova adaptarea si dezvoltarea fiintelor umane pe plan personal, social, educational sau ocupational.
    263401 psiholog in specialitatea psihologie clinica
    263402 psiholog in specialitatea consiliere psihologica
    263403 psiholog in specialitatea psihoterapie
    263404 psiholog in specialitatea psihologia muncii si organizationala
    263405 psiholog in specialitatea psihologia transporturilor
    263406 psiholog in specialitatea psihologia aplicata in servicii
    263407 psiholog in specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
    263408 psiholog in specialitatea psihopedagogie speciala
    263409 psiholog in specialitatea psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale
    263410 psiholog in specialitatea psihologie judiciara - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului
    263411 psiholog
    263412 psihopedagog
    263413 expert poligraf
    263414 psiholog scolar
    263415 cercetator in psihologie
    263416 asistent de cercetare in psihologie
    263417 cercetator in psihopedagogie speciala
    263418 asistent de cercetare in psihopedagogie speciala
    263419 terapeut ocupational

    2635 Specialisti in asistenta sociala si consiliere
    Specialistii in asistenta sociala si consiliere ofera indrumare si consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunitatilor si organizatiilor ca raspuns la dificultatile personale si sociale. Acestia ajuta clientii sa dezvolte abilitati si sa aiba acces la resursele si serviciile-suport necesare pentru a raspunde problemelor aparute din cauza somajului, saraciei, dizabilitatilor, dependentei, comportamentului infractional si delicvent, problemelor conjugale si de alta natura.
    263501 asistent social nivel superior
    263502 consilier in domeniul adictiilor
    263503 ofiter control doping
    263504 art-terapeut
    263505 asistent social cu competenta in sanatatea mintala
    263506 specialist in evaluarea vocationala a persoanelor cu dizabilitati
    263507 specialist in angajare asistata
    263508 instructor-educator pentru activitati de resocializare
    263509 asistent pentru ingrijirea persoanelor varstnice
    263510 cercetator in asistenta sociala
    263511 asistent de cercetare in asistenta sociala

    2636 Specialisti in religie
    Specialistii in religie perpetueaza traditiile sacre, practicile si credintele religioase. Acestia oficiaza servicii religioase, celebreaza sau administreaza ritualurile unei credinte religioase sau confesionale, ofera indrumare spirituala si morala si indeplinesc alte functii asociate cu practicarea unei religii.
    263601 arhiepiscop
    263602 arhiereu-vicar
    263603 arhondar
    263604 cantor
    263605 capelan
    263606 cardinal
    263607 chevrasames
    263608 cantaret bisericesc
    263609 consilier culte
    263610 conducator arhiepiscopal
    263611 diacon
    263612 episcop
    263613 exarh
    263614 haham
    263615 harmonist
    263616 hatip
    263617 imam
    263618 inspector culte
    263619 majghian
    263620 melamed
    263621 mitropolit
    263622 muezin
    263623 muftiu
    263624 organist
    263625 pastor
    263626 patriarh
    263627 preot
    263628 presedinte culte
    263629 protopop
    263630 provicar
    263631 rabin
    263632 secretar culte
    263633 staret - stareta
    263634 treibar
    263635 vestitor
    263636 vicar

    264 Autori, jurnalisti si lingvisti
    Autorii, jurnalistii si lingvistii concep si creeaza lucrari literare, interpreteaza si comunica stirile si informatiile publice prin intermediul mass-mediei si traduc sau interpreteaza dintr-o limba in alta.

    2641 Autori si asimilati
    Autorii si asimilatii acestora planifica, cerceteaza si scriu carti, scenarii, piese de teatru, eseuri, discursuri, manuale, specificatii si alte articole nonjurnalistice (cu exceptia materialelor pentru ziare, reviste si periodice) pentru publicare sau prezentare.
    264101 poet
    264102 scriitor

    2642 Jurnalisti
    Jurnalistii se ocupa cu cercetarea, investigarea, interpretarea si comunicarea stirilor si informatiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului si altor mijloace media.
    264201 comentator publicist
    264202 corector (studii superioare)
    264203 corespondent special (tara si strainatate)
    264204 corespondent radio
    264205 corespondent presa
    264206 critic de arta
    264207 editorialist
    264208 fotoreporter
    264209 lector presa/editura
    264210 publicist comentator
    264211 redactor
    264212 reporter (studii superioare)
    264213 reporter operator
    264214 secretar de emisie (studii superioare)
    264215 secretar de redactie (studii superioare)
    264216 secretar responsabil de agentie
    264217 sef agentie publicitate
    264218 tehnoredactor
    264219 ziarist
    264220 critic literar
    264221 critic muzical
    264222 comentator radio TV
    264223 redactor rubrica

    2643 Traducatori, interpreti si alti lingvisti
    Traducatorii, interpretii si alti lingvisti se ocupa cu traducerea sau interpretarea dintr-o limba in alta si studiaza originea, evolutia si structura limbilor.
    264301 filolog
    264302 interpret
    264303 interpret relatii diplomatice
    264304 referent literar
    264305 secretar literar
    264306 traducator (studii superioare)
    264307 translator
    264308 grafolog
    264309 revizor lingvist
    264310 terminolog
    264311 translator emisie
    264312 cercetator in lingvistica
    264313 asistent de cercetare in lingvistica
    264314 cercetator in filologie
    264315 asistent de cercetare in filologie

    265 Artisti creatori si actori
    Artistii creatori si actorii comunica idei, impresii si fapte intr-o gama larga de mijloace media pentru a realiza efecte speciale, interpreteaza o compozitie, cum ar fi o partitura muzicala sau un scenariu, gazduiesc prezentarea unei asemenea interpretari si a altor evenimente media.

    2651 Specialisti in arte vizuale
    Specialistii in arte vizuale creeaza si realizeaza lucrari de arta prin sculptura, pictura, desen, crearea de desene animate, gravura sau alte tehnici asemanatoare.
    265101 caricaturist (studii superioare)
    265102 artist plastic
    265103 desenator film animatie
    265104 grafician
    265105 machetist
    265106 pictor
    265107 pictor scenograf
    265108 sculptor
    265109 sculptor papusi
    265110 restaurator tablouri

    2652 Muzicieni, cantareti si compozitori
    Muzicienii, cantaretii si compozitorii se ocupa cu scrierea, organizarea si interpretarea compozitiilor muzicale.
    265201 acompaniator
    265202 artist liric
    265203 concert maestru
    265204 corepetitor
    265205 corist
    265206 dirijor
    265207 ilustrator muzical
    265208 maestru studii canto
    265209 instrumentist
    265210 maestru cor
    265211 referent muzical
    265212 secretar muzical
    265213 sef orchestra
    265214 solist instrumentist
    265215 solist vocal
    265216 sufleur opera
    265217 copiator note muzicale
    265218 specialist instrumente de suflat
    265219 artist instrumentist
    265220 solist concertist
    265221 dirijor cor
    265222 maestru corepetitor
    265223 artist liric opera
    265224 corist opera
    265225 maestru acordor pian clavecin
    265226 maestru lutier
    265227 specialist orga
    265228 regizor muzical
    265229 cantaret
    265230 instrumentist muzicant
    265231 disc-jockey
    265232 video-jockey
    265233 maestru de ceremonii
    265234 instrumentist (studii medii)

    2653 Dansatori si coregrafi
    Dansatorii si coregrafii concep, creeaza sau interpreteaza dansurile.
    265301 balerin
    265302 coregraf
    265303 maestru studii de balet
    265304 maestru de balet
    265305 solist balet
    265306 maestru dans
    265307 dansator
    265308 instructor de dans

    2654 Regizori si producatori de film, teatru si alte spectacole
    Regizorii si producatorii de film, teatru si alte spectacole supravegheaza si controleaza aspectele tehnice si artistice ale filmelor, productiilor de televiziune sau radio si ale spectacolelor de teatru.
    265401 consultant artistic
    265402 corector transmisie
    265403 instructor film
    265404 instructor retea cinematografica
    265405 lector scenarii
    265406 intermediarist film de desene animate (studii superioare)
    265407 stilizator film de desene animate (studii superioare)
    265408 producator delegat film
    265409 realizator emisiuni RTV
    265410 regizor artistic
    265411 regizor emisie
    265412 regizor studio
    265413 regizor sunet
    265414 regizor tehnic
    265415 secretar sef productie film
    265416 sufleur teatru
    265417 maestru artist circ
    265418 producator RTV (stiri)
    265419 editor RTV (stiri)
    265420 director imagine
    265421 referent de specialitate selectie programe TV
    265422 copywriter publicitate (studii superioare)
    265423 mediaplanner
    265424 producator delegat evenimente de marketing
    265425 redactor prezentator de televiziune
    265426 animator film de animatie (studii superioare)
    265427 director productie film
    265428 coordonator productie film
    265429 asistent productie film
    265430 producator audiovideo
    265431 editor coordonator programe TV
    265432 director de creatie
    265433 organizator productie (studii superioare)
    265434 scenograf
    265435 asistent scenograf
    265436 videojurnalist (studii superioare)
    265437 producator delegat pentru teatru
    265438 regizor culise
    265439 regizor scena
    265440 secretar platou

    2655 Actori
    Actorii interpreteaza roluri in filme, productii de televiziune sau radio si spectacole de teatru.
    265501 actor
    265502 actor manuitor de papusi
    265503 artist circ

    2656 Crainici la radio, televiziune si alte mijloace de comunicare
    Crainicii la radio, televiziune si alte mijloace de comunicare citesc buletinele de stiri, realizeaza interviuri si fac alte anunturi la radio, televiziune si in teatre sau alte institutii media.
    265601 prezentator (crainic) radio
    265602 prezentator (crainic) televiziune

    2659 Artisti creatori si actori neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde toti artistii care creeaza si interpreteaza si actorii neclasificati in alta parte in grupa minora 265 - Artisti creatori si actori.
    265901 acrobat
    265902 clovn
    265903 magician
    265904 hipnotizator
    265905 trapezist
    265906 cascador
    265907 figurant
    265908 dresor

    3 Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic
    Tehnicienii si alti specialisti din domeniul tehnic indeplinesc de obicei sarcinile tehnice si pe cele similare legate de activitatea de cercetare si de aplicarea conceptelor stiintifice sau artistice si a metodelor operationale, precum si de reglementarile guvernamentale ori de afaceri.

    31 Specialisti asimilati in stiinta si inginerie
    Specialistii asimilati in stiinta si inginerie indeplinesc sarcinile tehnice legate de activitatea de cercetare si metodele operationale in domeniul stiintei si ingineriei. Acestia supravegheaza si controleaza aspectele tehnice si operationale ale activitatii de minerit, industriei prelucratoare, constructiilor si alte operatiuni de inginerie, precum si exploatarea echipamentului tehnic, inclusiv aeronave si nave.

    311 Tehnicieni in stiinte ingineresti
    Tehnicienii in stiintele ingineresti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare si la aplicarea practica a conceptelor, principiilor si metodelor operationale, in special a stiintelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficienta economica a proceselor de productie.

    3111 Tehnicieni in domeniul chimiei si fizicii
    Tehnicienii in domeniul chimiei si fizicii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic ce ajuta la activitatea de cercetare in chimie, fizica, geologie, geofizica, meteorologie si astronomie, precum si la dezvoltarea de aplicatii industriale, medicale, militare si alte aplicatii practice ale rezultatelor cercetarii.
    311101 laborant chimist
    311102 tehnician chimist
    311103 laborant determinari fizico-mecanice
    311104 tehnician determinari fizico-mecanice
    311105 laborant determinari geologice si geotehnice
    311106 laborant tehnica nucleara
    311107 tehnician meteorolog
    311108 tehnician geolog
    311109 tehnician hidrometru
    311110 prospector - prospectii geologice, geofizice
    311111 tehnician hidrolog
    311112 tehnician hidrogeolog
    311113 laborant operator centrale termice
    311114 metrolog
    311115 tehnician metrolog
    311116 asistent fizica si chimie
    311117 operator meteorolog
    311118 meteorolog aeronautic tehnician
    311119 operator specialist curatare chimica la schimbatoarele de caldura cu placi

    3112 Tehnicieni constructori
    Tehnicienii constructori executa sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii ingineriei civile, proiectarii, constructiilor, exploatarii, intretinerii si repararii cladirilor si altor structuri, cum ar fi alimentarea cu apa si sistemele de tratare a apelor reziduale, poduri, drumuri, baraje si aeroporturi.
    311201 maistru constructii civile, industriale si agricole
    311202 maistru normator
    311203 tehnician constructor
    311204 tehnician hidroamelioratii
    311205 tehnician hidrotehnic
    311206 tehnician topometrist
    311207 tehnician proiectant in constructii
    311208 maistru instalator in constructii
    311209 tehnician instalatii in constructii
    311210 diriginte santier
    311211 tehnician laborant pentru lucrari de drumuri si poduri
    311212 tehnician in industria materialelor de constructii
    311213 maistru in industria materialelor de constructii
    311214 tehnician proiectant in industria materialelor de constructii
    311215 tehnician devize si masuratori in constructii
    311216 tehnician devizier
    311217 tehnician atasamentist

    3113 Tehnicieni electricieni si energeticieni
    Tehnicienii electricieni si energeticieni indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare din domeniul electricitatii, precum si in domeniul proiectarii, fabricarii, asamblarii, construirii, actionarii, intretinerii si repararii echipamentelor electrice, instalatiilor si sistemelor de distributie.
    311301 dispecer gestiune uraniu
    311302 maistru electromecanic
    311303 maistru energetician/electrician
    311304 tehnician electroenergetician, termoenergetician
    311305 tehnician electromecanic
    311306 tehnician energetician/electrician
    311307 tehnician proiectant energetician/electrician
    311308 maistru electrician in constructii
    311309 tehnician mentenanta electromecanica automatica echipamente industriale
    311310 sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii)

    3114 Tehnicieni in electronica
    Tehnicienii in electronica indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare in electronica, in proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea echipamentelor electronice.
    311401 maistru electronica
    311402 tehnician electronica
    311403 tehnician proiectant electronica

    3115 Tehnicieni mecanici
    Tehnicienii mecanici indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare din domeniul ingineriei mecanice si in proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea masinilor, componentelor si echipamentului mecanic.
    311501 maistru cazangerie
    311502 maistru instalatii navale
    311503 maistru intretinere si reparatii masini-unelte, utilitati, service, prototipuri
    311504 maistru lacatus, constructii metalice
    311505 maistru lacatus mecanic
    311506 tehnician proiectant mecanic
    311507 mecanic pentru intretinerea aparatelor de lansare la zbor
    311508 maistru mecanic
    311509 maistru mecanic auto
    311510 maistru mecanica agricola
    311511 maistru mecanica fina
    311512 maistru montaj
    311513 maistru prelucrari mecanice
    311514 maistru sculer-matriter
    311515 maistru sudura
    311516 tehnician constructii navale
    311517 tehnician instalatii de bord (avion)
    311518 tehnician masini si utilaje
    311519 tehnician mecanic
    311520 tehnician prelucrari mecanice
    311521 tehnician sudura
    311522 tehnician tehnolog mecanic
    311523 maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii
    311524 tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale
    311525 tehnician incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare
    311526 tehnician documentatie studii
    311527 tehnician prestatii vehicule
    311528 tehnician reglementari/omologari oficiale
    311529 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode implantare
    311530 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje
    311531 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode pregatire de industrializare
    311532 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistica
    311533 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode organizarea si masurarea muncii
    311534 maistru fabricarea armamentului
    311535 inspector cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor
    311536 inspector ISCIR

    3116 Tehnicieni in chimie industriala si petrochimie
    Tehnicienii in chimie industriala si petrochimie indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in domeniul cercetarii ingineriei chimice si in proiectarea, fabricarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea instalatiilor din domeniul chimiei.
    311601 decontaminator
    311602 laborant apa si apa grea
    311603 laborant control dozimetrie
    311604 laborant petrolist/industria chimica
    311605 maistru petrolist/industria chimica
    311606 laborant apa potabila
    311607 tehnician petrolist chimie industriala
    311608 laborant petrochimist
    311609 maistru la fabricarea munitiei

    3117 Tehnicieni mineri si metalurgisti
    Tehnicienii minieri si metalurgisti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic prin care acorda asistenta in activitatea de cercetare si in experimentele referitoare la metalurgie, pentru imbunatatirea metodelor de extragere a mineralelor solide, de petrol si de gaze, precum si in proiectarea, constructia, operarea, intretinerea si repararea instalatiilor miniere, a sistemelor pentru transportul si depozitarea petrolului si gazelor naturale si pentru extragerea metalelor din minereuri.
    311701 laborant structura macroscopica si microscopica
    311702 maistru metalurgie
    311703 maistru minier
    311704 maistru presator metale
    311705 maistru termotehnist
    311706 tehnician metalurgie
    311707 tehnician minier
    311708 tehnician proiectant minier
    311709 tehnician proiectant metalurg
    311710 tehnician mineralurg
    311711 maistru mineralurg
    311712 maistru termist-tratamentist
    311713 probator hidraulic piese turnate

    3118 Tehnicieni proiectanti
    Tehnicienii proiectanti pregatesc desene tehnice, harti si ilustratii pe baza schitelor, masuratorilor si a altor date si, de asemenea, copiaza desenele finale pe placile de imprimare.
    311801 desenator tehnic
    311802 trasator
    311803 desenator
    311804 topograf
    311805 trasator naval - desenator
    311806 trasator optic
    311807 tehnician proiectant

    3119 Tehnicieni in stiinte ingineresti neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza se refera la tehnicienii din stiintele ingineresti neclasificati in alta parte in grupa minora 311 - Tehnicieni in stiinte ingineresti. De exemplu, aceasta grupa de baza ii include pe cei care asista oamenii de stiinta si inginerii implicati in dezvoltarea procedurilor sau in coordonarea cercetarilor privind tehnicile de siguranta, inginerie biomedicala, de mediu sau industriala si de productie.
    311901 maistru in industria celulozei si hartiei
    311902 maistru tipograf
    311903 paginator tipograf
    311904 tehnician normare, salarizare, organizare
    311905 tehnician pret de cost
    311906 tehnician programare, lansare, urmarirea productiei
    311907 tehnician pret de revenire/costuri
    311908 tehnician gestiune salariala
    311909 tehnician gestiunea productiei
    311910 tehnician gestiune stoc
    311911 maistru in industriile textila, pielarie
    311912 tehnician in industria confectiilor din piele si inlocuitori
    311913 tehnician in industria confectiilor si tricotajelor
    311914 tehnician in industria incaltamintei
    311915 tehnician in industria pielariei
    311916 tehnician in industria textila
    311917 tehnician proiectant textile, pielarie
    311918 laborant in industriile textila, pielarie
    311919 sef formatie industria confectiilor imbracaminte
    311920 expert tehnic extrajudiciar
    311921 tehnician in industria sticlei si ceramicii
    311922 maistru in industria sticlei si ceramicii
    311923 maistru frigotehnist
    311924 tehnician frigotehnist
    311925 tehnician in industria alimentara
    311926 tehnician laborant analize produse alimentare
    311927 tehnician in industria alimentara extractiva
    311928 tehnician in industria alimentara fermentativa
    311929 tehnician in industria carnii, laptelui si conservelor
    311930 tehnician in morarit si panificatie
    311931 tehnician proiectant in industria alimentara
    311932 maistru in industria alimentara
    311933 tehnolog alimentatie publica
    311934 operator control nedistructiv
    311935 operator control nedistructiv cu radiatii penetrante
    311936 operator control nedistructiv cu ultrasunete
    311937 operator control nedistructiv cu lichide penetrante
    311938 operator control nedistructiv cu particule magnetice
    311939 operator control nedistructiv cu curenti turbionari
    311940 operator control nedistructiv pentru verificarea etanseitatii
    311941 operator responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor

    312 Controlori-supraveghetori in industria extractiva, industria prelucratoare si constructii
    Controlorii-supraveghetori din industria extractiva, industria prelucratoare si constructii coordoneaza, supravegheaza si programeaza activitatile lucratorilor in industria prelucratoare, miniera si operatiuni de constructii.

    3121 Controlori-supraveghetori in industria extractiva
    Controlorii-supraveghetori din industria extractiva supravegheaza operatiunile de minerit si exploatare in cariera, supravegheaza direct si coordoneaza activitatile minerilor care lucreaza in minele subterane si de suprafata si in cariere.
    312101 masurator de gaze, temperatura si radiatii
    312102 controlor de productie la minele de aur nativ
    312103 salvator minier

    3122 Controlori-supraveghetori in industria prelucratoare
    Controlorii-supraveghetori din industria prelucratoare coordoneaza si supravegheaza activitatile tehnicienilor controlori in procesul de productie, ale operatorilor de masini, asamblorilor si altor lucratori de productie.
    312201 controlor calitate dupa efectuarea probelor la armament si munitie
    312202 controlor calitate pentru executia elementelor la armament si munitie
    312203 controlor de calitate la protejari metalice

    3123 Controlori-supraveghetori in constructii
    Controlorii-supraveghetori din constructii coordoneaza, supravegheaza si programeaza activitatile lucratorilor angajati in constructia si repararea de cladiri si structuri.

    313 Tehnicieni controlori de procese industriale
    Tehnicienii controlori de procese industriale opereaza si monitorizeaza tablourile electrice de comanda, sistemele computerizate de control, masinile multifunctionale de control al proceselor si mentin unitatile de procesare in generarea si distributia energiei electrice, instalatiile de canalizare, tratare a apelor reziduale si distrugere a deseurilor, in rafinarea produselor chimice, petrolului si gazelor naturale, in prelucrarea metalului si alte operatii multiple de proces.

    3131 Operatori in centralele de producere a energiei electrice
    Operatorii in centralele de producere a energiei electrice actioneaza, monitorizeaza si intretin tablourile de comanda si echipamentele aferente in centrele de distributie care controleaza productia si distributia de energie electrica sau de alta natura in retelele de transmisie. Echipamentul manipulat include reactoare, turbine, generatoare si alte echipamente auxiliare din cadrul statiilor de producere a energiei electrice.
    313101 operator la instalatiile din centrale electrice
    313102 masinist la instalatiile din centrale electrice
    313103 operator la instalatiile de cazane din centrale electrice
    313104 operator la instalatiile de turbine cu abur sau gaze
    313105 operator la camera de comanda termica
    313106 masinist la instalatiile hidrotehnice din centrale electrice
    313107 masinist la instalatiile de turbine hidraulice
    313108 masinist la centrale diesel
    313109 operator punct termic
    313110 operator centrala termica
    313111 automatist pentru supraveghere si intretinere cazane
    313112 operator curatare chimica la schimbatoarele de caldura cu placi
    313113 operator surse regenerabile de energie

    3132 Operatori incineratoare si uzine de tratare a apei
    Operatorii la incineratoare si uzine de tratare a apei actioneaza si monitorizeaza sistemele de control computerizate si echipamentele similare din cadrul instalatiilor de tratare a deseurilor lichide si solide, pentru a reglementa tratarea si eliminarea apelor reziduale si a deseurilor, precum si din instalatiile de filtrare si tratare a apei, pentru a reglementa tratarea si distributia apei.
    313201 operator la instalatii de incinerare
    313202 operator hidraulic in alimentarile cu apa
    313203 operator circuite retea apa
    313204 masinist la conditionarea aerului
    313205 operator la tratarea apei tehnologice
    313206 operator masini refrigeratoare (conservare prin frig)

    3133 Controlori uzine de prelucrare chimica
    Controlorii din uzinele de prelucrare chimica actioneaza si monitorizeaza utilajele chimice, regleaza si intretin unitatile si echipamentul de procesare care distileaza, filtreaza, separa, incalzeste sau rafineaza produsele chimice.

    3134 Operatori in uzine de rafinare a titeiului si gazelor naturale
    Operatorii in uzinele de rafinare a titeiului si gazelor naturale actioneaza si monitorizeaza utilajele, regleaza si intretin unitatile si echipamentul de procesare care rafineaza, distileaza si trateaza titeiul, petrolul, produsele pe baza de titei si alte produse secundare sau gazul natural.
    313401 operator chimist la chimizarea metanului
    313402 rafinor
    313403 distilator la prelucrarea titeiului
    313404 operator instalatii imbuteliere gaz petrol lichefiat

    3135 Controlori in procesul de productie metalurgica
    Controlorii in procesul de productie metalurgica actioneaza si monitorizeaza masinile multifunctionale de control al proceselor si echipamentele ce controleaza prelucrarea metalului in cuptoarele de rafinare si conversie, laminoare, instalatii de tratament termic sau masinile de extrudare a metalului.

    3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde tehnicienii controlori de procese industriale neclasificati in grupa minora 313 - Tehnicieni controlori de procese industriale. De exemplu, grupa de baza ii include pe cei care utilizeaza echipament de control al proceselor multiple din cadrul liniilor industriale de fabricare si asamblare a hartiei si celulozei.
    313901 maistru-operator la roboti industriali
    313902 tehnician-operator la roboti industriali
    313903 tehnician in industria celulozei si hartiei
    313904 controlor de conformitate in industria de masini
    313905 tehnician asigurarea calitatii
    313906 tehnician analist calitate
    313907 tehnician cotator calitate

    314 Tehnicieni in stiintele vietii si alti specialisti asimilati
    Tehnicienii in stiintele vietii si alti specialisti asimilati indeplinesc o varietate de sarcini tehnice pentru a sustine specialistii din domeniul stiintei vietii in activitatea lor de cercetare, dezvoltare, administrare, conservare si protectie a muncii, in domenii cum ar fi biologia, botanica, zoologia, biotehnologia si biochimia, agricultura, piscicultura si silvicultura.

    3141 Tehnicieni in stiintele vietii (exclusiv cei din medicina)
    Tehnicienii in stiintele vietii (exclusiv cei din medicina) asigura suport tehnic specialistilor din stiintele vietii prin efectuarea de cercetari, analize si testari ale organismelor vii, precum si prin dezvoltarea si aplicarea de produse si procese care rezulta din activitatea de cercetare, in domenii cum ar fi gestionarea resurselor naturale, protectia mediului inconjurator, biologia plantelor si animalelor, microbiologia, biologia moleculara si a celulelor.
    314101 tehnician in bacteriologie
    314102 tehnician in biochimie
    314103 tehnician in hematologie
    314104 tehnician in serologie
    314105 tehnician in biologie
    314106 tehnician in protectia mediului (tehnician ecolog)
    314107 evaluator si auditor de mediu

    3142 Tehnicieni in domeniul agriculturii
    Tehnicienii in domeniul agriculturii efectueaza teste si experimente, asigura suport tehnic si stiintific oamenilor de stiinta din domeniul agriculturii, fermierilor si conducatorilor de ferme.
    314201 tehnician agronom - cercetare
    314202 tehnician zootehnist - cercetare
    314203 tehnician pedolog

    3143 Tehnicieni in domeniul silviculturii
    Tehnicienii din domeniul silviculturii efectueaza activitati tehnice si de supraveghere necesare sustinerii cercetarilor in silvicultura si in gestionarea padurilor, strangerea recoltelor, conservarea resurselor si protectia mediului inconjurator.
    314301 tehnician in industrializarea lemnului
    314302 tehnician proiectant in industrializarea lemnului
    314303 maistru in industrializarea lemnului
    314304 tehnician silvic - cercetare
    314305 tehnician in reconstructia ecologica
    314306 tehnician cadastru forestier
    314307 tehnician amenajist
    314308 tehnician proiectant in reconstructie ecologica

    315 Controlori si operatori pentru trafic naval si aerian
    Controlorii si operatorii pentru trafic naval si aerian comanda si navigheaza nave si aeronave, indeplinesc activitati tehnice pentru a asigura deplasarea sigura si eficienta, dezvolta sisteme electrice, electromecanice si de control computerizat al aerului.

    3151 Mecanici navali
    Mecanicii navali controleaza si participa in cadrul activitatilor de exploatare, intretinere si reparare a echipamentului mecanic, electric si electronic si a instalatiilor de la bordul navei sau indeplinesc activitati auxiliare similare la tarm.
    315101 ofiter ajutor fluvial/portuar
    315102 ofiter RTG
    315103 ofiter electrician fluvial/portuar
    315104 agent de nava
    315105 ofiter electrician maritim
    315106 ofiter mecanic maritim
    315107 ajutor ofiter mecanic fluvial

    3152 Ofiteri de punte si pilotaj nave
    Ofiterii de punte si pilotaj de nave asigura comanda si navigarea vapoarelor si a ambarcatiunilor similare si indeplinesc activitati similare la tarm.
    315201 capitan fluvial
    315202 capitan port
    315203 ofiter intendent
    315204 ofiter port
    315205 ofiter de punte fluvial/portuar
    315206 pilot de Dunare maritima
    315207 sef echipaj maritim/fluvial
    315208 pilot de mare larga, pilot de port maritim
    315209 dragor maritim/fluvial
    315210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunare aspirant
    315211 ofiter de punte maritim
    315212 ofiter de punte maritim aspirant/ofiter mecanic maritim aspirant/ofiter electrician maritim aspirant

    3153 Piloti de avioane si alti specialisti asimilati
    Pilotii de avioane si alti specialisti asimilati controleaza functionarea echipamentului mecanic, electric si electronic cu scopul de a pilota aeronave pentru transportul de pasageri, posta si marfa si efectueaza sarcini similare inainte de zbor si in timpul zborului.
    315301 comandant detasament zbor
    315302 comandant insotitor de bord
    315303 copilot
    315304 inspector pilotaj
    315305 mecanic navigant aviatie
    315306 pilot aeronave
    315307 pilot comandant avion
    315308 pilot incercare
    315309 pilot receptie si control aeronave
    315310 parasutist receptie si control
    315311 parasutist incercator
    315312 pilot parasutism incercator
    315313 pilot instructor aeronave
    315314 instructor parasutism
    315315 mecanic navigant instructor
    315316 maistru aviatie
    315317 tehnician aviatie

    3154 Controlori de trafic aerian
    Controlorii de trafic aerian coordoneaza direct traficul avioanelor in spatiul aerian si la sol, folosind sisteme radio, radar si de semnalizare luminoasa, si furnizeaza informatii relevante pentru operarea aeronavelor.
    315401 controlor dirijare nonradar
    315402 controlor sol
    315403 controlor trafic aviatia civila
    315404 dispecer sol
    315405 navigator dirijare radar
    315406 navigator aviatia civila
    315407 navigator dirijare nonradar
    315408 navigator dirijare zbor
    315409 navigator instructor dirijare radar si nonradar
    315410 navigator sol
    315411 operator radar
    315412 operator radiotelecomunicatii aeronautice
    315413 controlor trafic aerian dirijare nonradar
    315414 controlor trafic aerian dirijare radar
    315415 controlor trafic aerian informare
    315416 navigator informare
    315417 operator/specialist/instructor telecomunicatii aeronautice aviatie civila
    315418 sef tura telecomunicatii aeronautice aviatie civila
    315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)
    315420 navigator instructor informare

    3155 Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian
    Tehnicienii pentru siguranta traficului aerian indeplinesc sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea, administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea sistemelor de control al traficului aerian si al sistemelor de navigatie aeriana.
    315501 agent salvare aeroportuara si instalatii de stins incendii
    315502 masinist agregate aerodrom
    315503 operator instalatii control antiterorist/antideturnare
    315504 operator radionavigant aviatie
    315505 operator radionavigant instructor aviatie
    315506 tehnician securitate aeriana
    315507 operator de handling
    315508 inspector siguranta operationala
    315509 agent de securitate aeroportuara
    315510 dispecer operatiuni de zbor
    315511 referent/inspector in serviciile de trafic aerian
    315512 operator dispecerat operational de supraveghere in serviciile de trafic aerian
    315513 tehnician protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
    315514 maistru protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
    315515 sef tura protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
    315516 tehnician in serviciile de trafic aerian

    32 Tehnicieni si asimilati in domeniul sanatatii
    Tehnicienii si asimilatii acestora din domeniul sanatatii indeplinesc sarcini tehnice si practice care ajuta la diagnosticarea si tratamentul bolii, leziunilor si deficientelor la oameni si animale, sprijina punerea in aplicare a asistentei medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite de catre specialistii din domeniul medical, veterinar sau alti specialisti din domeniul sanatatii.

    321 Tehnicieni in domeniul medical si farmaceutic
    Tehnicienii din domeniul medical si farmaceutic indeplinesc sarcini tehnice care ajuta la diagnosticarea si tratarea bolilor, afectiunilor, leziunilor si deficientelor.

    3211 Tehnicieni specialisti in echipamente medicale de imagistica si tratament
    Tehnicienii specialisti in echipamente medicale de imagistica si tratament asigura testarea si functionarea echipamentelor radiografice, cu ultrasunete si a altor echipamente medicale de imagistica ce produc imagini ale structurii corpului necesare pentru diagnosticarea si tratarea leziunilor, bolilor si altor deficiente. Acestia pot administra tratamente cu radiatii pacientilor, sub supravegherea unui radiolog sau a altui specialist din domeniul sanatatii.
    321101 maistru aparate electromedicale
    321102 tehnician aparate electromedicale

    3212 Tehnicieni in laboratoare medicale si de patologie
    Tehnicienii in laboratoare medicale si de patologie efectueaza teste clinice pe esantioane de fluide corporale si tesuturi pentru a obtine informatii despre starea de sanatate a unui pacient sau despre cauza decesului.
    321201 autopsier

    3213 Tehnicieni si asistenti de farmacie
    Tehnicienii si asistentii de farmacie efectueaza diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub indrumarea unui farmacist sau a altui specialist in domeniul sanatatii.
    321301 asistent farmacist
    321302 laborant farmacie

    3214 Tehnicieni de protetica medicala si dentara
    Tehnicienii de protetica medicala si dentara proiecteaza, realizeaza, intretin si repara dispozitivele si aparatele medicale si dentare, urmand prescriptiile sau instructiunile stabilite de catre un specialist in sanatate. Acestia pot repara o gama larga de instrumente-suport pentru a corecta problemele fizice medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gat, atele ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade, proteze dentare, coroane si punti dentare.
    321401 tehnician protezist-ortezist
    321402 tehnician acustician-audioprotezist

    322 Surori medicale, inclusiv puericultoare si asimilati
    Surorile medicale, inclusiv surorile puericultoare si asimilatii acestora, acorda asistenta medicala de baza si ingrijire personala pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap sau infirme, precum si altor persoane care au nevoie de ingrijire din cauza riscurilor potentiale pentru sanatate, inclusiv inainte, in timpul si dupa nasterea copilului. Acestea lucreaza in general sub supraveghere si ajuta la punerea in aplicare a planurilor de ingrijire a sanatatii si de tratament stabilite de catre specialisti in medicina, in asistenta medicala, obstetrica si alti specialisti din domeniul sanatatii.

    3221 Surori medicale
    Surorile medicale acorda asistenta medicala de baza si ingrijire personala pentru persoanele care au nevoie de astfel de ingrijire din cauza efectelor imbatranirii, bolilor, vatamarii corporale sau altor insuficiente fizice sau mentale. Acestea lucreaza in general sub supraveghere si ajuta la punerea in aplicare a planurilor de ingrijire a sanatatii si de tratament stabilite de catre specialisti in medicina, in ingrijire medicala si alti specialisti din domeniul sanatatii.
    322101 laborant in ocrotirea sanatatii
    322102 sora medicala

    3222 Surori puericultoare
    Surorile puericultoare ofera servicii de baza de ingrijire a sanatatii si consiliere inainte, in timpul sarcinii si dupa nasterea copilului. Acestea pun in aplicare planurile de ingrijire a sanatatii, de tratament si de observare stabilite de catre specialisti in medicina, in obstetrica si alti specialisti din domeniul sanatatii.
    322201 asistenta puericultoare

    323 Practicieni asociati in domeniul medicinii complementare/alternative
    Practicienii asociati in domeniul medicinii complementare/alternative previn, ingrijesc si trateaza bolile fizice si mentale ale oamenilor, tulburarile si leziunile folosind terapii pe baza de plante si alte terapii bazate pe teorii, credinte si experiente originare din culturi specifice.

    3230 Practicieni asociati in domeniul medicinii complementare/alternative
    Practicienii asociati in domeniul medicinii complementare/alternative previn, ingrijesc si trateaza bolile fizice si mentale ale oamenilor, tulburarile si leziunile folosind terapii pe baza de plante si alte terapii bazate pe teorii, credinte si experiente originare din culturi specifice.

    324 Tehnicieni si asistenti veterinari
    Tehnicienii si asistentii veterinari indeplinesc sarcini veterinare de consultanta, diagnostic, preventie si curative, mai reduse in ceea ce priveste competenta si complexitatea decat cele efectuate de catre medicii veterinari. Acestia au grija de animalele aflate sub tratament si in sedere temporara in clinicile veterinare si asista veterinarii la efectuarea de interventii si operatii.

    3240 Tehnicieni si asistenti veterinari
    Tehnicienii si asistentii veterinari indeplinesc sarcini veterinare de consultanta, diagnostic, preventie si curative, mai reduse in ceea ce priveste competenta si complexitatea decat cele efectuate de catre medicii veterinari. Acestia au grija de animalele aflate sub tratament si in sedere temporara in clinicile veterinare, pe baza procedurilor obisnuite, si asista medicii veterinari la efectuarea de interventii si operatii.
    324001 agent veterinar
    324002 asistent veterinar
    324003 autopsier la ecarisaj
    324004 tehnician veterinar

    325 Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati
    Alti specialisti din domeniul sanatatii si asimilatii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic si furnizeaza servicii de asistenta in stomatologie, administrarea inregistrarilor medicale, sanatatea comunitatii, corectarea acuitatii vizuale reduse, fizioterapie, sanatatea mediului inconjurator, tratamente medicale de urgenta si alte activitati care sprijina si promoveaza sanatatea umana.

    3251 Asistenti si terapeuti in stomatologie
    Asistentii si terapeutii din stomatologie furnizeaza servicii de ingrijire stomatologice de baza pentru prevenirea si tratarea bolilor si afectiunilor dintilor si cavitatii bucale, conform planurilor si procedurilor de ingrijire stabilite de catre medicii stomatologi sau alti specialisti din domeniul sanatatii orale.
    325101 tehnician dentar

    3252 Tehnicieni fise medicale si informatii privind starea de sanatate
    Tehnicienii fise medicale si informatii privind starea de sanatate dezvolta, mentin si implementeaza sistemele de procesare, pastrare si recuperare a fiselor medicale cu facilitatile medicale si alte servicii de ingrijire a sanatatii care satisfac din punct de vedere legal, etic si administrativ cerintele privind pastrarea inregistrarilor serviciilor de sanatate oferite.

    3253 Lucratori in domeniul sanatatii publice
    Lucratorii in domeniul sanatatii publice ofera educatie privind sanatatea, sesizarea, monitorizarea si gestionarea cazurilor, asistenta medicala preventiva de baza si vizite la domiciliu pentru comunitati specifice. Acestia ofera asistenta si sprijin persoanelor si familiilor in vederea asigurarii accesului la sistemul serviciilor sociale si de sanatate.
    325301 asistent medical comunitar

    3254 Tehnicieni in optica medicala
    Tehnicienii in optica medicala proiecteaza, monteaza si distribuie lentile optice pe baza retetei eliberate de un oftalmolog pentru corectarea acuitatii vizuale reduse. Acestia ofera servicii de intretinere a ochelarilor de corectie, a lentilelor de contact, ajutor pentru vedere scazuta si pentru alte dispozitive optice.
    325401 optician medical
    325402 optometrist (studii medii)

    3255 Tehnicieni si asistenti in fizioterapie
    Tehnicienii si asistentii in fizioterapie ofera tratamente fizice terapeutice pentru pacienti in situatiile in care deplasarea functionala este amenintata de leziuni, boala sau alte deficiente. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de catre fizioterapeuti sau alti specialisti din domeniul sanatatii.
    325501 maseur
    325502 asistent medical fizioterapie
    325503 ergoterapeut
    325504 reflexoterapeut

    3256 Personal auxiliar de ingrijire de sanatate
    Personalul auxiliar de ingrijire de sanatate indeplineste sarcini clinice si administrative de baza pentru a sprijini ingrijirea pacientilor, sub supravegherea directa a unui medic specialist sau a altui specialist din domeniul sanatatii.
    325601 oficiant medical
    325602 tehnician sanitar
    325603 asistent medical consiliere HIV/SIDA

    3257 Inspectori in domeniul protectiei mediului si sanatatii ocupationale, asimilati
    Inspectorii din domeniul protectiei mediului si sanatatii ocupationale si asimilatii verifica punerea in aplicare a normelor si reglementarilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sanatatea umana, siguranta la locul de munca, precum si siguranta proceselor de productie a bunurilor si serviciilor. Acestia pot implementa si evalua programe ce restabilesc sau imbunatatesc conditiile sanitare si de siguranta, sub supravegherea unui specialist din domeniul sanatatii.
    325701 manager al sistemelor de management al calitatii
    325702 manager al sistemelor de management de mediu
    325703 auditor de mediu
    325704 expert/specialist standardizare
    325705 monitor mediul inconjurator
    325706 inspector pentru conformare ecologica
    325707 asistent standardizare
    325708 manager al sistemului de management al riscului
    325709 manager al sistemului de management securitate si sanatate in munca
    325710 responsabil de mediu
    325711 auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala
    325712 inspector protectia mediului
    325713 specialist in managementul deseurilor
    325714 auditor in domeniul sigurantei alimentare
    325715 manager in domeniul sigurantei alimentare
    325716 auditor responsabilitate sociala
    325717 responsabil al managementului responsabilitatii sociale
    325718 manager de responsabilitate sociala
    325719 inspector sanitar
    325720 inspector protectie sociala
    325721 tehnician in securitate si sanatate in munca
    325722 tehnician conditii de munca si securitate
    325723 inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca
    325724 coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (studii medii)
    325725 operator control nedistructiv pentru examinare vizuala

    3258 Lucratori pe ambulanta
    Lucratorii pe ambulanta asigura asistenta medicala de urgenta pentru pacientii care sunt raniti, bolnavi, infirmi ori prezinta alte daune fizice sau mentale inaintea si in timpul transportului la unitatile medicale.
    325801 brancardier

    3259 Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati, neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din domeniul sanatatii si asimilatii, neclasificati in alta parte in subgrupa majora 32 - Tehnicieni si asimilati in domeniul sanatatii.

    33 Specialisti in servicii administrative si asimilati
    Specialistii din servicii administrative si asimilatii indeplinesc de obicei sarcini tehnice legate de aplicarea practica a cunostintelor privind contabilitatea financiara si a problemelor de tranzactie, calcule matematice, dezvoltarea resurselor umane, vanzarea si cumpararea de instrumente financiare, sarcini specializate de secretariat, indeplinirea si aplicarea normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea, sunt inclusi lucratorii care furnizeaza servicii de afaceri, cum ar fi servicii de vamuire, planificarea de conferinte, servicii de plasare a fortei de munca, cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare sau de marfuri cu ridicata si care actioneaza ca agenti pentru atleti si artisti.

    331 Specialisti financiari, matematicieni si asimilati
    Specialistii financiari, matematicienii si asimilatii stabilesc valoarea diferitelor articole si proprietati, mentin inregistrarile tranzactiilor financiare, analizeaza cererea de informatii din aplicatiile de imprumut si iau o decizie, cumpara si vand instrumente financiare si efectueaza calcule matematice si similare.

    3311 Agenti si brokeri in domeniul financiar si bancar
    Agentii si brokerii in domeniul financiar si bancar cumpara si vand titluri de valoare, actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, se ocupa cu schimbul valutar, la fata locului sau pe pietele de schimb, in numele companiei proprii sau pentru clienti, pe baza de comision. Acestia recomanda tranzactii clientilor sau conducerilor superioare.
    331101 cambist (broker valori)
    331102 agent de schimb
    331103 intermediar in activitatea financiara si comerciala (broker)
    331104 broker bursa de marfuri
    331105 agent de vanzari directe (produse financiar-bancare)
    331106 teleoperator financiar-bancar
    331107 agent marketing pensii private

    3312 Ofiteri de credite
    Ofiterii de credite analizeaza si evalueaza informatiile financiare din aplicatiile pentru creditare si stabilesc aprobarea sau respingerea clientului pentru creditare sau recomanda conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditarii.
    331201 analist tehnic piete financiare
    331202 ofiter operatiuni financiar-bancare

    3313 Specialisti in contabilitate si asimilati
    Specialistii in contabilitate si asimilatii acestora tin o evidenta a inregistrarilor tranzactiilor financiare ale unei intreprinderi si verifica corectitudinea documentelor si inregistrarilor referitoare la aceste tranzactii.
    331301 calculator devize
    331302 contabil
    331303 tehnician merceolog
    331304 planificator
    331305 revizor gestiune
    331306 contabil bugetar
    331307 secretar economic (studii medii)
    331308 merceolog
    331309 referent

    3314 Specialisti statisticieni, matematicieni si alti specialisti asimilati
    Specialistii statisticieni, matematicieni si alti specialisti asimilati ajuta in activitatea de planificare, colectarea, procesarea si prezentarea datelor statistice, matematice sau actuariale si in executarea acestor operatiuni, de obicei lucrand sub indrumarea statisticienilor, matematicienilor si actuarilor.
    331401 referent statistician
    331402 statistician
    331403 statistician medical
    331404 actuar
    331405 tehnician planificare/urmarire sinteze

    3315 Evaluatori asigurari
    Evaluatorii de asigurari evalueaza valoarea proprietatilor si a diferitelor bunuri si estimeaza pierderile acoperite de politele de asigurare.
    331501 estimator licitatii
    321502 evaluator asigurari
    331503 evaluator tehnic daune auto

    332 Agenti si brokeri in vanzari si aprovizionare
    Agentii si brokerii in vanzari si aprovizionare reprezinta companiile, guvernele si alte organizatii in activitatea de cumparare si vanzare de marfuri, bunuri, asigurari, transport si alte servicii pentru unitati industriale, profesionale, comerciale sau de alta natura ori actioneaza ca agenti independenti pentru a aduce impreuna cumparatorii si vanzatorii de marfuri si servicii.

    3321 Agenti de asigurari
    Agentii de asigurari acorda consultatii in domeniul asigurarilor si vand polite de asigurare de viata, in caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare in caz de incendiu, asigurare maritima si alte forme de asigurare pentru clientii noi si pentru cei vechi.
    332101 agent de asigurare
    332102 broker in asigurari

    3322 Agenti de vanzari
    Agentii de vanzari reprezinta companiile in vanzarea diferitelor bunuri si servicii catre intreprinderi si alte organizatii si asigura informatii specifice despre produse, atunci cand este necesar.
    332201 reprezentant tehnic
    332202 reprezentant comercial
    332203 agent de vanzari

    3323 Agenti contractari si achizitii
    Agentii de contractari si achizitii cumpara bunuri si servicii pentru utilizare sau revanzare in numele unitatilor industriale, comerciale, guvernamentale sau al altor institutii si organizatii.

    3324 Brokeri comerciali
    Brokerii comerciali cumpara sau vand marfuri si servicii de transport maritim al marfurilor, de obicei in vrac, in numele companiei acestora sau pentru clienti, pe baza de comision.
    332401 agent comercial
    322402 mercantizor
    332403 agent vanzari standarde si produse conexe

    333 Agenti de servicii comerciale
    Agentii de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale, cum ar fi spatiul de publicitate in mass-media, desfasoara activitati vamale pentru a se asigura ca documentele necesare sunt in ordine, informeaza persoanele in cautarea unui loc de munca despre locurile de munca vacante, realizeaza activitati de mediere intre lucrator si angajator, aranjeaza contracte pentru atletii de performanta, animatori si artisti, precum si pentru publicarea de carti, productia de piese de teatru sau inregistrarea, interpretarea si vanzarea de muzica, planifica si organizeaza conferinte si evenimente similare.

    3331 Agenti concesionari
    Agentii concesionari indeplinesc procedurile de declarare vamala si se asigura ca formularele de asigurare si licentele de import/export si alte formalitati sunt in ordine.
    333101 agent contractari si achizitii (broker marfuri)
    333102 receptioner contractari-achizitii
    333103 administrator cumparari
    333104 agent cumparari
    333105 declarant vamal
    333106 agent tranzit
    333107 agent maritim

    3332 Organizatori de conferinte si evenimente
    Organizatorii de conferinte si evenimente organizeaza si coordoneaza serviciile pentru conferinte, evenimente, ceremonii, banchete si seminare.

    3333 Agenti de recrutare si contractori
    Agentii de recrutare si contractorii informeaza si mediaza persoanele in cautarea unui loc de munca despre locurile de munca vacante, gasesc lucratori pentru angajatori si recruteaza forta de munca pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor si a altor organizatii, inclusiv institutii guvernamentale, sau ajuta persoanele in cautarea unui loc de munca sa isi gaseasca un loc de munca, pentru un comision.
    333301 agent repartizare a fortei de munca
    333302 agent orientare profesionala a somerilor/agent informare privind cariera
    333303 agent evidenta si plata a ajutorului de somaj
    333304 inspector/referent resurse umane
    333305 agent ocupare
    333306 analist resurse umane
    333307 tehnician mobilitate personal
    333308 tehnician reconversie personal
    333309 instructor/preparator formare
    333310 tehnician calificare gestiune competente
    333311 tehnician resurse umane

    3334 Agenti si administratori imobiliari
    Agentii si administratorii imobiliari intermediaza vanzarea, cumpararea si inchirierea de bunuri imobiliare, de obicei in numele clientilor si pe baza de comision.
    333401 agent imobiliar (broker imobiliar)

    3339 Agenti de servicii comerciale neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde agentii de servicii comerciale neclasificati in alta parte in grupa minora 333 - Agenti de servicii comerciale. De exemplu, grupa de baza include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vand servicii comerciale, cum ar fi spatiu publicitar in mass-media, aranjeaza contracte pentru atleti de performanta, animatori si artisti, pentru publicarea de carti, productia de piese de teatru sau de inregistrari, interpretari si vanzari de muzica si vanzari de proprietati si bunuri prin licitatie.
    333901 agent reclama publicitara
    333902 agent literar
    333903 impresar muzical
    333904 impresar teatru
    333905 manager sportiv
    333906 asistent relatii publice si comunicare (studii medii)
    333907 agent servicii client
    333908 impresar artistic
    333909 organizator spectacole
    333910 operator de interviu
    333911 referent comert exterior
    333912 operator vanzari prin telefon

    334 Secretari administrativi si specializati
    Secretarii administrativi si specializati asigura servicii-suport de documentare, organizare si comunicare, utilizand cunostinte de specialitate din activitatea organizatiei in care sunt angajati. Acestia isi asuma responsabilitatea de supraveghere pentru functionarii secretariatului din organizatie.

    3341 Coordonatori de birou
    Coordonatori de birou supravegheaza si coordoneaza activitatile lucratorilor din grupa majora 4 - Functionari administrativi.

    3342 Secretari in domeniul serviciilor juridice
    Secretarii in domeniul serviciilor juridice aplica cunostintele de specialitate privind terminologia si procedurile legale in furnizarea de servicii-suport pentru specialistii din domeniul juridic privind activitatile de comunicare, documentare si de coordonare interna, in cadrul birourilor de avocatura, departamentelor juridice din cadrul firmelor mari si al guvernelor.
    334201 secretar procuratura

    3343 Secretari executivi in domeniul administrativ
    Secretarii executivi in domeniul administrativ indeplinesc sarcini de coordonare si organizare in sprijinul managerilor si specialistilor si/sau pregatesc corespondenta, rapoartele si procesele-verbale si alte documente de specialitate.
    334301 secretar administrativ
    334302 secretar asistent director
    334303 asistent manager
    334304 asistent de cabinet

    3344 Secretari in domeniul medical
    Secretarii in domeniul medical, utilizand cunostintele de specialitate privind terminologia medicala si procedurile de furnizare a asistentei medicale, acorda asistenta specialistilor din domeniul sanatatii si altor lucratori pentru realizarea de activitati de comunicare, de documentare, administrare si coordonare interna, pentru a sprijini lucratorii din domeniul sanatatii din cadrul unitatilor medicale si din alte organizatii similare de ingrijire a sanatatii.
    334401 registrator medical

    335 Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati
    Specialistii guvernamentali cu functii de reglementare si asimilatii acestora administreaza punerea in aplicare a regulilor si reglementarilor guvernamentale referitoare la frontierele nationale, impozite, prestatii sociale, emit sau examineaza aplicatiile pentru licentele sau autorizatiile in legatura cu transportul, exportul si importul bunurilor, infiintarea de firme, constructia de cladiri si alte activitati supuse reglementarilor guvernamentale.

    3351 Inspectori de vama si frontiera
    Inspectorii de vama si frontiera verifica persoanele si vehiculele care trec frontierele nationale, pentru a se asigura ca sunt in conformitate cu normele si reglementarile guvernamentale.
    335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamala (studii medii)
    335102 revizor vamal
    335103 referent TIR si tranzite (studii medii)
    335104 referent vamal (studii medii)
    335105 expert/inspector vamal
    335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare)
    335107 inspector de trafic A.R.R. (studii medii)

    3352 Inspectori fiscali
    Inspectorii fiscali examineaza declaratiile fiscale, facturile de vanzare si alte documente pentru a determina tipul si nivelul impozitului, ale obligatiilor si altor tipuri de taxe care trebuie platite de catre persoane fizice sau juridice si trimite cazurile exceptionale sau importante catre contabili, functionari guvernamentali superiori sau directorilor.
    335201 inspector taxe si impozite
    335202 operator rol
    335203 perceptor
    3353 Inspectori de asigurari sociale
    Inspectorii de asigurari sociale examineaza cererile pentru programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a determina eligibilitatea, serviciile si prestatiile corespunzatoare, si trimit cazurile exceptionale sau importante catre functionari guvernamentali superiori sau directorilor.

    3354 Inspectori guvernamentali in licente, permise si autorizatii
    Inspectorii guvernamentali in acordarea de licente, permise si autorizatii examineaza cererile pentru licentele de export sau import de marfuri, infiintarea de firme, construirea de case ori alte structuri sau pentru obtinerea de pasapoarte, determina eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licente ori pasapoarte si identifica conditiile sau restrictiile specifice care urmeaza a fi anexate licentelor emise, cazurile exceptionale ori importante fiind trimise catre functionari guvernamentali superiori sau directorilor.
    335401 inspector pensii, asigurari sociale si asistenta sociala
    335402 referent pensii, asigurari sociale si asistenta sociala
    335403 inspector pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii

    3355 Inspectori de politie si detectivi
    Inspectorii de politie si detectivii investigheaza faptele si imprejurarile in care au fost comise crimele, in scopul identificarii persoanelor suspecte si al obtinerii de informatii care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstantele si comportamentul persoanelor implicate, inclusiv in vederea prevenirii crimelor.
    335501 inspector de politie
    335502 detectiv
    335503 anchetator politie
    335504 detectiv particular

    3359 Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati neclasificati in alta parte in grupa majora 3 - Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa include inspectorii din domeniile agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizarii, precum si din domeniul metrologiei.
    335901 inspector metrolog
    335902 inspector preturi
    335903 inspector salarii
    335904 comisar

    34 Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural
    Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural indeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practica a cunostintelor referitoare la serviciile juridice, asistenta sociala, cultura, prepararea produselor alimentare, sport si religie.

    341 Alti specialisti in domeniul juridic si social
    Alti specialisti in domeniul juridic, social si religios ofera servicii tehnice si practice si asigura sprijin in cadrul proceselor juridice si al investigatiilor, in programele sociale si de asistenta comunitara si in activitatile religioase.

    3411 Specialisti in domeniul juridic si asimilati
    Specialistii din domeniul juridic si asimilatii acestora indeplinesc functii de sprijin in instantele de judecata sau in cabinetele de avocatura, furnizeaza servicii legate de probleme juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de proprietate si acordarea de imprumuturi si alte tranzactii financiare, sau fac investigatii pentru clienti.
    341101 agent procedural
    341102 conducator carte funciara
    341103 grefier
    341104 secretar notariat
    341105 tehnician criminalist
    341106 functionar in activitati comerciale, administrative si preturi
    341107 executor judecatoresc (tribunal, judecatorie)
    341108 arhivar notariat
    341109 grefier dactilograf (curtea de apel, tribunal, judecatorie)
    341110 grefier statistician
    341111 grefier documentarist
    341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice
    341113 asistent registrator
    341114 grefier arhivar
    341115 grefier registrator
    341116 ofiter antifrauda financiar-bancara (studii medii)

    3412 Specialisti in asistenta sociala si asimilati
    Specialistii in asistenta sociala si asimilatii acestora administreaza si implementeaza programe de asistenta sociala si servicii comunitare si asista clientii pentru rezolvarea problemelor personale si sociale.
    341201 asistent social nivel mediu
    341202 pedagog social
    341203 lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta
    341204 facilitator de dezvoltare comunitara
    341205 lucrator de tineret

    3413 Specialisti in domeniul religiei si asimilati
    Specialistii in domeniul religiei si asimilatii acestora acorda sprijin preotilor sau comunitatii religioase, desfasoara activitati religioase, predica si transmit invataturile unei anumite religii si depun eforturi pentru a crea o stare de bine prin puterea credintei si a consilierii spirituale.
    341301 calugar
    341302 calugarita
    341303 predicator

    342 Lucratori in domeniul sportului si al pregatirii fizice
    Lucratorii in domeniul sportului si al pregatirii fizice se pregatesc si concureaza la evenimente sportive pentru a obtine un castig financiar, antreneaza sportivi amatori si profesionisti, femei si barbati, pentru cresterea performantei, promoveaza participarea si standardele in sport, organizeaza si oficiaza evenimente sportive, furnizeaza instruire, pregatire si supraveghere pentru diferite forme de exercitii si alte activitati recreative.

    3421 Atleti si sportivi
    Atletii si sportivii participa la evenimente si competitii sportive. Acestia se antreneaza si concureaza individual sau ca parte a unei echipe in sportul ales de ei.
    342101 fotbalist profesionist
    342102 sportiv profesionist in alte discipline sportive
    342103 jucator de rugbi

    3422 Antrenori, instructori si functionari din domeniul sportului
    Antrenorii, instructorii si functionarii din domeniul sportului lucreaza cu sportivi amatori sau profesionisti pentru a creste performanta, incurajeaza o participare cat mai mare in sport si organizeaza si oficiaza evenimente sportive conform normelor stabilite.
    342201 antrenor
    342202 instructor sportiv
    342203 secretar federatie
    342204 antrenor de fotbal profesionist
    342205 instructor arte martiale
    342206 instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/inot/sporturi extreme
    342207 antrenor coordonator
    342208 arbitru judecator sportiv
    342209 preparator sportiv
    342210 impresar sportiv
    342211 oficial sportiv acreditat
    342212 instructor in poligonul de tir
    342213 supraveghetor in poligonul de tir
    342214 monitor de schi, snow-board si sporturi de alunecare pe zapada
    342215 instructor educatie acvatica

    3423 Instructori si coordonatori de programe de pregatire fizica si activitati recreative
    Instructorii si coordonatorii de programe de pregatire fizica si activitati recreative indruma, ghideaza si instruiesc grupuri si persoane in activitati recreative, de pregatire fizica sau de aventura in aer liber.
    342301 animator sportiv
    342302 instructor de fitness
    342303 antrenor de fitness
    342304 instructor de aerobic-fitness
    342305 instructor educatie fizica

    343 Alti specialisti in domeniul artistic, cultural si culinar
    Alti specialisti din domeniul artistic, cultural si culinar combina aptitudinile creative si cunostintele tehnice si culturale in activitatea de preluare si prelucrare a fotografiilor, proiectarea si executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afisaje) de magazin si interioare de locuinte, pregatirea obiectelor pentru prezentare, intretinerea colectiilor din biblioteci si din galerii, a inregistrarilor si sistemelor de catalogare, crearea de meniuri, prepararea si prezentarea produselor alimentare, acorda sprijin pentru productiile de teatru, film si televiziune, precum si in alte domenii artistice si culturale.

    3431 Fotografi
    Fotografii actioneaza camerele foto pentru a fotografia persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse si alte subiecte.
    343101 fotograf
    343102 laborant foto
    343103 retusor foto
    343104 operator prelucrare pelicula
    343105 fotograf si tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet

    3432 Designeri de interior si decoratori
    Designerii de interior si decoratorii planifica si proiecteaza interioarele cladirilor comerciale, industriale, publice, de vanzare cu amanuntul si rezidentiale, pentru a produce un mediu adaptat unui scop, luand in considerare factorii care imbunatatesc mediul de viata si de munca, precum si de promovare a vanzarilor. Acestia coordoneaza si participa la construirea si decorarea acestora.
    343201 butafor
    343202 decorator interioare
    343203 desenator artistic (studii medii)
    343204 decorator vitrine
    343205 desenator artistic (studii superioare)

    3433 Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)
    Tehnicienii in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci) pregatesc lucrari de arta, specimene si artefacte pentru colectii, aranjeaza si monteaza exponatele din galerii, acorda asistenta bibliotecarilor privind organizarea si operarea sistemelor de manipulare a materialelor si fisierelor inregistrate.

    3434 Bucatari sefi
    Bucatarii sefi concep meniuri, creeaza feluri de mancare si supravegheaza planificarea, organizarea, pregatirea si gatirea felurilor de mancare in cadrul hotelurilor, restaurantelor si al altor locuri unde se serveste masa, la bordul navelor, trenurilor de pasageri si in gospodariile private.
    343401 sef de sala restaurant
    343402 barman-sef
    343403 bucatar-sef
    343404 cofetar-sef
    343405 inspector calitate productie culinara

    3435 Alti specialisti asimilati din domeniul artistic si cultural
    Aceasta grupa de baza cuprinde ocupatiile auxiliare artistice si culturale care nu sunt clasificate in alta parte in grupa minora 343 - Alti specialisti in domeniul artistic, cultural si culinar. De exemplu, cei care ajuta regizorii si actorii cu punerea in scena a productiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificati aici.
    343501 manuitor, montator decor
    343502 tehnician machetist
    343503 tehnician reclame (decorator)
    343504 maestru de lumini
    343505 maestru de sunet
    343506 caricaturist (studii medii)
    343507 tehnoredactor
    343508 secretar de redactie (studii medii)
    343509 organizator de productie
    343510 asistent regizor artistic
    343511 reporter (studii medii)
    343512 machior spectacole
    343513 peruchier
    343514 secretar de emisie (studii medii)
    343515 ghid de animatie
    343516 documentarist (studii medii)
    343517 traducator (studii medii)
    343518 videojurnalist (studii medii)
    343519 copywriter publicitate (studii medii)
    343520 corector (studii medii)
    343521 electrician iluminare scena
    343522 secretar artistic

    35 Tehnicieni in informatica si comunicatii
    Tehnicienii in informatica si comunicatii furnizeaza sprijin pentru functionarea zilnica a sistemelor informatice, sistemelor si retelelor de comunicatii si indeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicatii, difuzarea de imagini si sunet, precum si alte tipuri de semnale de telecomunicatii (terestre, marine sau aeriene).

    351 Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
    Tehnicienii pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori asigura sprijin pentru functionarea zilnica a sistemelor de comunicatii, sistemelor si retelelor informatice si ofera asistenta tehnica utilizatorilor.

    3511 Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor
    Tehnicienii pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor asigura sprijin zilnic activitatilor de prelucrare (procesare), operare si monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informatiei si a comunicatiilor, echipamentelor periferice, hardware si software, precum si echipamentele informatice, pentru a asigura performanta optima, precum si pentru identificarea oricaror probleme.
    351101 operator calculator electronic si retele
    351102 sef tura exploatare in centre sau oficii de calcul
    351103 tehnician echipamente de calcul si retele
    351104 operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator
    351105 administrator sistem documentar
    351106 operator prompter
    351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicatii electronice

    3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
    Tehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori furnizeaza asistenta tehnica utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail ori alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea si rezolvarea problemelor privind software-ul si hardware-ul (programele si componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, retelele, bazele de date si internetul, si ofera indrumare si sprijin in realizarea, instalarea si intretinerea sistemelor.
    351201 programator ajutor
    351202 analist ajutor

    3513 Tehnicieni retele de calculatoare si sisteme
    Tehnicienii in retele de calculatoare si sisteme instaleaza, opereaza si intretin retelele si alte sisteme de comunicatii de date.

    3514 Tehnicieni web
    Tehnicienii web mentin, monitorizeaza si sprijina functionarea optima a website-urilor de internet si intranet si a programelor si echipamentelor aferente serverelor web.

    352 Tehnicieni in domeniul telecomunicatiilor si al radiodifuziunii si televiziunii
    Tehnicienii din domeniul telecomunicatiilor, al radiodifuziunii si televiziunii controleaza functionarea tehnica a echipamentelor pentru a inregistra si edita imaginile si sunetul si pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio si televiziune a imaginilor si sunetelor, precum si a altor tipuri de semnale de telecomunicatii terestre, marine sau aeriene, indeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea in ingineria telecomunicatiilor, precum si pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea sistemelor de telecomunicatii.

    3521 Tehnicieni in radiodifuziune si televiziune
    Tehnicienii in radiodifuziune si televiziune controleaza functionarea tehnica a echipamentelor pentru a inregistra si edita imaginile si sunetul si pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio si televiziune a imaginilor si sunetelor, precum si a altor tipuri de semnale de telecomunicatii terestre, marine sau aeriene.
    352101 acustician cinematografic
    352102 controlor si reconditioner filme
    352103 electrician iluminare filmare
    352104 etaloner
    352105 maistru aparate video si sunet
    352106 masinist mecanic traweling
    352107 mecanic camera filmare
    352108 montor imagine
    352109 montor negative si de pregatire a peliculei
    352110 montor pozitive
    352111 operator camera diafilm, diapozitive
    352112 operator emisie-receptie
    352113 operator productie RTV
    352114 preparator filmare
    352115 proiectionist
    352116 senzitometrist
    352117 stantator de filme
    352118 operator truka
    352119 editor imagine
    352120 tehnician iluminat tehnologic
    352121 ilustrator muzical
    352122 controlor emisii RTV
    352123 montor emisie
    352124 operator imagine
    352125 operator radio-radioficare
    352126 operator sunet
    352127 tehnician radioelectronist
    352128 tehnician CATV
    352129 operator dispecer sisteme de monitorizare si aparatura de control
    352130 tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces
    352131 cameraman
    352132 tehnician de echipamente TV
    352133 radioelectronist statii de emisie radio-TV
    352134 tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet
    352135 designer video

    3522 Tehnicieni in transporturi, posta si telecomunicatii
    Tehnicienii in transporturi, posta si telecomunicatii indeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea in ingineria telecomunicatiilor, precum si de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea sistemelor de telecomunicatii, din posta si transporturi.
    352201 sef formatie sisteme radiante (antene)
    352202 tehnician constructii telefonice
    352203 tehnician radiolocatii
    352204 tehnician turn parasutism
    352205 inspector exploatare postala
    352206 tehnician statii de emisie radio-TV
    352207 tehnician statii radiorelee si satelit
    352208 maistru materiale emisie RTV si telecomunicatii
    352209 pilonist antenist
    352210 tehnician retele de telecomunicatii
    352211 operator retele de telecomunicatii
    352212 radioelectronist statii radiorelee si satelit
    352213 maistru transporturi, posta si telecomunicatii
    352214 tehnician transporturi, posta si telecomunicatii
    352215 tehnician proiectant transporturi si comunicatii

    4 Functionari administrativi
    Functionarii administrativi inregistreaza, organizeaza, arhiveaza, evalueaza si realizeaza prelucrarea informatiilor, efectueaza lucrari de secretariat privind operatiunile financiare (de casa), aranjamente de calatorie, solicitari de informatii si intalniri.

    41 Functionari cu atributii generale inclusiv operatori la masini de scris/calcul
    Functionarii cu atributii generale, inclusiv operatorii la masini de scris si de calcul, inregistreaza, organizeaza, arhiveaza, prelucreaza informatiile si desfasoara diferite sarcini de secretariat si administrative in conformitate cu procedurile stabilite.

    411 Functionari cu atributii generale
    Functionarii cu atributii generale de birou efectueaza sarcini de secretariat si administrative in conformitate cu procedurile stabilite.

    4110 Functionari cu atributii generale
    Functionarii cu atributii generale de birou efectueaza sarcini de secretariat si administrative in conformitate cu procedurile stabilite.
    411001 functionar administrativ
    411002 inspector documente secrete

    412 Secretari
    Secretarii utilizeaza masini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondentei si a altor documente, verifica documentele elaborate de alte categorii de personal, administreaza corespondenta emisa si primita, intocmesc agenda intalnirilor de lucru si a sedintelor si efectueaza diferite alte sarcini administrative.

    4120 Secretari
    Secretarii utilizeaza masini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondentei si a altor documente, verifica documentele elaborate de alte categorii de personal, administreaza corespondenta emisa si primita, intocmesc agenda intalnirilor de lucru si a sedintelor si efectueaza diferite alte sarcini administrative.
    412001 secretara
    412002 secretara dactilografa
    412003 secretara prelucrare texte

    413 Operatori la masini de scris/calcul
    Operatorii la masini de scris sau de calcul introduc si proceseaza texte si date, pregatesc, editeaza si realizeaza documente pentru stocare, prelucrare, publicare si transmitere.

    4131 Dactilografi si operatori la prelucrarea textelor
    Dactilografii si operatorii la prelucrarea textelor dactilografiaza, editeaza si tiparesc utilizand masini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, inregistreaza materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie.
    413101 dactilografa
    413102 stenodactilografa
    413103 referent transmitere
    413104 telefaxist
    413105 teletipist
    413106 telexist
    413107 telebanker

    4132 Operatori introducere date
    Operatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare si alte date numerice in cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizand o tastatura, un scaner optic, program de recunoastere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Acestia introduc date in dispozitive mecanice si electronice pentru a efectua calcule matematice.
    413201 operator introducere, validare si prelucrare date
    413202 operator tehnica poligraf
    413203 operator procesare text si imagine
    413204 registrator de arhiva electronica de garantii reale mobiliare
    413205 operator masina contabilizat
    413206 operator masina de calculat

    42 Functionari in serviciul cu publicul
    Functionarii in serviciul cu publicul trateaza cu clientii in legatura cu organizarea de calatorii, operatiunile financiare (monetare), cererile de informatii, programarea intalnirilor, operarea centralelor telefonice si se ocupa de intervievarea pentru anchete sau pentru completarea aplicatiilor de eligibilitate pentru servicii.

    421 Casieri, operatori la ghiseu si asimilati
    Casierii, operatorii la ghiseu si asimilatii acestora realizeaza operatiuni monetare in unitati legate de serviciile bancare, serviciile postale, de pariuri sau jocuri de noroc, serviciile de amanetare si colectare a datoriilor.

    4211 Casieri de banca si asimilati
    Casierii de banca si asimilatii acestora lucreaza direct cu clientii bancilor sau oficiilor postale realizand operatiuni de casa sau furnizeaza servicii postale.
    421101 casier tezaur
    421102 casier valuta
    421103 manuitor valori (presa, posta)
    421104 numarator bani
    421105 verificator bani
    421106 verificator valori
    421107 casier trezorier
    421108 sef casierie centrala
    421109 sef supraveghere case
    421110 operator ghiseu banca
    421111 operator ghiseu birouri de schimb
    421112 administrator cont
    421113 referent operatii intre sedii
    421114 referent casier

    4212 Agenti de pariuri, crupieri si alti lucratori asimilati
    Agentii de pariuri, crupierii si alti lucratori asimilati acestora determina riscurile si cotele de pariuri, in vederea primirii sau achitarii pariurilor ca urmare a unor rezultate ale evenimentelor sportive sau ale altor competitii de alta natura, sau conduc jocurile de noroc in unitatile de jocuri.
    421201 crupier
    421202 schimbator fise - changeur (cazino)
    421203 supraveghetor jocuri (cazino)
    421204 sef de masa (cazino)
    421205 cap de masa (cazino)

    4213 Agenti la case de amanet si birouri de imprumut nebancare
    Agentii la casele de amanet si birourile de imprumut nebancare imprumuta bani pentru obiectele amanetate sau pentru proprietatile depuse ca garantie.
    421301 amanetar

    4214 Agenti de colectare a creantelor si asimilati
    Agentii de colectare a creantelor si asimilatii acestora incaseaza platile privind conturile restante, urmaresc stadiul platilor si colecteaza platile pentru operele de binefacere.
    421401 agent fiscal
    421402 colector (recuperator) creante/debite

    422 Agenti in centre de informare
    Agentii in centrele de informare furnizeaza informatii clientilor sau obtin informatii personal, prin telefon sau prin alte mijloace electronice, cum ar fi e-mailul, in legatura cu organizarea de calatorii, descrierea de produse ori servicii ale unei organizatii, inregistrarea si intampinarea oaspetilor si vizitatorilor, stabilirea de intalniri, conectarea apelurilor telefonice si colectarea informatiilor de la respondentii la sondaje sau din aplicatiile pentru servicii.

    4221 Consultanti si functionari in agentiile de voiaj
    Consultantii si functionarii in agentiile de voiaj furnizeaza informatii, stabilesc itinerarii de calatorie, obtin rezervari de locuri pentru transport si cazare si organizeaza excursii de grup.
    422101 agent de voiaj
    422102 agent de turism
    422103 agent de turism tour-operator
    422104 agent de transport turistic intern
    422105 agent de transport international
    422106 agent de asistenta turistica
    422107 agent turism de afaceri
    422108 agent transporturi externe
    422109 agent transporturi interne
    422110 functionar agentie voiaj
    4222 Functionari in centrele de informare
    Functionarii in centrele de informare ofera consultanta si informatii clientilor, raspund la intrebari cu privire la bunurile, serviciile sau politicile unei companii ori organizatii, prelucreaza tranzactiile financiare utilizand telefonul sau mijloace electronice de comunicare, cum ar fi media ori e-mailul. Centrele de informare sunt situate in spatii care pot fi la mare distanta de clienti sau de alte operatiuni ale organizatiilor sau companiilor ale caror informatii sunt furnizate.

    4223 Operatori centrale telefonice
    Operatorii din centralele telefonice utilizeaza centralele si consolele telefonice de comunicatii pentru a stabili conexiunile telefonice, a primi solicitarile de informatii ale apelantului si raportarile problemelor de serviciu aparute, inregistreaza si retransmit mesajele catre membrii personalului sau clientilor.
    422301 oficiant telefoane
    422302 oficiant telegraf
    422303 radiotelegrafist
    422304 telefonist
    422305 telefonist instructor
    422306 telegrafist (teleimprimatorist)

    4224 Receptioneri in domeniul hotelier
    Receptionerii in domeniul hotelier inregistreaza vizitatorii, repartizeaza camere, furnizeaza informatii cu privire la serviciile hoteliere, fac rezervari de camere, tin evidenta camerelor disponibile pentru ocupare, elibereaza documentele de plata vizitatorilor la plecare si incaseaza platile.
    422401 receptioner de hotel
    422402 lucrator concierge
    422403 sef de receptie hotel
    422404 tehnician compartiment securitate hotel
    422405 responsabil cazare

    4225 Functionari in birouri de informatii
    Functionarii in birourile de informatii raspund solicitarilor si plangerilor personale, scrise, prin posta electronica si celor prin telefon, despre bunurile, serviciile si politicile organizatiei, furnizeaza informatii si indruma persoanele catre alte surse. Acestia sunt angajati in locatii care ii pun in contact direct cu clientii sau cu producatorii de bunuri ori servicii furnizate.
    422501 impiegat informatii
    422502 functionar informatii clienti

    4226 Receptioneri (exclusiv in domeniul hotelier)
    Receptionerii (exclusiv din domeniul hotelier) primesc si intampina vizitatorii, clientii sau oaspetii si raspund la intrebarile si solicitarile acestora, stabilind inclusiv intalniri.
    422601 receptionist

    4227 Operatori de interviu pentru sondaje si cercetare de piata
    Operatorii de interviu pentru sondaje si cercetare de piata chestioneaza persoane si inregistreaza raspunsurile acestora la intrebarile privind cercetarea si studierea pietei pe o gama larga de subiecte.

    4229 Agenti in centre de informare neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza include agentii din centrele de informare care nu fost clasificati in alta parte din grupa minora 422 - Agenti in centre de informare. De exemplu, sunt inclusi lucratorii care obtin si proceseaza informatii de la clienti necesare stabilirii eligibilitatii pentru servicii.

    43 Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiara
    Functionarii in serviciile de evidenta contabila si financiara obtin, intocmesc si prelucreaza date contabile, statistice, financiare si alte date numerice si se ocupa de tranzactiile in numerar ce apar intamplator in domeniul afacerilor.

    431 Functionari in gestiune economica si administrativa
    Functionarii din gestiunea economica si administrativa obtin, intocmesc si prelucreaza date contabile, statistice, financiare si alte date numerice si se ocupa de tranzactiile in numerar ce apar intamplator in domeniul afacerilor.

    4311 Functionari in servicii de evidenta contabila
    Functionarii in servicii de evidenta contabila calculeaza, clasifica si inregistreaza date numerice pentru a tine o evidenta financiara completa. Acestia efectueaza orice combinatie de sarcini de rutina, cum ar fi afisarea, calcularea si contabilizarea taxelor, pentru a obtine date financiare primare utilizate in mentinerea inregistrarilor contabile.
    431101 calculator pret cost
    431102 functionar economic
    431103 operator devize
    431104 sef sectie inventar

    4312 Functionari in domeniul statistic, financiar si asigurari
    Functionarii in domeniul statistic, financiar si al asigurarilor obtin, prelucreaza si calculeaza datele statistice sau actuariale ori indeplinesc sarcini de redactare cu privire la tranzactiile unitatilor de asigurari, bancilor sau ale altor unitati financiare.
    431201 agent bursa
    431202 contabil financiar bancar
    431203 administrator financiar (patrimoniu) - studii medii

    4313 Functionari in domeniul salarizarii
    Functionarii in domeniul salarizarii colecteaza, verifica si prelucreaza informatiile de salarizare si calculeaza drepturile de plata si beneficiile pentru angajatii din cadrul unui departament, unei companii sau altei unitati.
    431301 pontator

    432 Functionari in gestiunea materialelor si in transport
    Functionarii in gestiunea materialelor si in transporturi tin evidenta bunurilor produse, achizitionate, depozitate, expediate si a materialelor necesare la datele specificate de productie sau tin evidenta aspectelor operationale si coordoneaza calendarul (programarea) transportului de pasageri si de marfuri.

    4321 Functionari in evidenta stocurilor
    Functionarii in evidenta stocurilor mentin inregistrarile bunurilor produse si ale materialelor de productie primite, cantarite, emise, expediate sau puse in stoc.
    432101 gestionar depozit
    432102 magaziner
    432103 operator siloz (silozar)
    432104 primitor-distribuitor materiale si scule
    432105 recuziter
    432106 sortator produse
    432107 trezorier (studii medii)
    432108 gestionar custode sala
    432109 pivnicer
    432110 primitor-distribuitor benzina si motorina
    432111 lucrator gestionar
    432112 sef raion/adjunct marfuri alimentare/nealimentare

    4322 Functionari de planificare si urmarire a productiei
    Functionarii de planificare si urmarire a productiei calculeaza cantitatile de materiale necesare la datele specificate pentru industria prelucratoare, constructie si programe similare de productie, pregatesc si verifica graficul de desfasurare a productiei.
    432201 dispecer
    432202 facturist
    432203 lansator produse
    432204 programator productie
    432205 dispecer operatiuni salubrizare

    4323 Functionari in transporturi
    Functionarii in transporturi tin evidenta aspectelor operationale si coordoneaza calendarul trenurilor, transportului rutier si aerian de pasageri, transportului de marfa si pregatesc rapoarte pentru conducerea superioara.
    432301 agent transporturi
    432302 functionar informatii
    432303 controlor trafic
    432304 impiegat auto
    432305 impiegat informatii aviatie
    432306 impiegat registru miscare
    432307 insotitor vagoane
    432308 inspector RNR (Registru Naval Roman)
    432309 inspector exploatare trafic
    432310 instructor depou
    432311 instructor revizie vagoane
    432312 instructor statie
    432313 operator circulatie miscare
    432314 operator comercial
    432315 operator dana
    432316 operator programare
    432317 picher
    432318 reditionar
    432319 revizor tehnic vagoane
    432320 scriitor vagoane
    432321 sef agentie colectare si expeditie marfuri
    432322 sef autogara
    432323 avizier cai ferate
    432324 sef halta
    432325 sef statie taxare
    432326 sef tura la comanda personalului de tren
    432327 sef tura pregatirea personalului la vagon-restaurant si de dormit
    432328 sef tura revizie vagoane
    432329 veghetor incarcare-descarcare
    432330 verificator documente expeditie
    432331 expeditor international
    432332 operator receptie
    432333 agent curier
    432334 agent statie metrou
    432335 impiegat de miscare metrou
    432336 operator miscare metrou
    432337 operator portuar stivator
    432338 operator portuar expeditor
    432339 operator portuar dispecer/planificator
    432340 grafician mers de tren
    432341 referent de specialitate TIR si tranzite (studii superioare)
    432342 agent feroviar marfa

    44 Alti lucratori in servicii suport in domeniul administrativ
    Alti lucratori in servicii-suport din domeniul administrativ indeplinesc sarcini de redactare (birou) in ziare, instante de judecata, biblioteci si oficiile postale, indosariaza documente, pregatesc informatii pentru prelucrare, tin evidenta dosarelor de personal, verifica materialul pentru a stabili conformitatea cu sursa originala a materialului si scriu in numele persoanelor analfabete.

    441 Alti lucratori in servicii suport in domeniul administrativ
    Alti lucratori in servicii-suport din domeniul administrativ indeplinesc sarcini de redactare in ziare, instante de judecata, biblioteci si oficii postale, indosariaza documente, pregatesc informatii pentru prelucrare, verifica materialul privind conformitatea cu sursa originala a materialului, tin evidenta dosarelor de personal si scriu in numele persoanelor analfabete.

    4411 Functionari biblioteca
    Functionarii din biblioteca elibereaza si primesc materiale de biblioteca, sorteaza si aranjeaza cartile pe rafturi, inregistrarile sonore si vizuale, publicatiile periodice, jurnalele, revistele si ziarele si furnizeaza informatii generale despre biblioteca pentru utilizatori.
    441101 bibliotecar (studii medii)
    441102 discotecar
    441103 filmotecar
    441104 fonotecar
    441105 fototecar
    441106 manuitor carte
    441107 videotecar

    4412 Curieri si sortatori corespondenta
    Curierii si sortatorii de corespondenta efectueaza sarcini privind sortarea, inregistrarea, livrarea corespondentei si alte sarcini legate de serviciile de corespondenta de la oficiile postale sau organizatii similare, precum si de la ori in cadrul unei unitati.
    441201 agent postal
    441202 cartator postal
    441203 cartator presa
    441204 cartator telegrame
    441205 diriginte posta
    441206 factor postal
    441207 inspector telegrame
    441208 oficiant posta telegrame
    441209 oficiant presa
    441210 prelucrator presa scrisa
    441211 responsabil tura expeditie
    441212 sef vagon postal

    4413 Codificatori, corectori si asimilati
    Codificatorii, corectorii si asimilatii acestora transforma informatiile in coduri, verifica si corecteaza probele si desfasoara si alte sarcini de birou.

    441301 codificator
    441302 corector editura presa
    441303 corector-revizor poligrafie

    4414 Copisti si functionari asimilati
    Copistii si functionarii asimilati acestora scriu scrisori si completeaza formulare in numele persoanelor analfabete.

    4415 Functionari pentru activitati de secretariat
    Functionarii pentru activitatile de secretariat ordoneaza corespondenta, fisele (cardurile), facturile, chitantele si alte inregistrari in ordine alfabetica sau numerica ori in conformitate cu sistemul de evidenta utilizat. Acestia localizeaza si indeparteaza materiale din dosar la cerere (atunci cand se solicita); de asemenea, fotocopiaza, scaneaza sau expediaza prin fax documente.
    441501 arhivar
    441502 functionar documentare
    441503 restaurator arhiva (studii medii)
    441504 conservator arhiva (studii medii)
    441505 restaurator opere de arta si monumente istorice (studii medii)
    441506 conservator opere de arta si monumente istorice (studii medii)
    441507 restaurator bunuri culturale (studii medii)
    441508 conservator bunuri culturale

    4416 Functionari in domeniul resurselor umane
    Functionarii din domeniul resurselor umane mentin si actualizeaza dosarele de personal, cum ar fi informatii cu privire la transferuri sau promovari, evaluari de performanta, concediile angajatilor efectuate ori acumulate, salarii, calificari si instruiri profesionale.
    441601 referent evidenta persoanelor

    4419 Lucratori in servicii suport neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza include lucratorii din servicii-suport neclasificati in alta parte in grupa majora 4 - Functionari administrativi.
    441901 functionar ghiseu servicii publice
    441902 expert local pe problemele romilor

    5 Lucratori in domeniul serviciilor
    Lucratorii in domeniul serviciilor furnizeaza servicii personale si de protectie legate de calatorii, gospodarii, furnizarea de alimente, ingrijire personala sau protectie impotriva incendiilor si actelor de delincventa, prezinta si vand bunuri cu ridicata sau cu amanuntul in magazine sau unitati similare, precum si la tarabe si in piete.

    51 Lucratori in domeniul serviciilor personale
    Lucratorii in servicii personale furnizeaza servicii personale legate de calatorii, gospodarie, furnizarea de alimente, ingrijirea personala si a copiilor.

    511 Insotitori de zbor, conductori si ghizi
    Insotitorii de zbor, conductorii si ghizii presteaza diverse servicii personale legate de calatoriile cu avionul, trenul, vaporul, autobuzul sau alte vehicule, insotesc persoane si grupuri in calatorii, vizite si excursii turistice.

    5111 Insotitori de zbor si stewarzi
    Insotitorii de zbor si stewarzii asigura confortul si siguranta pasagerilor, servesc mancare si bauturi si presteaza servicii personale, de obicei la bordul aeronavelor si navelor. Acestia pot planifica si coordona activitatile menajere si sociale la bordul navelor.
    511101 insotitor de bord
    511102 stewardesa

    5112 Conductori in transporturi
    Conductorii in transporturi verifica si emit bilete, asigura siguranta si confortul pasagerilor in trenuri, tramvaie, autobuze si alte vehicule de transport public.
    511201 conductor tren
    511202 revizor bilete
    511203 controlor bilete
    511204 conductor vagon de dormit si cuseta
    511205 controlor acces metrou
    511206 sef tura comanda vagon de dormit - cuseta

    5113 Ghizi
    Ghizii insotesc persoane sau grupuri de persoane in vizite, tururi de vizitare si excursii sau plimbari in locuri de interes turistic, cum ar fi situri istorice, unitati industriale si parcuri tematice. Acestia descriu punctele de interes turistic si furnizeaza informatii esentiale cu privire la caracteristicile interesante.
    511301 ghid de turism
    511302 ghid de turism intern (local)
    511303 ghid national de turism (tour-operator)
    511304 ghid de turism montan, drumetie montana
    511305 ghid galerii de arta/interpret
    511306 ghid habitat natural flora, fauna
    511307 ghid turism ornitologic
    511308 ghid turism speologic
    511309 ghid turism ecvestru
    511310 ghid de turism sportiv (alpinism si catarari pe stanci/schi/bob/inot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultrausoare)
    511311 ghid montan
    511312 ghid obiectiv cultural
    511313 insotitor grup turistic
    511314 organizator activitate turism (studii medii)
    511315 ranger
    511316 custode pentru arii protejate
    511317 animator de hotel

    512 Bucatari
    Bucatarii planifica, organizeaza, prepara si gatesc mancarea in hoteluri, restaurante si alte locuri unde se poate manca, la bordul navelor, in trenurile de calatori si in gospodariile private.

    5120 Bucatari
    Bucatarii planifica, organizeaza, prepara si gatesc mancarea in hoteluri, restaurante si alte locuri unde se poate manca, la bordul navelor, in trenurile de calatori si in gospodariile private.
    512001 bucatar
    512002 pizzar
    512003 bucatar specialist/vegetarian/dietetician
    512004 maestru in arta culinara

    513 Chelneri si barmani
    Chelnerii si barmanii servesc produse alimentare si bauturi in locuri comerciale de luat masa si baut, cluburi, institutii si cantine, la bordul navelor si in trenurile de calatori.

    5131 Chelneri
    Chelnerii servesc produse alimentare si bauturi in locuri de luat masa si baut, cluburi, institutii si cantine, la bordul navelor si in trenurile de calatori.
    513101 ajutor ospatar
    513102 ospatar (chelner)
    513103 somelier

    5132 Barmani
    Barmanii prepara, amesteca si servesc bauturi alcoolice si nonalcoolice direct clientilor, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.
    513201 barman
    513202 barman preparator

    514 Coafori, cosmeticieni si asimilati
    Coaforii, cosmeticienii si asimilatii acestora taie si coafeaza parul, barbieresc si aranjeaza barbile, fac tratamente de infrumusetare, aplica cosmetice si machiaje si ofera alte tipuri de tratament persoanelor in scopul imbunatatirii infatisarii acestora.

    5141 Coafori
    Coaforii se ocupa cu taierea, vopsirea, indreptarea si coafarea parului; de asemenea, tot in aceasta grupa sunt inclusi si cei care executa operatiuni de barbierit sau taierea parului facial si tratarea scalpului.
    514101 coafor
    514102 frizer

    5142 Cosmeticieni si asimilati
    Cosmeticienii si asimilatii acestora fac tratamente de infrumusetare faciale si corporale, aplica cosmetice si machiaj si ofera si alte tipuri de tratament persoanelor fizice in scopul de a imbunatati aspectul acestora.
    514201 cosmetician
    514202 manichiurist
    514203 pedichiurist
    514204 maseur de intretinere si relaxare
    514205 machior
    514206 tatuator
    514207 montator bijuterii pe corp
    514208 stilist protezist de unghii

    515 Supraveghetori cladiri si gospodarii
    Supraveghetorii de cladiri si gospodarii coordoneaza, programeaza si supravegheaza activitatea persoanelor care fac curatenie si a altor categorii de personal de serviciu din spatiile comerciale, industriale si rezidentiale. Acestia isi asuma responsabilitatea pentru activitatea de menaj si de ingrijire in hoteluri, birouri, apartamente, case si locuinte private.

    5151 Personal de supraveghere inclusiv pentru activitati de curatenie si intretinere in birouri, hoteluri si alte institutii
    Personalul de supraveghere, inclusiv pentru activitati de curatenie si intretinere in birouri, hoteluri si alte institutii, organizeaza, supravegheaza si executa activitati de menaj in scopul de a mentine curate si ordonate interioarele, mobilierul si alte facilitati din aceste unitati.
    515101 cabanier
    515102 guvernanta de hotel/etaj
    515103 lenjereasa de hotel
    515104 administrator
    515105 administrator piete si targuri
    515106 intendent
    515107 sef cantina
    515108 dispecer pentru servire in camera (hotel)

    5152 Administratori in gospodarii individuale
    Administratorii din gospodariile individuale organizeaza, supravegheaza si executa activitati de menaj in gospodarii private, cu sau fara sprijinul personalului din subordine.
    515201 gospodar
    515202 ingrijitor vila
    515203 administrator pensiune turistica
    515204 lucrator in gospodaria agroturistica

    5153 Administratori de cladiri
    Administratorii de cladiri au grija de imobilele de locuit, hoteluri, birouri, biserici si alte cladiri si mentin ordinea si curatenia acestora si a suprafetelor auxiliare. Acestia pot supraveghea alti lucratori si contractori, in functie de marimea si natura imobilului in cauza.
    515301 ingrijitor cladiri
    515302 agent curatenie cladiri si mijloace de transport
    515303 administrator imobile

    516 Alti lucratori in domeniul serviciilor personale
    Alti lucratori in domeniul serviciilor personale descriu trecutul si prevad (prezic) evenimente viitoare din viata persoanelor, ofera companie si alte servicii personale, ingrijesc si dreseaza animalele, furnizeaza servicii de imbalsamare si funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.

    5161 Astrologi, prezicatori si asimilati
    Astrologii, prezicatorii si asimilatii acestora descriu (dezvaluie) trecutul si prezic evenimente viitoare din viata persoanelor prin practicarea astrologiei, pe baza unor caracteristici din palmele clientilor, prin folosirea cartilor de joc sau alte tehnici.
    516101 astrolog

    5162 Insotitori si valeti
    Insotitorii si valetii ofera companie si se ocupa de diferitele nevoi ale angajatorului.
    516201 camerista hotel
    516202 insotitor
    516203 valet

    5163 Agenti de pompe funebre si imbalsamatori
    Agentii de pompe funebre si imbalsamatorii organizeaza, conduc si rezolva sarcini specifice legate de funeralii, imbalsamare, inhumare sau incinerare.
    516301 antreprenor servicii funerare
    516302 decorator servicii funerare
    516303 imbalsamator

    5164 Ingrijitori animale inclusiv animale de companie
    Ingrijitorii de animale si animale de companie hranesc, dreseaza si ingrijesc animalele si asista medicii veterinari, tehnicienii in sanatatea animala si tehnicienii din cadrul unitatilor veterinare, adaposturilor de animale, adaposturilor ce se ocupa cu inmultirea animalelor, gradinilor zoologice, laboratoarelor, magazinelor de vanzare cu amanuntul a animalelor de companie, scolilor de echitatie, scolilor de dresare a cainilor si altor unitati de ingrijire similare.
    516401 ingrijitor farmacii, cabinete veterinare
    516402 coafor canin

    5165 Instructori conducere auto
    Instructorii de conducere auto invata oamenii cum sa conduca autovehicule.
    516501 instructor scolar auto
    516502 instructor auto

    5169 Lucratori in domeniul serviciilor personale neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde lucratorii din domeniul serviciilor personale neclasificati in alta parte in subgrupa majora 51 - Lucratori in domeniul serviciilor personale. De exemplu, cei care furnizeaza servicii si companie ca parteneri de dans, escorte si animatoarele din cluburi de noapte sunt inclusi aici.
    516901 agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie
    516902 gazda club
    516903 organizator prestari servicii
    516904 agent ecolog
    516905 raportor ecolog
    516906 intretinator textile-piele
    516907 animator socioeducativ
    516908 animator centre de vacanta
    516909 lucrator pensiune turistica
    516910 operator partie de schi

    52 Lucratori in domeniul vanzarilor
    Lucratorii din domeniul vanzarilor se ocupa cu vanzarea si prezentarea bunurilor in magazine cu amanuntul sau cu ridicata, la tarabe si in piete, la domiciliul clientilor, prin telefon sau centrele de comanda. Acestia inregistreaza si accepta plata pentru bunurile si serviciile achizitionate si pot conduce mici magazine de vanzare cu amanuntul.

    521 Vanzatori stradali si in piete
    Vanzatorii stradali si in piete vand marfuri la tarabe in piete sau in strada, pregatesc si vand alimente calde sau reci si bauturi pentru consumul imediat pe strazi si in locuri publice.

    5211 Vanzatori la standuri si in piete
    Vanzatorii la standuri si in piete vand diverse produse la standuri in piete acoperite sau in aer liber ori la tarabe in strada sau in alte spatii deschise.

    5212 Vanzatori stradali de produse alimentare
    Vanzatorii stradali de produse alimentare pregatesc si vand sau vand produse alimentare deja preparate, calde ori reci, si bauturi pentru consumul imediat pe strada si in locuri publice, cum ar fi gari, cinematografe sau teatre.
    521201 vanzator ambulant de produse alimentare

    522 Vanzatori in magazine
    Vanzatorii in magazine vand o gama larga de bunuri si servicii direct catre public sau in numele unitatilor de vanzare cu amanuntul si cu ridicata. Acestia explica functiile si calitatile acestor bunuri si servicii si pot conduce mici magazine sau pot supraveghea activitatea asistentilor de vanzare si a casierilor.

    5221 Vanzatori in magazine
    Vanzatorii in magazine conduc magazine mici de vanzare cu amanuntul, fie in mod independent, fie cu sprijinul unui numar mic de angajati.
    522101 vanzator

    5222 Supraveghetori in magazine
    Supraveghetorii in magazine se ocupa cu supravegherea si coordonarea activitatii asistentilor de vanzari, casierilor si a altor lucratori in magazinele de vanzare cu amanuntul si cu ridicata, cum ar fi supermarketuri si magazine universale.
    522201 anticar

    5223 Asistenti vanzari in magazine
    Asistentii de vanzari in magazine vand o gama de bunuri si servicii direct catre public sau in numele unitatilor de vanzare cu amanuntul si cu ridicata si explica functiile si calitatile acestor bunuri si servicii.
    522301 librar
    522302 lucrator controlor final
    522303 lucrator comercial
    522304 lucrator produse naturiste
    522305 vanzator de produse naturiste

    523 Casieri si vanzatori de bilete
    Casierii si vanzatorii de bilete utilizeaza casele de marcat, scanerele optice de preturi, calculatoarele sau alte echipamente pentru a inregistra si accepta plata pentru achizitionarea de bunuri, servicii si bilete de intrare in locatii cum ar fi magazine, restaurante si case de bilete.

    5230 Casieri si vanzatori de bilete
    Casierii si vanzatorii de bilete utilizeaza casele de marcat, scanerele optice de preturi, calculatoarele sau alte echipamente pentru a inregistra si accepta plata pentru achizitionarea de bunuri, servicii si bilete de intrare in locatii cum ar fi magazine, restaurante si case de bilete.
    523001 taxator
    523002 vanzator de bilete
    523003 casier
    523004 casier metrou

    524 Alti lucratori in domeniul vanzarilor
    Alti lucratori din domeniul vanzarilor se ocupa cu prezentarea demonstrativa si vanzarea de bunuri, produse alimentare si servicii, de obicei publicului larg, in alt context decat vanzarea in piete, pe strada sau in magazine. Aceasta grupa de baza include vanzatorii neclasificati in grupele minore 521 - Vanzatori stradali si in piete, 522 - Vanzatori in magazine si 523 - Casieri si vanzatori de bilete.

    5241 Manechine si asimilati
    Manechinele si alte modele imbraca si prezinta articole vestimentare si accesorii, pozeaza pentru fotografii, film si inregistrare video, publicitate sau pentru creatii artistice.
    524101 manechin
    524102 model - atelier artistic si publicitate
    524103 prezentator moda

    5242 Prezentatori produse
    Prezentatorii de produse recomanda prin demonstratii produse (marfurile) in spatii comerciale, expozitii si locuinte private.

    5243 Vanzatori la domiciliu
    Vanzatorii la domiciliul clientului vand bunuri si servicii si propun tranzactii pentru o unitate (firma) prin abordarea sau vizitarea potentialilor clienti, de obicei rezidenti in locuinte private, mergand la domiciliul acestora.
    524301 vanzator la domiciliul clientului pe baza de comanda

    5244 Vanzatori in case de comenzi
    Vanzatorii in case de comenzi contacteaza clientii existenti si pe cei potentiali, utilizand telefonul sau alte mijloace de comunicatii electronice, pentru a promova bunuri si servicii, obtinerea de vanzari si stabilirea de vizite de vanzari. Acestia pot contacta un client dintr-un centru de comanda prin telefon sau din spatii necentralizate.

    5245 Lucratori in benzinarii
    Lucratorii in benzinarii vand combustibil, lubrifianti si alte produse pentru automobile si furnizeaza servicii cum ar fi alimentarea, curatarea, lubrifierea si efectuarea de reparatii minore la autovehicule.

    5246 Lucratori in unitati de alimentatie publica
    Lucratorii in unitati de alimentatie publica servesc clientii la ghiseele alimentare, definitiveaza prepararea produselor alimentare simple in restaurante, cafenele, hoteluri, puncte de fast-food, bufete, spitale si alte locatii.
    524601 bufetier

    5249 Lucratori in domeniul vanzarilor neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde lucratorii in vanzari care nu sunt clasificati in alta parte in subgrupa majora 52 - Lucratori in domeniul vanzarilor.

    53 Personal de ingrijire
    Personalul de ingrijire asigura ingrijire, supraveghere si asistenta pentru copii, pacienti si persoane in varsta, convalescenti sau persoane cu handicap, in unitati institutionale si rezidentiale.

    531 Personal de ingrijire copii inclusiv in servicii suport pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial
    Personalul de ingrijire a copiilor, inclusiv in servicii-suport pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial, asigura ingrijire si supraveghere pentru copii in scoli, locuinte rezidentiale si in unitati de ingrijire a copiilor.

    5311 Personal de ingrijire copii
    Personalul de ingrijire a copiilor asigura ingrijire si supraveghere pentru copii in locuinte rezidentiale si in centre de ingrijire de zi inainte de scoala, dupa scoala si in timpul vacantelor.
    531101 ingrijitor de copii
    531102 guvernanta
    531103 babysitter

    5312 Personal in domeniul serviciilor suport pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial
    Personalul in domeniul serviciilor-suport pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial indeplineste atributii nedidactice prin asistarea personalului didactic si ofera ingrijire si supraveghere pentru copii in scoli si gradinite.
    531201 asistent maternal
    531202 parinte social
    531203 educator specializat

    532 Personal de ingrijire in domeniul sanatatii
    Personalul de ingrijire in serviciile de ocrotire a sanatatii asigura servicii de ingrijire personala si asistenta pentru mobilitatea si activitatile zilnice de viata ale pacientilor, persoanelor in varsta, persoanelor convalescente si cu handicap in unitati de ingrijire a sanatatii si in centre rezidentiale.

    5321 Ingrijitori in domeniul sanatatii
    Ingrijitorii din domeniul sanatatii asigura servicii de ingrijire personala si asistenta in activitatile zilnice din viata pacientilor si rezidentilor in diferite centre de ingrijire a sanatatii, cum ar fi spitale, clinici si facilitati de ingrijire medicala rezidentiale. Acestia, de obicei, se ocupa cu punerea in aplicare a planurilor si practicilor de ingrijire stabilite, sub supravegherea directa a cadrelor medicale si a altor specialisti din domeniul sanatatii sau specialisti asimilati acestora.
    532101 baies
    532102 gipsar
    532103 infirmier/infirmiera
    532104 ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara
    532105 lacar
    532106 namolar

    5322 Ingrijitori la domiciliu
    Ingrijitorii la domiciliu asigura servicii de ingrijire personala si asistenta in activitatile zilnice din viata persoanelor care au nevoie de o astfel de ingrijire ca urmare a efectelor imbatranirii, bolilor, vatamarii corporale sau altor stari fizice ori psihice, la domiciliu sau in alte unitati rezidentiale independente.
    532201 ingrijitor batrani la domiciliu
    532202 ingrijitor bolnavi la domiciliu
    532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav
    532204 ingrijitor la domiciliu

    5329 Personal de ingrijire in domeniul sanatatii neclasificat in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde personalul de ingrijire din domeniul sanatatii neclasificat in alta parte in grupa minora 532 - Personal de ingrijire in domeniul sanatatii.
    532901 mediator sanitar
    532902 mediator social
    532903 lucrator prin arte combinate
    532904 asistent personal profesionist
    532905 asistent personal de ingrijire
    532906 operator prestatii sociale
    532907 supraveghetor de noapte servicii sociale
    532908 lucrator social

    54 Lucratori in servicii de protectie
    Lucratorii in serviciile de protectie se ocupa cu protectia persoanelor fizice si a bunurilor impotriva incendiilor si a altor pericole, mentin ordinea si asigura respectarea legilor si regulamentelor.

    541 Lucratori in servicii de protectie
    Lucratorii in serviciile de protectie se ocupa cu protectia persoanelor fizice si a bunurilor impotriva incendiilor si a altor pericole, mentin ordinea si asigura respectarea legilor si regulamentelor.

    5411 Pompieri
    Pompierii previn, combat si sting incendiile si acorda asistenta in alte situatii de urgenta, protejeaza viata persoanelor, bunurile si conduc actiunile de salvare.
    541101 sef compartiment pentru prevenire
    541102 sef formatie interventie, salvare si prim ajutor
    541103 specialisti pentru prevenire
    541104 servant pompier
    541105 sef grupa interventie
    541106 sef echipa specializata

    5412 Politisti
    Politistii asigura mentinerea ordinii si respectarea legii, efectueaza actiuni de patrulare in zonele publice, aplica dispozitiile legilor si regulamentelor si aresteaza persoanele suspecte.
    541201 agent politie comunitara

    5413 Agenti de penitenciare
    Agentii de penitenciare supravegheaza si mentin ordinea in randul detinutilor din penitenciare sau centre de reeducare.
    541301 gardian de inchisoare
    541302 educator in penitenciare

    5414 Paznici
    Paznicii patruleaza sau monitorizeaza imprejurimile pentru a pazi proprietatea impotriva furturilor si actelor de vandalism. Acestia controleaza accesul in institutii, mentin ordinea si asigura respectarea regulamentelor la evenimente publice si in cadrul institutiilor.
    541401 agent de securitate
    541402 agent control acces
    541403 agent de securitate incinta (magazin, hotel, intreprindere etc.)
    541404 agent garda de corp
    541405 sef formatie paza si ordine
    541406 agent de interventie paza si ordine
    541407 agent transport valori
    541408 dispecer centru de alarma
    541409 sef tura servicii securitate
    541410 inspector de securitate
    541411 evaluator de risc de efractie
    541412 consultant de securitate
    541413 agent cu atributii pe linia ordinii si sigurantei publice in incinta arenelor sportive

    5419 Lucratori in servicii de protectie neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza include lucratori din serviciile de protectie neclasificati in alta parte in grupa minora 541 - Lucratori in servicii de protectie.
    541901 sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta
    541902 cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
    541903 salvator la strand
    541904 salvator montan
    541905 salvamar
    541906 gardian feroviar
    541907 agent conducator caini de serviciu

    6 Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit
    Lucratorii calificati in agricultura, silvicultura si pescuit se ocupa cu cresterea si recoltarea culturilor de camp sau cu plantarea de arbori si arbusti, culegerea de fructe de padure si plante salbatice, cresterea (reproductia), ingrijirea ori vanarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin cresterea animalelor, cultivarea, intretinerea (conservarea) si exploatarea padurilor, cresterea sau capturarea pestilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viata) acvatice in scopul de a asigura hrana, adapost si venituri pentru ei si familiile lor.

    61 Muncitori calificati in agricultura
    Muncitorii calificati in agricultura, orientati catre piata, planifica, organizeaza si efectueaza lucrari agricole necesare pentru cresterea si recoltarea culturilor de camp, plantarea pomilor si arbustilor, cresterea diferitelor specii de animale si producerea de produse de origine animala pentru vanzarea sau livrarea in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau in piete.

    611 Gradinari si cultivatori
    Gradinarii si cultivatorii planifica, organizeaza si efectueaza lucrari agricole necesare pentru cresterea si recoltarea culturilor de camp, plantarea pomilor fructiferi si a altor arbori si arbusti, cultivarea legumelor de gradina si a plantelor medicinale in scopul producerii de produse horticole pentru vanzarea sau livrarea in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau in piete.

    6111 Agricultori si lucratori calificati in culturi de camp si legumicultura
    Agricultorii si lucratorii calificati in culturi de camp si legumicultura planifica, organizeaza si efectueaza lucrari agricole necesare pentru cresterea si recoltarea diferitelor tipuri de culturi de camp, cum ar fi grau si alte cereale, orez, sfecla, trestie de zahar, arahide, tutun sau alte culturi de camp, cartofi, varza ori alte legume pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
    611101 agricultor
    611102 gradinar
    611103 legumicultor
    611104 lucrator calificat in culturi de camp si legumicultura
    611105 agricultor pentru culturi de camp ecologice

    6112 Arboricultori si pomicultori
    Arboricultorii si pomicultorii planifica, organizeaza si efectueaza lucrari agricole pentru cresterea arborilor si arbustilor si recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi si nucii, arborii de ceai si cafea, vita-de-vie, arbustii de afine, arborii de cacao si de cauciuc, si pentru a colecta seva acestora, pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
    611201 arboricultor
    611202 ciupercar
    611203 florar-decorator
    611204 floricultor
    611205 peisagist-floricultor
    611206 lucrator calificat in floricultura si arboricultura
    611207 pomicultor
    611208 viticultor

    6113 Agricultori si lucratori calificati in gradinarit, horticultura si pepiniere
    Agricultorii si lucratorii calificati in gradinarit, horticultura si pepiniere planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cultivarea si intretinerea arborilor, arbustilor, florilor si altor plante in parcuri si gradini private, precum si pentru producerea de rasaduri, bulbi si seminte sau se ocupa de cultivarea legumelor si florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensiva, pentru vanzare ori livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau in piete.
    611301 fermier in horticultura

    6114 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale mixte
    Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale mixte planifica, organizeaza si efectueaza activitati agricole pentru cresterea si recoltarea unor combinatii specifice de culturi de camp, legume de camp, culturi de pomi si arbusti, precum si produse pentru gradina, horticole si de pepiniera, pentru vanzare sau livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.

    612 Crescatori de animale
    Crescatorii de animale planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cresterea si ingrijirea animalelor domestice, pasarilor, albinelor, viermilor de matase si altor animale nedomestice, pentru productia de carne, produse lactate, miere, piei, materiale textile si alte produse sau pentru utilizarea ca animale de tractiune si in activitati sportive ori recreative, pentru vanzare sau livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.

    6121 Crescatori de animale pentru productia de lapte si carne
    Crescatorii de animale pentru productia de lapte si carne planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cresterea si ingrijirea animalelor domestice (exclusiv pasarile de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai si camile, pentru productia de carne, lapte si alte produse lactate, piei si lana sau pentru utilizarea ca animale de tractiune si in activitati sportive sau recreative, pentru vanzare ori livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau in piete.
    612101 cioban (oier)
    612102 crescator-ingrijitor de animale domestice pentru productia de lapte si carne
    612103 tocator de furaje
    612104 lucrator calificat in cresterea animalelor
    612105 crescator bovine
    612106 crescator porcine
    612107 mamos porcine
    612108 baci montan
    612109 cioban montan
    612110 crescator de oi montan
    612111 oier montan

    6122 Crescatori de pasari
    Crescatorii de pasari planifica, organizeaza si efectueaza activitati agricole pentru cresterea si ingrijirea gainilor, curcanilor, gastelor, ratelor si a altor pasari de curte, pentru a produce carne, oua si material de reproducere a efectivelor de pasari, pentru vanzare sau livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
    612201 crescator de pasari
    612202 fazanier

    6123 Apicultori si sericicultori
    Apicultorii si sericicultorii planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru inmultirea, cresterea si ingrijirea insectelor, cum ar fi albine, viermi de matase si alte specii, pentru a produce miere, ceara de albine, matase si alte produse, pentru vanzare sau livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
    612301 apicultor
    612302 sericicultor

    6129 Crescatori de animale neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde crescatorii de animale neclasificati in alta parte in grupa minora 612 - Crescatori de animale. De exemplu, grupa de baza ii include pe aceia care lucreaza in reproducerea, cresterea si ingrijirea mamiferelor nedomestice, vanatului si altor pasari (exclusiv pasari de curte), melcilor, serpilor si altor reptile, precum si diferitelor insecte si animale utilizate pentru testele de laborator, pentru vanzare sau livrarea in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate, gradini zoologice si circuri ori in piete.
    612901 crescator de animale mici
    612902 crescator-ingrijitor animale salbatice captive
    612903 crescator-ingrijitor de animale de laborator
    612904 crescator de melci
    612905 antrenor cabaline
    612906 crescator-ingrijitor de cabaline
    612907 herghelegiu

    613 Muncitori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale
    Muncitorii calificati in culturi vegetale mixte si crescatori de animale planifica, organizeaza si efectueaza activitati agricole pentru cresterea si recoltarea culturilor de camp, copacilor si a altor culturi, precum si pentru reproducerea, cresterea si ingrijirea animalelor si pentru a produce o varietate de produse de origine animala, in vederea vanzarii sau livrarii catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.

    6130 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale
    Muncitorii calificati in culturi vegetale mixte si crescatorii de animale planifica, organizeaza si efectueaza activitati agricole pentru cresterea si recoltarea culturilor de camp, copacilor si a altor culturi, precum si pentru reproducerea, cresterea si ingrijirea animalelor si pentru a produce o varietate de produse de origine animala, in vederea vanzarii sau livrarii catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
    613001 fermier in productia vegetala
    613002 fermier in productia animala
    613003 agricultor in culturi vegetale si crescator de animale

    62 Lucratori calificati in silvicultura, pescuit si vanatoare
    Lucratorii calificati in silvicultura, pescuit si vanatoare, orientati catre piata, planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cultivarea, conservarea si exploatarea padurilor naturale si a celor plantate, cresterea, reproducerea si prinderea pestilor, vanarea si capturarea animalelor in capcane, pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.

    621 Lucratori forestieri si asimilati
    Lucratorii forestieri si asimilatii acestora planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cultivarea, conservarea si exploatarea padurilor naturale si a plantatiilor forestiere.

    6210 Lucratori forestieri si asimilati
    Lucratorii forestieri si asimilatii acestora planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cultivarea, conservarea si exploatarea padurilor naturale si a plantatiilor forestiere.
    621001 cioplitor in lemn
    621002 carbonitor
    621003 fasonator mecanic (cherestea)
    621004 muncitor plantatii si amenajare zona verde
    621005 pepinierist
    621006 presator stuf
    621007 protectionist silvic
    621008 recoltator stuf
    621009 rezinator
    621010 sef coloana exploatare stuf
    621011 stivuitor si receptioner silvic
    621012 taietor silvic
    621013 preparator mangal
    621014 mangalizator

    622 Lucratori in domeniul pescuitului si vanatorii
    Lucratorii in domeniul pescuitului si vanatorii se ocupa cu inmultirea, cresterea si prinderea pestilor, vanarea si capturarea animalelor, pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.

    6221 Lucratori in culturi acvatice
    Lucratorii in culturi acvatice se ocupa cu inmultirea si cresterea de peste, midii, stridii si alte forme de viata acvatica, pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
    622101 lucrator in culturi acvatice

    622102 piscicultor

    6222 Pescari pe cursuri de ape interioare si in zone costiere
    Pescarii pe cursuri de ape interioare si in zone costiere, individual sau ca membri ai echipajelor de pe nave de pescuit, se ocupa cu capturarea pestelui ori a altor forme de viata acvatica in apele interioare sau de coasta, pentru vanzare ori livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau in piete.
    622201 pescar in ape interioare si de coasta

    6223 Pescari in mari si oceane
    Pescarii in mari si oceane, precum si capitanii sau membrii echipajelor de pe vasele de pescuit se ocupa cu capturarea pestelui de adancime din mari si oceane, pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
    622301 pescar in mari si oceane

    6224 Lucratori in domeniul vanatorii
    Lucratorii din domeniul vanatorii se ocupa cu capturarea si uciderea mamiferelor, pasarilor sau reptilelor, in principal pentru carne, piele, pene si alte produse, pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
    622401 paznic de vanatoare

    63 Fermieri, pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)
    Fermierii, pescarii si vanatorii a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatorii de produse agricole din flora spontana) se ocupa cu cresterea si recoltarea culturilor de camp, fructelor si legumelor, plantarea arborilor si arbustilor, strangerea fructelor de padure, a plantelor medicinale si de alta natura, ingrijirea si vanarea animalelor, prinderea de peste si capturarea diverselor forme de viata acvatica, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

    631 Fermieri a caror productie este destinata consumului propriu
    Fermierii a caror productie este destinata consumului propriu cresc si recolteaza culturi de camp, fructe si legume, planteaza arbori si arbusti, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

    6310 Fermieri a caror productie este destinata consumului propriu
    Fermierii a caror productie este destinata consumului propriu cresc si recolteaza culturi de camp, fructe si legume, planteaza arbori si arbusti, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

    632 Crescatori de animale a caror productie este destinata consumului propriu
    Crescatorii de animale a caror productie este destinata consumului propriu se ocupa cu inmultirea, cresterea si ingrijirea animalelor, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

    6320 Crescatori de animale a caror productie este destinata consumului propriu
    Crescatorii de animale a caror productie este destinata consumului propriu se ocupa cu inmultirea, cresterea si ingrijirea animalelor, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

    633 Lucratori in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu
    Lucratorii in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu se ocupa cu cresterea efectivelor de animale si a culturilor de camp, recoltarea fructelor si legumelor, plantarea arborilor si arbustilor, strangerea fructelor de padure, plantelor medicinale si de alta natura, vanarea animalelor si/sau capturarea de peste si colectarea diverselor forme de viata acvatica, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

    6330 Lucratori in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu
    Lucratorii in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu se ocupa cu cresterea efectivelor de animale si a culturilor de camp, recoltarea fructelor si legumelor, plantarea arborilor si arbustilor, strangerea fructelor de padure, plantelor medicinale si de alta natura, vanarea animalelor si/sau capturarea de peste si colectarea diverselor forme de viata acvatica, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

    634 Pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)
    Pescarii si vanatorii a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana) se ocupa cu strangerea fructelor de padure, plantelor medicinale si de alta natura, vanarea si capturarea animalelor, capturarea de peste si colectarea diverselor forme de viata acvatica, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

    6340 Pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)
    Pescarii si vanatorii a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatorii de produse agricole din flora spontana) se ocupa cu strangerea fructelor de padure, plantelor medicinale si de alta natura, vanarea si capturarea animalelor, capturarea de peste si colectarea diverselor forme de viata acvatica, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

    7 Muncitori calificati si asimilati
    Muncitorii calificati si asimilatii acestora aplica cunostinte si competente specifice in domenii privind construirea si intretinerea cladirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea masinilor-unelte sau fabricarea, montarea, intretinerea si repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrarilor specifice de imprimare si producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu actionare manuala si al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru imbunatatirea calitatii produselor. Sarcinile efectuate necesita o intelegere a tuturor etapelor procesului de productie, a materialelor si uneltelor folosite, precum si a naturii si scopului produsului final.

    71 Muncitori constructori si asimilati, exclusiv electricieni
    Muncitorii constructori si asimilatii acestora, exclusiv electricienii, se ocupa cu construirea, intretinerea si repararea cladirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea si repararea fundatiilor, peretilor si structurilor din caramida, piatra si materiale similare, modelarea si finisarea pietrei pentru constructii si in alte scopuri, precum si cu extragerea minereurilor solide din subteran sau exploatari de suprafata. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala sau de alta natura, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru a imbunatati calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesita o intelegere a tuturor etapelor procesului de productie, a materialelor si uneltelor folosite, precum si a naturii si scopului produsului final.

    711 Muncitori constructori si asimilati
    Muncitorii constructori si asimilatii acestora se ocupa cu construirea, intretinerea si repararea cladirilor, ridicarea si repararea fundatiilor, peretilor si structurilor din caramida, piatra si materiale similare, modelarea si finisarea pietrei pentru constructii si in alte scopuri, precum si cu efectuarea diferitelor constructii si sarcini de intretinere a cladirilor.

    7111 Constructori de case
    Constructorii de case ridica, intretin si repara case si cladiri mici similare, utilizand atat tehnicile si materialele traditionale, cat si pe cele moderne.
    711101 muncitor constructor barne, chirpici, piatra
    711102 confectioner placi din diverse materiale
    711103 confectioner plase si panze rabit din stuf

    7112 Zidari si asimilati
    Zidarii si asimilatii acestora se ocupa cu imbinarea caramizilor, pietrelor taiate (anterior) si a altor tipuri de blocuri (de piatra) in mortar (folosind un liant), pentru a construi si repara pereti, paravane (pereti despartitori), arcade si alte structuri.
    711201 sobar
    711202 zidar cosuri fabrica
    711203 zidar pietrar
    711204 zidar samotor
    711205 zidar rosar-tencuitor
    711206 zidar restaurator

    7113 Spargatori, taietori si cioplitori in piatra
    Spargatorii, taietorii si cioplitorii in piatra taie si modeleaza blocurile de piatra tare sau moale si placile (dalele) pentru construirea si intretinerea structurilor de piatra si a zidariei monumentelor si graveaza (sculpteaza) in piatra.
    711301 cioplitor in piatra si marmura
    711302 cioplitor-montator piatra, marmura
    711303 gaterist la taiat blocuri de piatra, marmura
    711304 taietor, slefuitor, lustruitor piatra, marmura
    711305 restaurator piatra

    7114 Muncitori constructori in lucrari de beton si asimilati
    Muncitorii constructori in lucrari de beton si asimilatii acestora ridica cadrele si structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolideaza suprafete de beton, cimenteaza deschideri din pereti sau cofraje pentru puturi, finiseaza si repara suprafete de ciment si efectueaza lucrari de pardoseala cu mozaic.
    711401 betonist
    711402 fierar betonist
    711403 montator elemente prefabricate din beton armat
    711404 constructor structuri monolite
    711405 operator injectorist
    711406 injectorist in constructii

    7115 Dulgheri si tamplari
    Dulgherii si tamplarii taie, ajusteaza, asambleaza, ridica, intretin si repara diferite tipuri de structuri si accesorii realizate din lemn si alte materiale.
    711501 dulgher (exclusiv restaurator)
    711502 dulgher restaurator

    7119 Muncitori constructori si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde muncitorii constructori si asimilatii acestora care nu sunt clasificati in alta parte in grupa minora     711 - Muncitori constructori si asimilati. De exemplu, grupa de baza include lucratori in demolare, lucratori in intretinerea clopotnitelor, semineurilor si cosurilor industriale, muncitori in ridicarea schelelor.
    711901 muncitor hidrometru
    711902 pavator
    711903 sapator fantani
    711904 asfaltator
    711905 cantonier
    711906 chesonier
    711907 constructor cai ferate
    711908 constructor linii tramvai
    711909 drenor canalist
    711910 fascinar
    711911 finisor terasamente
    711912 muncitor hidrogeolog
    711913 muncitor constructor senal navigabil, lucrari hidrotehnice si portuare
    711914 sef echipa intretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
    711915 agent hidrotehnic
    711916 revizor cale sau puncte periculoase
    711917 meserias intretinere cale
    711918 sef echipa intretinere cale
    711919 meserias intretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
    711920 alpinist utilitar
    711921 laborant determinari fizico-mecanice pentru lucrari de drumuri si poduri
    711922 sef echipa intretinere cale metrou
    711923 sef echipa lucrari arta metrou
    711924 lucrator pentru drumuri si cai ferate
    711925 muncitor in taieri structuri cu scule diamantate

    712 Muncitori constructori la lucrari de finisare si asimilati
    Muncitorii constructori la lucrari de finisare si asimilatii acestora se ocupa cu aplicarea sau instalarea, intretinerea si repararea acoperisurilor, podelelor, peretilor, sistemelor de izolatie, instalarea geamurilor in ferestre sau alte cadre, precum si a instalatiilor sanitare, tubulaturii si a sistemelor electrice din cladiri si alte structuri.

    7121 Constructori de acoperisuri
    Constructorii de acoperisuri se ocupa cu construirea si repararea acoperisurilor pe toate tipurile de cladiri, folosind unul sau mai multe tipuri de materiale.
    712101 acoperitor-invelitor tigla, azbociment, tabla
    712102 constructor de acoperisuri

    7122 Parchetari, linolisti, mozaicari, faiantari si asimilati
    Parchetarii, linolistii, mozaicarii si faiantarii instaleaza, intretin si repara podele, acopera pardoseli, pereti si alte suprafete cu placi sau panouri de mozaic, pentru scopuri decorative ori de alta natura.
    712201 faiantar
    712202 montator placaje interioare si exterioare
    712203 mozaicar (exclusiv restaurator)
    712204 parchetar
    712205 mozaicar restaurator
    712206 linolist
    712207 montator placaje uscate

    7123 Ipsosari
    Ipsosarii instaleaza, intretin si repara panourile din gips cartonat (rigips) in cladiri, aplica straturi decorative si de protectie din ipsos, ciment si materiale similare pe structurile interioare si exterioare.
    712301 ipsosar (exclusiv restaurator)
    712302 turnator ornamentalist
    712303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos

    7124 Montatori izolatii
    Montatorii de izolatii termice si acustice aplica si repara materialele izolante pentru cladiri, cazane, conducte sau echipamente de refrigerare si de aer conditionat.
    712401 izolator fonic
    712402 izolator frigorific
    712403 izolator hidrofug
    712404 izolator lucrari speciale (antiacide si de protectie)
    712405 izolator termic
    712406 montator pereti si plafoane din ghips-carton
    712407 asamblator-montator profile aluminiu si geam termopan
    712408 confectioner geam termoizolator
    712409 confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice
    712410 montator tamplarie din aluminiu si mase plastice
    712411 confectioner-montator tamplarie din aluminiu si mase plastice cu geam termoizolator
    712412 montator materiale geosintetice
    712413 sudor geomembrana
    712414 montator geogrile
    712415 montator materiale geotextile si geocompozite

    7125 Geamgii
    Geamgiii masoara, taie, finiseaza, monteaza si instaleaza sticla plata si oglinzi.
    712501 geamgiu

    7126 Instalatori si montatori de tevi
    Instalatorii si montatorii de tevi asambleaza, instaleaza, repara si intretin sistemele de tevi, fitingurile si dispozitivele pentru sisteme de apa, gaz, drenaj, sisteme de canalizare si echipamente hidraulice si pneumatice.
    712601 detector pierderi apa si gaze
    712602 instalator apa, canal
    712603 instalator frigotehnist
    712604 instalator incalzire centrala si gaze
    712605 instalator retele de distributie/transport fluide
    712606 instalator ventilare si conditionare apa
    712607 verificator canale subterane
    712608 instalator centrale termice
    712609 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze
    712610 instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport si inmagazinare-stocare
    712611 instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sisteme de distributie
    712612 instalator retele termice si sanitare
    712613 operator instalatii apa si canalizare

    7127 Mecanici pentru instalatii de climatizare si refrigerare
    Mecanicii pentru instalatii de climatizare si refrigerare asambleaza, instaleaza, intretin si repara sistemele si echipamentele de climatizare si refrigerare.
    712701 frigoriferist (frigotehnist)

    713 Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati
    Zugravii, vopsitorii, curatitorii de fatade si asimilatii acestora pregatesc suprafetele si aplica vopsea si materiale similare pe cladiri si alte structuri, vehicule sau diverse articole fabricate. Acestia acopera peretii interiori si plafoanele cu tapet, curata suprafetele exterioare ale cladirilor si cosurile (industriale), precum si alte structuri similare.

    7131 Zugravi si asimilati
    Zugravii si asimilatii acestora pregatesc suprafetele cladirilor si ale altor structuri pentru vopsire (zugravire), aplica straturi de protectie si decorative de vopsea sau materiale similare ori acopera peretii interiori si plafoanele cladirilor cu tapet sau alte materiale de finisare.
    713101 tapetar
    713102 zugrav
    713103 stucaturist
    713104 ignifugator
    713105 operator termoprotectie

    7132 Vopsitori, lacuitori si asimilati
    Vopsitorii, lacuitorii si asimilatii acestora vopsesc prin pulverizare utilizand echipamente de lacuire pentru a aplica straturi de protectie pe articolele fabricate sau alte structuri.
    713201 lacuitor lemn
    713202 vopsitor industrial
    713203 finisor-lacuitor lemn
    713204 vopsitor
    713205 vopsitor auto

    7133 Curatitori de fatade
    Curatitorii de fatade curata suprafetele exterioare ale cladirilor si ale altor structuri si elimina funinginea din hornuri sau cosuri industriale.
    713301 cosar
    713302 curatitor de fatade

    72 Muncitori calificati in metalurgie, constructii de masini si asimilati
    Muncitorii calificati in metalurgie, constructii de masini si asimilatii acestora se ocupa cu turnarea, sudarea sau forjarea metalelor sau prin alte metode (procedee), monteaza, intretin si repara structuri metalice grele, regleaza, asambleaza, intretin si repara masini si instalatii inclusiv motoarele vehiculelor sau produc unelte ori diverse articole din metale nepretioase.
    Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala ori de alta natura, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru imbunatatirea calitatii produselor. Sarcinile efectuate necesita o intelegere a organizarii activitatii, a materialelor si uneltelor folosite, precum si natura si scopul produsului final.

    721 Turnatori, tinichigii-cazangii, sudori, formatori si asimilati
    Turnatorii, tinichigiii-cazangii, sudorii, formatorii si asimilatii acestora confectioneaza matrite pentru turnarea metalelor, sudeaza si taie piese metalice, confectioneaza si repara articole din tabla, instaleaza, ridica, intretin si repara structuri de metale grele, funiculare si alte echipamente similare.

    7211 Formatori si miezuitori
    Formatorii si miezuitorii confectioneaza matritele si miezurile pentru turnarea metalelor.
    721101 modelier lemn
    721102 modelier metal
    721103 modelator-miezuitor
    721104 modelier naval
    721105 operator la masini de brichetat span
    721106 pregatitor metale vechi pentru retopire
    721107 recuperator metale vechi
    721108 topitor aliaje tipografie
    721109 topitor fonta si neferoase
    721110 topitor, turnator metale si aliaje neferoase
    721111 turnator fonta pe banda
    721112 turnator formator
    721113 turnator pregatitor otelarie
    721114 turnator modelier
    721115 turnator metale si neferoase
    721116 modelor prototipuri auto

    7212 Sudori si debitatori autogen
    Sudorii si debitatorii autogeni sudeaza sau taie piese metalice cu ajutorul surselor de caldura: gaz, arc electric, flacara oxiacetilenica sau alte procedee de topire si taiere, asambleaza piese metalice prin fuziune.
    721201 brazor
    721202 sudor manual cu flacara de gaze
    721203 sudor manual cu arc electric
    721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
    721205 operator taiere
    721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector
    721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil in mediu de gaz protector
    721208 sudor

    7213 Tinichigii-cazangii
    Tinichigiii-cazangii confectioneaza, instaleaza si repara articolele si parti ale articolelor facute din foi de tabla, cum ar fi foi de otel, cupru, cositor, alama, aluminiu, zinc sau fier galvanizat.
    721301 cazangiu recipiente
    721302 probator hidraulic cazane, tevi, recipiente
    721303 tinichigiu carosier
    721304 tinichigiu industrial
    721305 tinichigiu de santier
    721306 tinichigiu structurist de aviatie
    721307 cazangiu tevar
    721308 cazangiu formator
    721309 tinichigiu restaurator
    721310 tinichigiu sisteme de acoperisuri si invelitori
    721311 tinichigiu sisteme de ventilatie
    721312 tinichigiu in constructii

    7214 Constructori si montatori de structuri metalice
    Constructorii si montatorii de structuri metalice asambleaza, ridica si demonteaza cadrele metalice (structurale) ale cladirilor si alte structuri.
    721401 finisor cocleti
    721402 finisor ace si accesorii
    721403 confectioner capace de carde
    721404 confectioner cocleti
    721405 confectioner plase din sarma
    721406 formator tevi prin sudare
    721407 lacatus constructii metalice si navale
    721408 lacatus de mina
    721409 lacatus revizie vagoane
    721410 lacatus mecanic
    721411 lacatus-montator
    721412 presator metale la rece
    721413 reconditioner scule si utilaje petroliere
    721414 sanfrenator
    721415 pregatitor, montator, reparator ite, cocleti, lamele, spete
    721416 repasator garnituri carde
    721417 tubulator naval
    721418 masinist la litografiat si vernisat tabla
    721419 masinist la confectionarea ambalajelor metalice
    721420 masinist la confectionarea tuburilor de aluminiu
    721421 constructor-montator de structuri metalice
    721422 masinist la fabricarea acelor si accesoriilor
    721423 nituitor
    721424 lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale
    721425 masinist la confectionarea spetelor si spiralelor
    721426 montator-ajustor spete
    721427 lipitor si protejator spete
    721428 taietor garnituri de carde
    721429 masinist mecanic la confectionare garnituri carde
    721430 lacatus-depanator utilaje calcul
    721431 operator la montarea si conservarea produselor dupa probe
    721432 schelar
    721433 confectioner-montator structuri metalice pentru constructii
    721434 montator fatade si pereti cortina

    7215 Macaragii si alti lucratori la instalatii de ridicat
    Macaragiii si alti lucratori la instalatii de ridicat monteaza instalatii de ridicat pentru mutarea si pozitionarea echipamentului si a componentelor de constructie, se ocupa cu instalarea si intretinerea cablurilor pe santierele de constructie, cladiri sau alte structuri.
    721501 mecanic-montator instalatii cu cablu in silvicultura si exploatari forestiere

    722 Forjori, matriteri si asimilati
    Forjorii, matriterii si asimilatii acestora forjeaza si bat cu ciocanul bare, tije sau lingouri din fier, otel si alte metale pentru a confectiona si a repara diverse tipuri de unelte, echipamente si alte articole, regleaza masinile-unelte pentru operatori ori monteaza si actioneaza diverse masini-unelte; de asemenea, se ocupa cu slefuirea si ascutirea suprafetelor.

    7221 Forjori, fierari si matriteri
    Forjorii, fierarii si matriterii se ocupa cu forjarea si executarea barelor, tijelor sau lingourilor din fier, otel sau alte metale, trefilarea de sarma pentru fabricarea si repararea diverselor tipuri de unelte, articole metalice, piese de echipament, unelte agricole si similare.
    722101 forjor-matriter
    722102 prelucrator mecanic metale pretioase
    722103 presator piese din pulberi metalice
    722104 stantator
    722105 presator, ambutisor la cald
    722106 forjor manual
    722107 forjor-arcurar
    722108 forjor mecanic
    722109 confectioner ferodouri
    722110 preparator pulberi
    722111 cuptorar-termist pentru ferite
    722112 fierar/potcovar
    722113 formator-presator ferite
    722114 finisor ferite
    722115 controlor de calitate la forjare
    722116 controlor de calitate la turnare
    722117 debitator-ebosator
    722118 dusisator-polizator

    7222 Lacatusi si asimilati
    Lacatusii si asimilatii acestora confectioneaza si repara unelte facute la comanda si pe cele specializate, arme sportive, incuietori, matrite, sabloane pentru componente de masini si alte articole din metal, folosind unelte de mana si masini-unelte pentru prelucrarea metalului la tolerante precise.
    722201 lacatus SDV
    722202 sculer-matriter
    722203 lacatus AMC
    722204 lacatus mecanica fina
    722205 prelucrator prin electroeroziune
    722206 lacatus la prelucrarea si indreptarea tevilor ghintuite

    7223 Reglori si operatori de masini unelte
    Reglorii si operatorii de masini unelte regleaza si/sau opereaza diferite masini unelte care sunt utilizate pentru realizarea de tolerante precise.
    722301 reglor la masini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici si materialelor electrice
    722302 reglor la masini pentru confectionarea elementelor galvanice
    722303 reglor benzi montaj
    722304 masinist la linii automate aschietoare
    722305 reglor masini de bobinat si platinat
    722306 reglor la masini de prelucrare mase plastice
    722307 reglor masini-unelte
    722308 reglor-montator
    722309 reglor la masini pentru fabricarea lampilor electrice
    722310 reglor si reglor-conductor la masini-unelte
    722311 conductor de instalatii
    722312 operator la masini-unelte semiautomate si automate
    722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudura
    722314 masinist la lame de masini pentru automate aschietoare
    722315 degresator-imersioner
    722316 uscator electrozi de sudura
    722317 masinist la masini speciale fara aschiere
    722318 preparator amestec de invelis
    722319 pregatitor sarma
    722320 finisator electrozi de sudura
    722321 masinist la masini speciale de aschiere
    722322 masinist la confectionarea tuburilor de protectie si a dozelor de ramificatie
    722323 operator la masini-unelte cu comanda numerica
    722324 operator la masini de electroeroziune automate

    7224 Operatori pe masini de polizat, rectificat si ascutit
    Operatorii pe masini de polizat, rectificat si ascutit se ocupa cu polizarea si rectificarea suprafetelor metalice si cu ascutirea uneltelor.
    722401 ascutitor laminate la cald
    722402 ascutitor laminate la rece
    722403 ascutitor-calitor garnituri de carde
    722404 ascutitor scule, instrumente medicale si obiecte de uz casnic
    722405 debitator-slefuitor perii de masini electrice
    722406 polizator
    722407 slefuitor metale
    722408 frezor universal
    722409 gauritor-filetator
    722410 honuitor, rodator-lepuitor
    722411 rabotor-mortezor universal
    722412 rectificator universal
    722413 strungar universal
    722414 brosator
    722415 frezor la masini roti dintate
    722416 gravor mecanic
    722417 rabotor, mortezor roti dintate
    722418 rectificator dantura caneluri
    722419 strungar la strung paralel si de detalonat
    722420 strungar la strung revolver
    722421 strungar la strung carusel
    722422 strungar la masini orizontale
    722423 strungar la masini de alezat
    722424 strungar la masini de prelucrat in coordonate
    722425 strungar la masini de strunjit roti cai ferate
    722426 rectificator piese producatoare de ochiuri
    722427 slefuitor metale cu plumb industria de armament
    722428 debitator semifabricate
    722429 curatitor-sablator

    723 Mecanici de masini si utilaje
    Mecanicii de masini si utilaje monteaza, instaleaza, intretin si repara motoare, vehicule, masini agricole sau industriale si echipamente mecanice similare.

    7231 Mecanici de autovehicule
    Mecanicii de autovehicule monteaza, instaleaza, intretin si repara motoare, echipamente mecanice si legate de autoturisme, camioane de livrare, motociclete si alte autovehicule.
    723101 electrician auto
    723102 electromecanic auto
    723103 mecanic auto
    723104 operator standuri incercari
    723105 operator pregatire incercari vehicule

    7232 Mecanici de motoare de avioane
    Mecanicii de motoare de avioane se ocupa cu montarea, intretinerea, repararea si revizia motoarelor de avioane si a ansamblurilor, cum ar fi corpuri de aeronave, sistemele hidraulice si pneumatice.
    723201 mecanic aviatie

    7233 Mecanici de masini agricole si industriale
    Mecanicii de masini agricole si industriale se ocupa cu montarea, instalarea, examinarea, intretinerea si repararea motoarelor, masinilor agricole si industriale si echipamentelor mecanice, cu exceptia vehiculelor cu motor, avioanelor si motoarelor electrice.
    723301 lacatus-montator agregate energetice si de transport
    723302 mecanic utilaj
    723303 mecanic agricol
    723304 motorist
    723305 ungator-gresor
    723306 operator in verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu
    723307 mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale
    723308 operator in verificarea, intretinerea si repararea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor
    723309 mecanic masini agricole
    723310 mecanic trolist

    7234 Lucratori specializati in repararea de biciclete si asimilati
    Lucratorii specializati in repararea de biciclete si asimilatii acestora monteaza, intretin si repara echipamentele mecanice si similare ale bicicletelor, ricselor, carucioarelor pentru copii, scaunelor cu rotile si echipamentele similare de transport nemotorizate.

    73 Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere si muncitori tipografi
    Muncitorii calificati in domeniul produselor manufacturiere si muncitorii tipografi se ocupa cu fabricarea si repararea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, articolelor diverse, cum ar fi bijuterii sau alte articole din metale pretioase, obiecte de ceramica, vase din portelan si sticla, precum si obiecte de artizanat facute din lemn sau materiale textile, piele ori materiale similare, lucrari de tipografie si legatorie. Lucrarile sunt realizate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala ori de alta natura care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru imbunatatirea calitatii produselor.

    731 Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere
    Muncitorii calificati in domeniul produselor manufacturiere imbina aptitudinile artistice si manuale pentru proiectarea, confectionarea, repararea, ajustarea, reglarea, intretinerea si ornamentarea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, bijuteriilor si a altor articole din metale pretioase, precum si a obiectelor din ceramica si portelan. Acestia aplica tehnici traditionale si/sau tehnici recent dezvoltate pentru sculptarea, modelarea, asamblarea, impletirea si ornamentarea diverselor articole din sticla, ceramica, materiale textile, paie, piatra, lemn si articolelor din piele.

    7311 Muncitori calificati in fabricarea/repararea instrumentelor si aparatelor de precizie
    Muncitorii calificati in fabricarea/repararea instrumentelor si aparatelor de precizie confectioneaza, calibreaza, repara, intretin, regleaza si monteaza ceasuri de mana mecanice, pendule, instrumente si echipamente de precizie nautice, meteorologice, optice, ortopedice si, de asemenea, se ocupa cu reglarea acestora pentru o functionare corecta.
    731101 AMC-ist
    731102 armurier
    731103 blocator, chituitor, deblocator
    731104 ceasornicar
    731105 centrator, debordator piese optice
    731106 centrator, finisor aparate optice
    731107 degresator, curatator piese si aparate optice
    731108 lipitor lentile si prisme
    731109 montator aparatura optica
    731110 optician
    731111 optician armament
    731112 confectioner seringi
    731113 presator piese optice
    731114 reparator aparate foto
    731115 reparator stilouri, brichete
    731116 reparator umbrele
    731117 gravor piese optice
    731118 tratamentist piese optice
    731119 metrolog si depanator mecanica fina, tehnica digitala si analogica (MFTDA)
    731120 metrolog verificator

    7312 Muncitori calificati in fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale
    Muncitorii calificati in fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale confectioneaza, asambleaza, repara, regleaza, restaureaza instrumentele muzicale si realizeaza acordarea acestora la inaltimea sunetului necesar, cu unelte manuale sau electrice. Acestia, de obicei, se specializeaza pentru un singur tip de instrument, cum ar fi instrumente cu coarde, instrumente de suflat din trestie, instrumente de percutie, instrumente de suflat din alama.
    731201 acordor acordeoane, armonici
    731202 acordor piane, pianine, orga, tambal
    731203 caserator si slefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
    731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane
    731205 constructor claviatura
    731206 constructor-reparator de acordeoane si armonici
    731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percutie)
    731208 filator corzi pentru piane
    731209 montator corp sonor la piane
    731210 montator-reglor piane
    731211 montator-ajustor de acordeoane
    731212 lutier
    731213 constructor restaurator de orgi

    7313 Giuvaergii si lucratori in metale pretioase
    Giuvaergiii si lucratorii in metale pretioase se ocupa cu proiectarea, fabricarea, ajustarea, repararea sau evaluarea bijuteriilor, articolelor de ceremonie ori religioase, obiectelor din aur, argint sau alte metale pretioase ori pietre pretioase. Acestia se ocupa cu taierea, slefuirea si fixarea pietrelor pretioase si semipretioase, inclusiv diamante, si gravarea de modele pe bijuterii si articole din metale pretioase. De asemenea, acestia se ocupa si cu taierea si slefuirea diamantelor pentru scopuri industriale.
    731301 argintar
    731302 bijutier metale pretioase
    731303 cizelator
    731304 cizelator clisee galvanice
    731305 confectioner stampile de cauciuc, metal, facsimile
    731306 gravor manual
    731307 tintuitor
    731308 bijutier metale comune
    731309 giuvaergiu
    731310 slefuitor diamante naturale

    7314 Olari si lucratori asimilati
    Olarii si lucratorii asimilati acestora confectioneaza obiecte din ceramica, vase de portelan, obiecte sanitare, caramizi, tigle si discuri abrazive, realizate manual sau cu ajutorul masinilor.
    731401 aplicator de detalii la produse din ceramica
    731402 debavurator-retusor la produse din ceramica fina
    731403 turnator produse ceramice
    731404 fasonator produse ceramice
    731405 glazurator produse din ceramica fina
    731406 modelator ceramica
    731407 olar ceramica (artizanat)
    731408 preparator mase ceramice
    731409 presator produse ceramice
    731410 rasnitor smalt
    731411 slefuitor produse din ceramica fina

    7315 Sticlari (suflatori, slefuitori, taietori de sticla)
    Sticlarii (suflatorii, slefuitorii, taietorii de sticla) se ocupa cu suflarea, turnarea, taierea, polizarea sticlei, modelarea sticlei topite conform modelelor.
    731501 brigadier la fabricarea sticlei
    731502 modelator tuburi spectrale
    731503 tragator, slefuitor, gradator nivele
    731504 prelucrator topitura sticla la presa
    731505 prelucrator topitura sticla la teava
    731506 formator tuburi spectrale

    7316 Pictori decoratori, gravori pe sticla si ceramica
    Pictorii decoratori, gravorii pe sticla si ceramica decoreaza articole din lemn, metal, materiale textile, sticla, ceramica si alte materiale. Acestia schiteaza, traseaza si picteaza litere, cifre, monograme si desene si graveaza modele ornamentale florale pe sticla si alte articole.
    731601 pictor decor
    731602 gradator vase si aparate de laborator
    731603 gravor produse de sticla
    731604 inscriptioner pe produse de sticla si ceramica
    731605 pictor pe sticla si ceramica
    731606 oglindar

    7317 Muncitori calificati in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale
    Muncitorii calificati in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale aplica tehnici traditionale, cum ar fi uscarea, impregnarea pentru a pregati lemnul, paiele, trestia, stuful, piatra, argila (lutul), scoicile si alte materiale, precum si sculptarea, modelarea, asamblarea, impletirea, pictarea sau ornamentarea diverselor articole pentru uzul personal ori gospodaresc sau pentru scopuri decorative. Tesatorii, fabricantii de pensule si lucratorii asimilati acestora selecteaza si pregatesc materiale, cum ar fi fibre uscate (par), nailon, tesaturi, lemn, sarma, pentru a face mobilier de rachita, pensule, maturi si o impletitura variata a diferitelor tipuri de cosuri.
    731701 confectioner piese, linguri, spite, albii, donite, cozi de unelte, sindrila, ciubere
    731702 confectioner jucarii
    731703 confectioner obiecte artizanale din lemn
    731704 confectioner plute
    731705 confectioner garnituri pentru etansare
    731706 pirogravor
    731707 ramar poleitor
    731708 sculptor in lemn
    731709 confectioner creta scolara
    731710 traforator manual lemn
    731711 dogar manual
    731712 rotar caretas
    731713 lumanarar
    731714 confectioner cutite, brice, bratari, andrele, agrafe, inele
    731715 confectioner nasturi, piepteni
    731716 confectioner obiecte casnice din deseuri de aluminiu si alte metale
    731717 confectioner obiecte din ipsos
    731718 confectioner obiecte din os, scoica, mica etc.
    731719 confectioner corzi din intestine
    731720 incadrator tablouri
    731721 confectioner materiale didactice pentru stiintele naturii
    731722 confectioner bidinele, pensule, perii
    731723 confectioner maturi
    731724 impletitor de nuiele
    731725 impletitor obiecte din foi de porumb
    731726 impletitor papura
    731727 legator de par
    731728 sortator, spalator par
    731729 prelucrator de par la masina
    731730 prelucrator manual de par
    731731 impletitor din panglica impletita
    731732 pieptanator de par la masina
    731733 fierbator-uscator de par

    7318 Muncitori calificati in executarea de produse artizanale din textile, piele si materiale similare
    Muncitori calificati in executarea de produse artizanale din textile, piele si materiale similare aplica tehnici si modele traditionale pentru a produce tesaturi, produse tricotate, brodate, tesute si alte articole de imbracaminte si articole de uz casnic, precum si incaltaminte traditionala, genti de mana, curele si alte accesorii.
    731801 confectioner plase pescaresti
    731802 confectioner articole hartie
    731803 confectioner bibelouri din Jenille
    731804 decorator in piele
    731805 velator-matisor
    731806 confectioner manual de produse din sfori sau franghii
    731807 ghemuitor
    731808 polierator franghii
    731809 cablator franghii
    731810 saluzitor franghii
    731811 confectioner unelte pescuit din plase
    731812 confectioner imbracare volane in piele
    731813 prelucrator de fulgi si pene
    731814 filator
    731815 ajutor maistru filator
    731816 tesator
    731817 tricoter manual
    731818 ajutor maistru tesator, tricoter
    731819 crosetor
    731820 impletitor textile
    731821 confectioner presuri
    731822 tesator restaurator manual covoare
    731823 pregatitor si confectioner cataloage mostre
    731824 confectioner tricotaje dupa comanda
    731825 finisor textile (vopsitor, imprimeur)
    731826 repasator
    731827 aburitor textile
    731828 reparator covoare
    731829 tesator manual
    731830 cusator manusi piele
    731831 croitor manusi piele
    731832 finisor manusi piele
    731833 croitor-stantator articole marochinarie
    731834 cusator articole marochinarie
    731835 pregatitor articole marochinarie
    731836 asamblator-montator articole marochinarie

    7319 Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde muncitorii calificati in domeniul produselor manufacturiere care efectueaza/executa articole de artizanat traditional neclasificati in alta parte. De exemplu, grupa de baza include muncitorii calificati in executarea de produse artizanale in metale nepretioase si piatra.
    731901 confectioner manual in metaloplastie
    731902 confectioner proteze dentare
    731903 confectioner proteze ortopedice
    731904 confectioner jaluzele
    731905 impletitor fibre plastice
    731906 confectioner flori artificiale

    732 Lucratori poligrafi
    Lucratorii poligrafi culeg si aranjeaza caracterele inainte de imprimare, monteaza si actioneaza presele de tiparit, leaga si finiseaza produsele tiparite, pregatesc sabloanele si actioneaza echipamentele de imprimare pe ecran (serigrafie).

    7321 Zetari si linotipisti
    Zetarii si linotipistii corecteaza, configureaza, aranjeaza si compun texte si elemente grafice intr-o forma adecvata pentru utilizarea in diverse procese de imprimare si de reprezentare in alte medii vizuale.
    732101 culegator la masina de cules si turnat randuri (linotipist)
    732102 culegator la masina de perforat programe pentru masinile de turnat text (monotastor)
    732103 culegator la masina de turnat randuri pentru titluri (LUDLOV)
    732104 culegator manual (zetar)
    732105 frezor-montator clisee
    732106 stereotipar
    732107 galvanotipist
    732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc si zinco)
    732109 zincograf
    732110 copist formare tipar plan
    732111 desenator cromolitograf
    732112 slefuitor-granulator
    732113 gravor placi metalice
    732114 gravor placi litografice
    732115 fotogravor
    732116 turnator valuri
    732117 manipulant cutter-plotter

    7322 Tipografi
    Tipografii monteaza si actioneaza presele digitale, presele de tipar inalt, presele litografice, masinile de tipar flexografice, masinile de tipar adanc (gravura), presele de ziare si alte prese de imprimare (tiparit).
    732201 tipograf turnator la masinile de turnat text
    732202 imprimeur textil
    732203 imprimator serigraf
    732204 taietor matrite serigrafie
    732205 serigraf
    732206 operator presa de transfer termic
    732207 tipograf-tiparitor
    732208 dactilo-rotaprint
    732209 operator la masina electronica de gravat
    732210 operator la masinile de fotoculegere (monofoto)
    732211 operator tiparituri Braille
    732212 heliografist
    732213 operator xerox
    732214 operator masini multiplicat
    732215 tipograf print digital si offset
    732216 operator la masina de gravat si decupat cu laser
    732217 operator la masina de tampografiat
    732218 tipograf flexograf

    7323 Legatori si lucratori finisare
    Legatorii si lucratorii finisare se ocupa cu legarea cartilor si a altor publicatii si finisarea produselor tiparite manual sau mecanic.
    732301 legator manual (in poligrafie si ateliere speciale)
    732302 colator publicitar
    732303 masinist in legatorie mecanica
    732304 strungar slefuitor tipografie

    74 Tehnicieni la echipamente electrice si electronice
    Tehnicienii la echipamente electrice si electronice instaleaza, monteaza si intretin sistemele de instalatii electrice, echipamentele si alte dispozitive de transmisie electrica, cabluri si linii de alimentare, precum si echipamente si sisteme electronice si de telecomunicatii. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala ori de alta natura, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru a imbunatati calitatea produselor.

    741 Montatori de echipamente electrice
    Montatorii de echipamente electrice instaleaza, monteaza si intretin sistemele electrice de cabluri si echipamentele similare, masinile electrice si alte dispozitive electrice si de transmisie electrica, liniile si cablurile de alimentare.

    7411 Electricieni constructii si asimilati
    Electricienii din constructii si asimilatii acestora se ocupa cu instalarea, intretinerea si repararea sistemelor electrice de cabluri si a echipamentelor si dispozitivelor similare.
    741101 electrician in constructii
    741102 electrician de intretinere in constructii
    741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare
    741104 instalator pentru sisteme termice solare
    741105 montator instalatii solare
    741106 electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune
    741107 electrician constructor montator aparataj si cabluri de medie si inalta tensiune
    741108 electrician constructor instalator aparatura de masura si control
    741109 electrician constructor pentru probe si incercari functionale
    741110 electrician in constructii civile si industriale

    7412 Mecanici si instalatori de echipamente electrice
    Mecanicii si instalatorii de echipamente electrice se ocupa cu montarea, reglarea, instalarea si repararea masinilor electrice si altor echipamente si dispozitive electrice in cladiri, fabrici, ateliere de lucru sau alte locuri.
    741201 electrician echipamente electrice si energetice
    741202 bobinator aparataj electric
    741203 electromecanic reparator obiecte de uz casnic
    741204 bobinator masini electrice rotative
    741205 electrician aparate masura-control si automatizare in centrale termoelectrice si nuclearoelectrice
    741206 electrician montare si reparatii aparataj electric de protectie, relee, automatizare
    741207 bobinator condensatori pentru instalatii electrice
    741208 electrician verificari si masuratori electrice in centrale si retele electrice
    741209 bobinator transformatoare
    741210 montator/reglor/depanator de aparataj electric
    741211 montator, reglor si depanator pentru aparate de masura electrice si relee
    741212 montator, reglor si depanator de ascensoare
    741213 electrician nave
    741214 confectioner cablaje auto
    741215 electromecanic masini si echipamente electrice
    741216 electromecanic statie pompare apa-canal

    7413 Montatori de linii electrice
    Montatorii de linii electrice se ocupa cu instalarea, repararea si asigurarea transmisiei electrice prin cabluri de alimentare si echipamente similare.
    741301 electrician exploatare centrale si statii electrice
    741302 electrician exploatare retele electrice
    741303 electrician montare si reparatii cabluri electrice subterane
    741304 electrician montare si reparatii linii electrice aeriene
    741305 electrician montare si reparatii echipament electric din centrale, statii si posturi de transformare electrice
    741306 electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice
    741307 electrician de intretinere si reparatii
    741308 electrician montator de instalatii automatizate
    741309 electrician montator de instalatii electrice la mijloace de transport
    741310 electrician pentru protectia catodica
    741311 electrician rural
    741312 electrician de mina
    741313 electrician pentru utilizarea energiei electrice

    742 Montatori de echipamente electronice si de telecomunicatii
    Montatorii de echipamente electronice si de telecomunicatii se ocupa cu montarea, intretinerea, reglarea si repararea echipamentelor electronice, cum ar fi aparatele comerciale si de birou, instrumentele electronice, sistemele de control, precum si cu instalarea, repararea si intretinerea echipamentelor de telecomunicatii, echipamentelor de transmisie a datelor, cablurilor, antenelor, repararea, montarea si intretinerea calculatoarelor.

    7421 Mecanici de echipamente electronice
    Mecanicii de echipamente electronice se ocupa cu montarea, intretinerea, reglarea si repararea echipamentelor electronice cum ar fi aparatele comerciale si de birou, instrumentele electronice si sistemele de control.
    742101 electrician depanator utilaje calcul
    742102 electronist depanator utilaje calcul
    742103 plantator elemente electronice
    742104 operator in verificarea, intretinerea si repararea instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor
    742105 tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
    742106 tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor

    7422 Muncitori in tehnologia informatiei si comunicatiilor
    Muncitorii in tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) se ocupa cu instalarea, repararea si intretinerea echipamentelor de telecomunicatii, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor si conductorilor, precum si cu repararea, montarea si intretinerea calculatoarelor.
    742201 automatist
    742202 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)
    742203 electromecanic radio-radioficare
    742204 electromecanic retele cabluri
    742205 electromecanic retele linii
    742206 electromecanic telegrafie, telefonie
    742207 electronist telecomunicatii
    742208 jonctor
    742209 linior
    742210 montator, reglor, testor aparatura de telecomunicatii si instalatii de semnalizare, centralizare si blocare
    742211 electromecanic electroalimentare
    742212 muncitor radioelectronist
    742213 electromecanic automatizari si telecomunicatii
    742214 electromecanic

    75 Muncitori calificati in industria alimentara, prelucrarea lemnului, confectii si alti lucratori asimilati
    Muncitorii calificati in industria alimentara, prelucrarea lemnului, confectii si alti lucratori asimilati acestora se ocupa cu prelucrarea si procesarea materiilor prime din agricultura si pescuit in produse alimentare si in alte produse, precum si cu producerea si repararea bunurilor realizate din lemn, textile, blana, piele sau alte materiale. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala ori de alta natura, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru imbunatatirea calitatii produselor.

    751 Muncitori calificati in industria alimentara
    Muncitorii calificati din industria alimentara se ocupa cu sacrificarea animalelor, prelucrarea si pregatirea acestora si a produselor alimentare conexe pentru consumul uman si animalier, prepararea de diferite tipuri de paine, prajituri si alte produse fainoase, procesarea si conservarea fructelor, legumelor si produselor alimentare similare, degustarea si clasificarea diferitelor produse alimentare si bauturi sau pregatirea tutunului si fabricarea de produse din tutun.

    7511 Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui
    Macelarii si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui se ocupa cu sacrificarea animalelor, curatarea, taierea si pregatirea carnii si a pestelui, dezosarea si pregatirea produselor alimentare sau conservarea carnii, pestelui si altor produse alimentare prin uscare, sarare ori afumare.
    751101 carmangier
    751102 ciontolitor transator carne
    751103 macelar
    751104 sterilizator
    751105 taietor pasari
    751106 lucrator la prelucrarea pestelui
    751107 afumator carne

    7512 Brutari, patiseri si cofetari
    Brutarii, patiserii si cofetarii prepara diferite tipuri de paine, prajituri si alte produse din faina, precum si ciocolata si produse de cofetarie.
    751201 brutar
    751202 cofetar
    751203 patiser
    751204 preparator de semifabricate si preparate culinare
    751205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie si panificatie

    7513 Lucratori in fabricarea produselor lactate
    Lucratorii in fabricarea produselor lactate se ocupa cu prelucrarea diferitelor tipuri de branza, unt si smantana sau a altor produse lactate.
    751301 pasteurizator produse lactate
    751302 preparator produse lactate
    751303 smantanitor

    7514 Lucratori in conservarea fructelor si legumelor
    Lucratorii in conservarea fructelor si legumelor se ocupa cu prelucrarea si conservarea fructelor, nucilor (alunelor) si produselor alimentare similare, in diferite moduri, inclusiv gatire, uscare, sarare sau extractie de sucuri ori uleiuri.
    751401 preparator conserve, legume si fructe
    751402 uscator-deshidrator legume, fructe
    751403 preparator castane, dovleac, porumb
    751404 lucrator in procesarea de fructe de padure si ciuperci de padure

    7515 Controlori de calitate si degustatori de mancaruri si bauturi
    Controlorii de calitate si degustatorii de mancaruri si bauturi verifica, gusta si clasifica diferitele tipuri de produse agricole, alimentare si bauturi.
    751501 degustator

    7516 Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun
    Lucratorii in prelucrarea tutunului si produselor din tutun pregatesc frunzele de tutun si fabrica diferite produse din tutun.
    751601 conditioner tutun pentru fabricarea tigaretelor

    752 Muncitori calificati in tratarea lemnului si asimilati
    Muncitorii calificati in tratarea lemnului si alti lucratori asimilati acestora se ocupa cu tratarea si prelucrarea lemnului, producerea de placi aglomerate, placi dure, placi de izolare, placaje, furnire si produse similare din lemn, executarea, decorarea si repararea mobilierului din lemn, a vehiculelor si a altor produse din lemn. Acestia folosesc unelte manuale specializate si monteaza, opereaza si supravegheaza echipamentele, instalatiile si masinile-unelte de prelucrare a lemnului.

    7521 Lucratori in tratarea lemnului
    Lucratorii in tratarea lemnului se ocupa cu actionarea si supravegherea echipamentelor si masinilor de prelucrare si tratare a lemnului utilizate pentru indepartarea scoartei de pe busteni, la producerea de aschii de lemn, la uscarea si tratarea lemnului si la producerea de placi aglomerate, placi dure, placi de izolare, placaje, furnire si produse similare din lemn.
    752101 vopsitor lemn
    752102 pregatitor paste chimice
    752103 pregatitor placi fibrolemnoase si hartie pentru filme
    752104 uscator, aburitor material lemnos

    7522 Ebenisti si asimilati
    Ebenistii si lucratorii asimilati acestora produc, decoreaza si repara mobilier din lemn, carute si alte vehicule, roti, piese de schimb, accesorii, modele si alte produse din lemn utilizand masini de prelucrare a lemnului, masini-unelte si alte unelte de mana specializate.
    752201 tamplar universal
    752202 tamplar carosier
    752203 tamplar manual/artizanal
    752204 marangoz-calafatuitor
    752205 asamblator lazi
    752206 confectioner-montator produse din lemn
    752207 curbator-montator butoaie din lemn
    752208 tamplar manual la presare si incleiere
    752209 corhanitor
    752210 tamplar manual ajustor montator
    752211 tamplar manual la imbinarea furnirelor
    752212 marangoz cala-tachelagiu
    752213 slefuitor, lustruitor
    752214 pregatitor suprafete pentru lacuit
    752215 gardinator
    752216 confectioner-montator cercuri la butoaie
    752217 decupator lamele din lemn pentru lazi
    752218 preparator-dozator adezive, rasini, lacuri si emailuri in industria lemnului
    752219 tamplar restaurator
    752220 restaurator sarpante si structuri din lemn
    752221 tamplar binale

    7523 Reglori si operatori la masini de prelucrat lemn
    Reglorii si operatorii la masini de prelucrat lemn monteaza si monitorizeaza masinile automate sau semiautomate de prelucrat lemnul, cum ar fi masini de taiere de precizie, masini de rindeluit, masini de alezat, strunguri si masini de sculptat in lemn pentru fabricarea sau repararea pieselor din lemn pentru mobilier, accesorii si alte produse din lemn.
    752301 strungar in lemn
    752302 reglor masini de prelucrat lemn
    752303 taietor de precizie in lemn
    752304 confectioner articole speciale din lemn
    752305 confectioner parchete
    752306 confectioner cutii chibrituri din furnir
    752307 impregnator-uscator chibrituri
    752308 confectioner gamalii chibrituri
    752309 masinist la umplerea si inchiderea cutiilor de chibrituri
    752310 pastator cutii de chibrituri
    752311 fasonator calapoade
    752312 montator accesorii pentru calapoade
    752313 finisor calapoade
    752314 circularist la taiat lemne de foc
    752315 curbator lemn
    752316 gradator rechizite si articole tehnice din lemn
    752317 tamplar mecanic la croit si dimensionat
    752318 tamplar mecanic la rindeluit
    752319 tamplar mecanic la frezat si gaurit
    752320 tamplar mecanic la strunjit
    752321 tamplar mecanic la slefuit
    752322 confectioner mine pentru creioane
    752323 innobilator scandurele pentru creioane
    752324 fasonator creioane si tocuri
    752325 finisor creioane si tocuri
    752326 preparator paste chimice pentru chibrituri
    752327 confectioner cutii chibrituri din carton
    752328 operator la masini unelte cu comanda numerica in prelucrarea lemnului

    753 Lucratori in industria textila si confectii
    Lucratorii din industria textila si confectii se ocupa cu ajustarea, modificarea si repararea articolelor de imbracaminte croite, proiectarea si fabricarea de confectii textile, produse din piele sau blana, repara, reinnoiesc si decoreaza articolele de imbracaminte, manusi si alte produse textile, concep modele de imbracaminte, instaleaza, repara si inlocuiesc tapiteria mobilierului, aparatelor ortopedice si accesoriilor de automobile, taie, razuiesc, tabacesc, lustruiesc si vopsesc pieile de animale, modifica si repara incaltaminte si articole din piele.

    7531 Croitori, confectioneri, blanari si palarieri
    Croitorii, confectionerii (de imbracaminte), blanarii si palarierii se ocupa cu fabricarea, ajustarea, modificarea si repararea articolelor de imbracaminte croite sau confectionate manual.
    Acestia executa imbracaminte la comanda, cum ar fi costume, paltoane si rochii din materiale textile, piele fina, blana si alte materiale, sau confectioneaza palarii si peruci conform specificatiilor clientilor si ale producatorilor de imbracaminte.
    753101 croitor
    753102 lenjer, confectioner lenjerie dupa comanda
    753103 confectioner palarii
    753104 ajutor maistru croitor
    753105 plior confectii
    753106 modista
    753107 ceaprazar-sepcar
    753108 curatitor-reparator palarii
    753109 retusier confectii
    753110 blanar-confectioner imbracaminte din blana, dupa comanda
    753111 confectioner imbracaminte din piele si inlocuitori, dupa comanda
    753112 cojocar
    753113 confectioner, prelucrator in industria textila

    7532 Confectioneri de sabloane si tipare
    Confectionerii de sabloane si tipare se ocupa cu crearea modelelor-etalon de precizie pentru fabricarea articolelor de imbracaminte din textile si produse din piele sau blana. Acestia traseaza, taie, modeleaza materiale textile, piele fina si alte materiale conform planurilor sau specificatiilor privind fabricarea de articole de imbracaminte, palarii si sepci, manusi si produse diverse.
    753201 croitor-confectioner imbracaminte, dupa comanda
    753202 multiplicator sabloane croitorie
    753203 confectioner corsete
    753204 confectioner reparator cravate
    753205 planimetror sabloane
    753206 croitor confectioner costume teatru

    7533 Lucratori in broderie si asimilati
    Lucratorii in broderie si asimilatii acestora se ocupa cu coaserea, repararea si decorarea articolelor de imbracaminte, manusilor si altor produse din materiale textile, blana, piele fina si alte materiale, precum si cu fabricarea de corturi, vele, copertine si prelate. Acestia lucreaza in principal manual, utilizand ac si ata, dar pot efectua unele sarcini folosind masini de cusut.
    753301 broder manual
    753302 stopeur
    753303 remaieur ciorapi
    753304 broder manual-mecanic
    753305 broder la gherghef

    7534 Tapiteri si asimilati
    Tapiterii si asimilatii acestora instaleaza, repara si inlocuiesc tapiteriile aferente mobilei, aparatelor ortopedice, scaunelor, panourilor si accesoriilor automobilelor, vagoanelor de cale ferata, avioanelor, navelor si altor articole similare cu material textil, piele sau alte materiale de tapiterie. De asemenea acestia confectioneaza si repara perne, paturi si saltele.
    753401 tapiter
    753402 saltelar
    753403 plapumar

    7535 Tabacari si alti muncitori in prelucrarea pielii
    Tabacarii si alti muncitori in prelucrarea pieii taie, razuiesc, curata, tabacesc, slefuiesc si vopsesc pieile de animale pentru producerea stocurilor de piele si blanuri finisate pentru confectionarea de articole de imbracaminte si alte produse.
    753501 mestesugar argasitor
    753502 mestesugar cenuseritor
    753503 mestesugar finisor mineral
    753504 mestesugar finisor vegetal
    753505 mestesugar sortator in industria pielariei

    7536 Cizmari si asimilati
    Cizmarii si asimilatii acestora fabrica, modifica si repara incaltaminte standard realizata la comanda sau ortopedica si articole din piele naturala ori sintetica, cum ar fi bagaje, genti de mana si curele (cu exceptia articolelor de imbracaminte din piele, palariilor si manusilor), sau participa la fabricarea pantofilor si articolelor similare. Acestia decoreaza si finiseaza pantofii, bagajele, gentile de mana si curelele.
    753601 cizmar-confectioner incaltaminte, dupa comanda
    753602 confectioner articole din piele si inlocuitori
    753603 confectioner incaltaminte ortopedica
    753604 curelar, confectioner harnasamente
    753605 marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda
    753606 opincar
    753607 talpuitor (confectioner-reparatii incaltaminte)

    754 Alti muncitori calificati
    Alti muncitori calificati desfasoara activitati sub suprafata apei, utilizand aparate subacvatice de respirat, pozitioneaza, monteaza si detoneaza explozibile, inspecteaza si testeaza materii prime, produse si componente fabricate, elimina organismele nedorite pentru prevenirea deteriorarii culturilor agricole, cladirilor si altor structuri. Aceasta grupa de baza include ocupatii din domeniul comercial si mestesugaresc neclasificate in alta parte in grupa majora 7 - Muncitori calificati si asimilati.

    7541 Scafandri
    Scafandrii desfasoara activitati sub suprafata apei utilizand aparate subacvatice de respirat, pentru a inspecta, instala, repara si inlatura echipamente si structuri, efectueaza, supravegheaza teste si experimente, armeaza explozibile, fotografiaza structuri sau viata marina ori gasesc si recupereaza obiecte si persoane disparute.
    754101 scafandru
    754102 scafandru lucrator subacvatic
    754103 scafandru sef grup
    754104 scafandru sef utilaj
    754105 scafandru greu
    754106 operator barocamera
    754107 scafandru salvator
    754108 sef de scufundare
    754109 tehnician de scufundare

    7542 Artificieri
    Artificierii se ocupa cu pozitionarea, montarea si detonarea de explozibile la exploatarile miniere, cariere si santiere de demolare.
    754201 artificier de mina
    754202 artificier la lucrari de suprafata
    754203 pirotehnician cinematografie si teatru

    7543 Sortatori si controlori de calitate pentru produse (exclusiv mancaruri si bauturi)
    Sortatorii si controlorii de calitate pentru produse (exclusiv mancaruri si bauturi) verifica, testeaza, sorteaza, iau esantioane si cantaresc materiile prime, componentele fabricate si bunurile necomestibile produse sau vandute pentru a asigura conformitatea cu standardele de calitate si pentru a identifica defectele, uzura si abaterile de la specificatii, precum si pentru clasificarea si sortarea acestora in functie de calitatea lor.
    754301 controlor calitate

    7544 Lucratori specializati in servicii de erbicidare si dezinsectie
    Lucratorii specializati in servicii de erbicidare si de dezinsectie utilizeaza produse chimice pentru a elimina insectele daunatoare, animalele mici, plantele salbatice si alte organisme nedorite pentru a preveni deteriorarea culturilor, cladirilor si a altor structuri si imprejurimile acestora, precum si pentru a preveni riscurile asupra sanatatii.

    7549 Alti muncitori calificati neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde ocupatiile din domeniul comercial si mestesugaresc neclasificate in alta parte in grupa majora 7 - Muncitori calificati si asimilati. De exemplu, aceasta grupa de baza include lucratorii care se ocupa cu modelarea, taierea, slefuirea si lustruirea lentilelor optice.

    8 Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente
    Operatorii la instalatii si masini, asamblorii de masini si echipamente actioneaza si supravegheaza masini si echipamente industriale si agricole la fata locului sau dirijeaza de la distanta prin telecomanda, conduc trenuri, autovehicule, utilaje si echipamente mobile sau asambleaza produse din parti componente, conform specificatiilor si procedurilor precizate.
    Activitatea desfasurata in principal necesita experienta si cunoasterea masinilor si echipamentelor industriale si agricole, precum si abilitatea de a face fata vitezei de functionare a masinilor si de a se adapta la inovatiile tehnologice.

    81 Operatori la masini si instalatii
    Operatorii la masini si instalatii actioneaza si supravegheaza, la fata locului sau prin ghidare de la distanta prin telecomanda, instalatii industriale, masini si echipamente fixe sau pentru care mobilitatea nu este parte integranta a functionarii. Activitatea desfasurata in principal necesita experienta si intelegerea masinilor si echipamentelor industriale care sunt actionate si supravegheate. Abilitatea de a face fata vitezei de functionare a masinilor si de a se adapta inovatiilor tehnologice este adesea necesara.

    811 Operatori la instalatiile de exploatare si prelucrare a minereurilor
    Operatorii la instalatiile de exploatare si prelucrare a minereurilor actioneaza si supravegheaza instalatiile si masinile (utilajele) care extrag roci si minereuri din pamant, prelucreaza minereurile si piatra, foreaza puturi, fabrica si finiseaza produse din ciment si piatra.

    8111 Mineri si lucratori in cariera
    Minerii si lucratorii in cariera actioneaza instalatiile, masinile si instrumentele manual pentru a extrage piatra, minereuri si depozite nemetalice din minele si carierele subterane si de suprafata.
    811101 miner in subteran
    811102 miner la suprafata
    811103 miner in subteran pentru constructii
    811104 masinist pentru utilaje specifice la extractie si executia tunelurilor
    811105 semnalist-cuplator
    811106 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate
    811107 trolist

    8112 Operatori la instalatiile de prelucrare a minereurilor si rocilor
    Operatorii la instalatiile de prelucrare a minereurilor si rocilor actioneaza si monitorizeaza masinile si echipamentele de prelucrare a rocilor, minereurilor si pietrei pentru a recupera produsele rafinate (de calitate superioara), pentru utilizare imediata sau pentru o prelucrare ulterioara.
    811201 brichetator carbune
    811202 distilator la prepararea carbunelui
    811203 operator la prepararea minereurilor
    811204 operator la sfaramarea minereurilor
    811205 prajitor minereu
    811206 prelucrator mica
    811207 spalator la prepararea carbunilor
    811208 flotator la prepararea carbunilor
    811209 separator la prepararea carbunilor
    811210 morar la masini de maruntit roci
    811211 tocator la masini de maruntit roci
    811212 concasorist
    811213 operator mineralurg

    8113 Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului
    Operatorii la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului se ocupa cu reglarea, asamblarea si actionarea utilajelor (instalatiilor) de foraj si a echipamentelor similare pentru saparea puturilor, extragerea minereurilor, lichidelor si gazelor sau pentru diverse alte scopuri.
    811301 operator extractie titei
    811302 sondor la foraj manual
    811303 operator-prospector lucrari geologice si geofizice
    811304 operator transport pe conducte singulare gaze
    811305 operator extractie gaze
    811306 operator extractie titei in subteran
    811307 operator extractie sare in salina
    811308 operator masuratori speciale sonde
    811309 operator lucrari speciale sonde
    811310 sondor la forajul mecanizat si reparatii sonde
    811311 sondor la interventii de sonde
    811312 sondor la punerea in productie
    811313 primitor-preparator produse fluide
    811314 operator flotare produse fluide

    8114 Operatori la masini de preparare a cimentului, rocilor si altor produse minerale
    Operatorii la masinile de preparare a cimentului, rocilor si altor produse minerale actioneaza si supravegheaza masinile (instalatiile) pentru fabricarea si finisarea prefabricatelor din beton, bitum si produse din piatra si pregatirea pietrei pentru constructii.
    811401 cuptorar lianti
    811402 fasonator produse din azbociment
    811403 finisor produse din azbociment
    811404 morar lianti
    811405 preparator pasta de azbociment
    811406 tratamentist produse din azbociment
    811407 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare
    811408 masinist pentru prefabricate din beton si beton armat
    811409 operator la fabricarea vatei si produselor din vata minerala
    811410 confectioner garnituri din azbest

    812 Operatori la instalatiile de prelucrare si finisare a metalelor
    Operatorii la instalatiile de prelucrare si finisare a metalelor opereaza, actioneaza si supravegheaza masinile (instalatiile) si echipamentele de comanda cu o unica functie, utilizate pentru a controla transformarea, prelucrarea si finisarea minereurilor si metalelor.

    8121 Operatori la instalatiile de prelucrare a metalelor
    Operatorii la instalatiile de prelucrare a metalelor actioneaza, monitorizeaza, regleaza si intretin masinile (instalatiile) si echipamentele cu functia unica de prelucrare si transformare a minereurilor, precum si pentru a imbunatati, cali, lamina si extruda metalele.
    812101 cocsar
    812102 furnalist
    812103 otelar
    812104 pregatitor materiale de sarje
    812105 melanjorist
    812106 operator oxizi de plumb
    812107 dezbatator lingouri
    812108 metalurgist pulberi din oxid de fier
    812109 curatitor lingouri
    812110 preparator la concentratele miniere
    812111 topitor la concentrate miniere
    812112 rafinator metale neferoase
    812113 electrometalurgist
    812114 conditioner-finisor
    812115 turnator fonta
    812116 granulator zgura
    812117 epurator gaze
    812118 masinist suflante
    812119 pregatitor de sarje
    812120 dozator la producerea aglomeratului
    812121 aglomeratorist
    812122 masinist exhaustor
    812123 operator separare magnetica
    812124 laminator semifabricate, profiluri tabla si platbanda
    812125 laminator, presator tevi plumb
    812126 topitor, turnator metale pretioase
    812127 laminator sarma
    812128 laminator tabla subtire
    812129 laminator de bandaje si discuri
    812130 laminator de tevi
    812131 laminator pe laminoare continue
    812132 laminator de benzi la rece
    812133 presator de tevi la cald si profiluri prin extruziune
    812134 alimentator-incalzitor de materiale
    812135 operator la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor
    812136 laminator
    812137 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate
    812138 termist tratamentist de piese semifabricate, finite
    812139 calitor prin inductie sau cu flacara
    812140 calitor scule
    812141 termist-tratamentist
    812142 operator la instalatii de tratament termic cu procesare
    812143 operator la pregatirea sarjelor pentru tratament termic
    812144 finisor laminate si trefilate
    812145 decapator
    812146 regulator tevi
    812147 trefilator, tragator

    8122 Operatori la instalatiile de finisare si tratare chimica a suprafetelor metalice
    Operatorii la instalatiile de finisare si tratare chimica a suprafetelor metalice actioneaza si supravegheaza echipamentele care finiseaza si acopera cu metal articole sau parti (componente), pentru a le asigura o rezistenta imbunatatita la coroziune si uzura (abraziune), in scopuri decorative ori pentru a le transmite proprietatile electrice sau magnetice.
    812201 galvanizator
    812202 metalizator prin pulverizare
    812203 metalizator prin cufundare in metal topit
    812204 confectioner protectii si obiecte anticorozive
    812205 emailator
    812206 operator la confectionarea materialelor electroizolante
    812207 matisor cabluri
    812208 metalizator-termist
    812209 arzator email
    812210 emailator insigne si decoratii
    812211 emailator firme si decoruri
    812212 emailator prin pudrare
    812213 emailator prin pulverizare
    812214 preparator email
    812215 emailator prin imersiune
    812216 acoperitor metale
    812217 poleitor filiere
    812218 protejator conductori cabluri si condensatori statici de forta
    812219 confectioner izolatii la conductori electrici
    812220 confectioner mantale de plumb prin presare la cabluri
    812221 confectioner toroane si cablaje la conductori electrici
    812222 pregatitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac si accesorii
    812223 preparator electrolit si amestec depolarizator
    812224 confectioner si legator depolarizator
    812225 asamblator elemente si baterii galvanice
    812226 confectioner de elemente galvanice
    812227 confectioner celule de electroliza

    813 Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor chimice si fotografice
    Operatorii la masinile si instalatiile destinate fabricarii produselor chimice si fotografice actioneaza si supravegheaza masinile care proceseaza o varietate de produse chimice si alte ingrediente pentru fabricarea produselor farmaceutice, produselor pentru toaleta, explozivilor, produselor fotografice sau altor produse chimice.

    8131 Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor chimice
    Operatorii la masinile si instalatiile destinate fabricarii produselor chimice actioneaza si supravegheaza utilajele care amesteca, prelucreaza si ambaleaza o gama larga de produse chimice.
    813101 operator la masini de macinare fina (produse chimice)
    813102 operator la masini de fragmentare (produse chimice)
    813103 operator la masini de amestecare (produse chimice)
    813104 operator la instalatii de ardere
    813105 uscator in industria chimica
    813106 preparator in industria chimica
    813107 sinterizator
    813108 operator la fabricarea sticlei
    813109 impaslitor panza sticla
    813110 filator fibre sticla
    813111 preparator amestec si topitor sticla
    813112 operator poliesteri armati cu fibra de sticla
    813113 extractorist in chimie
    813114 fermentator in chimie
    813115 concentrator-purificator in chimie
    813116 extractorist uleiuri volatile naturale si colesterina
    813117 operator chimist la producerea compusilor organici ai sulfului si ingrasamintelor fosfatice
    813118 distilator in industria chimica
    813119 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
    813120 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor si uleiurilor
    813121 operator chimist la fabricarea colorantilor
    813122 operator la obtinerea produselor din spume poliuretanice si latex
    813123 operator chimist la producerea compusilor anorganici ai azotului si ingrasamintelor azotoase
    813124 operator lacuri electroizolante
    813125 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric
    813126 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinarie
    813127 operator cracare, deformare si fabricare bitum
    813128 operator chimist la fabricarea altor produse organice
    813129 operator chimist la chimizarea gazului de cocs
    813130 producator de fire si fibre sintetice
    813131 operator la fabricarea pieii sintetice
    813132 preparator ferodouri
    813133 finisor universal ferodouri
    813134 operator la fabricarea glicerinei si acizilor grasi
    813135 operator la fabricarea sapunurilor
    813136 operator la produse odorante sintetice
    813137 operator la fabricarea detergentilor
    813138 operator chimist la produsele farmaceutice si chimice pure
    813139 preparator benzi cauciucate si compozitii emplastre
    813140 preparator prafuri de spalat si curatat
    813141 preparator la prepararea produselor cosmetice si de parfumerie
    813142 preparator ser vaccin
    813143 conditioner finisor produse explozive
    813144 confectioner fitile
    813145 confectioner produse pirotehnice
    813146 nitrator
    813147 pregatitor la produse explozive
    813148 preparator la produse explozive
    813149 confectioner cartuse de vanatoare
    813150 operator la tragere si munitie
    813151 operator la pregatirea, conservarea si ambalarea armamentului si munitiei
    813152 pregatitor, completator de echipamente tehnice si SDV-uri
    813153 delaborator munitie
    813154 operator la producerea sodei si produselor clorosodice
    813155 operator la fabricarea altor produse chimice

    8132 Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor fotografice
    Operatorii la masinile si instalatiile destinate fabricarii produselor fotografice actioneaza si supravegheaza echipamentele care produc filme si hartie fotografica si care proceseaza prin expunere filmele fotografice si realizeaza fotografii.
    813201 fotoceramist
    813202 fotocopist
    813203 fotopoligraf
    813204 fotoreproducator
    813205 montator filme
    813206 retusor clisee
    813207 pregatitor hartie fotosensibila
    813208 operator la fabricarea filmelor fotografice

    814 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic si hartie
    Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic si hartie actioneaza si supravegheaza masinile (utilajele) de malaxat si amestecare a cauciucului si a compusilor din cauciuc, care produc diferite componente si produse din cauciuc natural si sintetic si din materiale plastice sau produc produse diferite din hartie, carton si materiale similare.

    8141 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc
    Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc actioneaza si monitorizeaza masinile (utilajele) de malaxat si amestecare a cauciucului si a compusilor din cauciuc si produc diferite componente si produse din cauciuc natural si sintetic, cum ar fi incaltaminte turnata in tipar, articole casnice, materiale izolante, accesorii industriale sau anvelope.
    814101 preparator la confectionarea produselor industriale din cauciuc
    814102 pregnator prize tehnice si banda izolatoare
    814103 confectioner de produse industriale din cauciuc
    814104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc
    814105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc
    814106 operator la prelucrarea cauciucului
    814107 confectioner garnituri de etansare din cauciuc
    814108 finisor incaltaminte si articole tehnice din cauciuc
    814109 calandror la finisarea cauciucului
    814110 pregatitor regenerare cauciuc
    814111 devulcanizator regenerare cauciuc
    814112 rafinator regenerare cauciuc
    814113 dozator prelucrare cauciuc
    814114 impregnator produse din cauciuc
    814115 profilator produse din cauciuc
    814116 stantator piese pentru incaltaminte din piele si cauciuc
    814117 cusator piese la incaltaminte din cauciuc
    814118 vulcanizator piese din cauciuc la prese
    814119 vulcanizator la autoclava
    814120 preparator cauciuc electroizolant
    814121 valtar cauciuc electroizolant
    814122 masinist la confectionarea materialelor electroizolante impregnate
    814123 masinist la confectionarea materialelor electroizolante stratificate (mica)
    814124 masinist la confectionarea foliilor de cauciuc electroizolante
    814125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice si banda izolatoare
    814126 conditioner-finisor produse din cauciuc
    814127 croitor pentru incaltaminte si articole tehnice din cauciuc
    814128 pregatitor pentru incaltaminte si articole tehnice din cauciuc
    814129 preparator placi de etansare comprimate
    814130 operator fabricarea si prelucrarea polimerilor

    8142 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din plastic
    Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din plastic actioneaza si supravegheaza masinile si utilajele de malaxat si amestecare a compusilor pentru a obtine materiale plastice si care fabrica diferite componente si articole din plastic.
    814201 preparator mase plastice
    814202 valtar calandru mase plastice
    814203 operator la prelucrarea maselor plastice
    814204 presator mase plastice
    814205 finisor-asamblator obiecte din mase plastice
    814206 creator, modelier mase plastice
    814207 operator la confectionarea discurilor fonografice
    814208 operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate PEHD
    814209 operator mase plastice
    814210 operator masini de termoformatare

    8143 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din hartie
    Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din hartie actioneaza si supravegheaza masinile (utilajele) care produc cutii, plicuri, pungi si alte obiecte din hartie, carton si materiale similare.
    814301 cartonagist
    814302 operator la masina de laminat

    815 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele
    Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele actioneaza si supravegheaza diverse tipuri de utilaje care pregatesc, prelucreaza si trateaza fibrele, firele, pielea, blana; produc, modifica si repara incaltamintea, articolele de imbracaminte si fabrica sau curata materialele textile ori blana si articolele din piele.

    8151 Operatori la masini si utilaje de filatura
    Operatorii la masinile si utilajele de filatura actioneaza si supravegheaza masinile care pregatesc fibrele si fileaza, rasucesc si infasoara firele din fibre textile naturale. Acestea rasucesc doua sau mai multe fire pentru obtinerea unor fire mai rezistente si trateaza materialele textile pentru a le face compacte si rezistente la apa.
    815101 decapsulator
    815102 decuscutor
    815103 topitor in si canepa
    815104 melitator in si canepa
    815105 innobilator in si canepa
    815106 scuturator in si canepa
    815107 lucrator in bataje (batator)
    815108 destramator
    815109 carbonizator textile
    815110 scuturator
    815111 pregatitor amestecuri in filaturi
    815112 cardator
    815113 laminator benzi din fibre
    815114 pieptanator
    815115 zdrobitor si uleiator textile
    815116 operator masini puitoare
    815117 formator manusi fibre liberiene
    815118 montator la lipit ace
    815119 curatitor-slefuitor garnituri carde
    815120 cilindror in filaturi
    815121 disponent in filaturi
    815122 pregatitor gogosi de matase (fierbator)
    815123 prelucrator fire de matase din gogosi (filator)
    815124 innodator fire de matase naturala
    815125 finisor fire de matase naturala
    815126 prelucrator deseuri gogosi de matase naturala

    8152 Operatori la masini de tesut si tricotat
    Operatorii la masinile de tesut si tricotat actioneaza si supravegheaza masinile de tesut si tricotat care prelucreaza firele in produse tesute, netesute si tricotate, cum ar fi stofe, dantele, covoare, franghii, tesaturi pentru uz industrial, pasmanterie si articole de imbracaminte tricotate, sau care cos si brodeaza tesaturi.
    815201 operator la masini de tricotat rectiliniu
    815202 operator la deservirea razboaielor de tesut
    815203 snuruitor Jaqard
    815204 operator la masini de tricotat circular
    815205 operator sculuitor
    815206 operator canelator
    815207 operator la masini de urzit
    815208 operator incheietor fire
    815209 operator navaditor, lipitor, innodator fire
    815210 operator bobinator-dublator
    815211 operator batirator fire
    815212 operator rasucitor fire
    815213 paslitor
    815214 confectioner polizoare din pasla

    8153 Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor
    Operatorii la masinile si utilajele pentru industria confectiilor actioneaza si supravegheaza masinile de cusut care fabrica, repara, tes si restaureaza materiale textile, articole de imbracaminte din blana, piele si materiale sintetice sau brodeaza desene decorative (ornamentale) pe confectii ori alte materiale. Acestia actioneaza masinile care fac gauri pentru nasturi si masinile de gaurire pentru capse si coasere in jurul gaurilor si a nasturilor pe articolele de imbracaminte.
    815301 operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice
    815302 operator confectii imbracaminte din piele si inlocuitori
    815303 operator la confectionarea industriala a imbracamintei din blana
    815304 operator la confectionarea industriala a manusilor din piele
    815305 incadrator confectii
    815306 rihtuitor confectii
    815307 pregatitor-lansator confectii
    815308 spanuitor confectii
    815309 taietor confectii

    8154 Operatori la masini de curatat, albit si vopsit materiale textile
    Operatorii la masini de curatat, albit si vopsit materiale textile actioneaza si supravegheaza masinile care albesc, vopsesc sau efectueaza alte tratamente firelor, fibrelor ori stofelor.
    815401 operator gazator textile
    815402 operator descleietor textile
    815403 operator degamator textile
    815404 operator spalator textile
    815405 operator albitor textile
    815406 operator fierbator textile
    815407 operator mercerizator textile
    815408 operator pregatitor chimicale in industria textila
    815409 operator vopsitor textile
    815410 operator imprimeur textile
    815411 confectioner sabloane si cilindri de imprimat
    815412 operator apretor textile
    815413 operator calandor-govrator textile
    815414 operator impregnator textile
    815415 operator decator
    815416 operator presator tesaturi textile (storcator textile)
    815417 operator fixator textile
    815418 operator piuar
    815419 operator scamosetor
    815420 operator tunsator textile
    815421 operator curatitor chimic
    815422 operator metrar-volator-dublator textile
    815423 operator taietor textile
    815424 operator uscator textile
    815425 operator ingreunator matase naturala
    815426 naphtolator la imprimerie
    815427 vaporizator la imprimerie
    815428 confectioner sabloane la imprimerie
    815429 presator axe la cilindrul de imprimat
    815430 operator universal - spalator textile si curatitor chimic

    8155 Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor
    Operatorii la masinile pentru tratarea blanurilor si pieilor actioneaza si supravegheaza diferite masini care pregatesc pielea sau trateaza pielea cu blana ori lana. Acestia razuiesc, curata, tabacesc, lustruiesc si vopsesc pieile brute pentru a produce materii prime din piele si blanuri finisate.
    815501 operator cenuseritor
    815502 operator tabacitor mineral argasitor
    815503 operator tabacitor vegetal
    815504 operator finisor mineral
    815505 operator finisor vegetal
    815506 operator argasitor
    815507 operator sortator in industria pielariei
    815508 vopsitor imbracaminte din blana

    8156 Operatori la masini si utilaje din industria incaltamintei
    Operatorii la masinile si utilajele din industria incaltamintei actioneaza si supravegheaza masinile care produc si repara incaltamintea standard sau speciala, gentile de mana si alte accesorii, confectionate, in principal, din piele.
    815601 operator la prepararea talpii de incaltaminte din fibre
    815602 operator la confectionarea industriala a articolelor din cauciuc si textile cauciucate
    815603 croitor-stantator piese incaltaminte
    815604 pregatitor piese incaltaminte
    815605 cusator piese din piele si inlocuitori
    815606 tragator fete pe calapod
    815607 talpuitor industrial
    815608 finisor incaltaminte

    8157 Operatori la masini de spalat
    Operatorii la masinile de spalat actioneaza masinile de spalat, de curatare chimica, de calcat si masinile de tratare a tesaturilor din spalatoriile si unitatile de curatare chimica.

    8159 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele neclasificati in alta parte in grupa minora 815 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele. De exemplu, grupa de baza include pe cei care lucreaza in actionarea si supravegherea masinilor care fabrica palarii, corturi, saltele sau diverse articole, cum ar fi impletituri ori alte ornamente.
    815901 operator la confectionarea industriala a palariilor
    815902 croitor confectii industriale din blana
    815903 operator la confectionarea industriala a articolelor de sport si protectie, din piele si inlocuitori
    815904 cusator confectii industriale din blana
    815905 pregatitor confectii industriale din blana
    815906 finisor confectii industriale din blana
    815907 operator textile netesute

    816 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare
    Operatorii la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare actioneaza si supravegheaza masinile utilizate la sacrificarea animalelor, transarea carnii, coacerea, congelarea, incalzirea, macinarea, amestecarea si alte procese de preparare a produselor alimentare, bauturilor si frunzelor de tutun.

    8160 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare
    Operatorii la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare actioneaza si supravegheaza masinile utilizate la sacrificarea animalelor, transarea carnii, coacerea, congelarea, incalzirea, macinarea, amestecarea si alte procese de preparare a produselor alimentare, bauturilor si frunzelor de tutun.
    816001 operator la prepararea conservelor din carne, peste si in amestec legume si peste
    816002 operator la valorificarea subproduselor de abator
    816003 tripier
    816004 preparator peste, raci, broaste in cherhanale si oficii
    816005 preparator faina din peste
    816006 topitor grasimi comestibile si de uz industrial
    816007 operator la fabricarea mezelurilor
    816008 colector si sortator par
    816009 preparator ulei de copite
    816010 colector si preparator faina, sange, carne, oase
    816011 curatitor piei
    816012 valorificator glande
    816013 preparator pepsina, cheag
    816014 matar
    816015 operator la prepararea branzeturilor
    816016 operator la prepararea produselor lactate
    816017 operator centru de racire lapte
    816018 operator la fabricarea untului
    816019 preparator conserve lapte si lactoza
    816020 morar
    816021 operator la fabricarea nutreturilor combinate
    816022 preparator boia de ardei
    816023 preparator mustar
    816024 preparator extracte, arome si esente
    816025 decorticator crupe
    816026 operator la prepararea produselor zaharoase
    816027 operator la fabricarea produselor fainoase
    816028 preparator inghetata
    816029 operator la fabricarea biscuitilor
    816030 preparator napolitane
    816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale
    816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe
    816033 operator la fabricarea zaharului
    816034 conditioner miere
    816035 preparator de produse apicole
    816036 preparator surogate cafea
    816037 operator la conditionarea si prelucrarea plantelor medicinale
    816038 operator la fermentarea tutunului si fabricarea produselor din tutun
    816039 preparator halva
    816040 operator la prepararea bauturilor alcoolice si racoritoare
    816041 operator la fabricarea berii
    816042 operator la fabricarea maltului
    816043 operator la fabricarea spirtului si drojdiei de panificatie
    816044 vinificator-pivnicer
    816045 fermentator otet
    816046 operator la fabricarea glucozei
    816047 preparator bauturi racoritoare
    816048 preparator rachiuri industriale si lichioruri
    816049 distilator rachiuri naturale
    816050 operator la fabricarea amidonului si dextrinei
    816051 preparator coniac
    816052 preparator vermut
    816053 preparator sampanie

    817 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei
    Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei supravegheaza, actioneaza si controleaza echipamentele automate utilizate la taierea lemnului si prelucrarea cherestelei, furnirului, fabricarea placajelor, precum si la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioara. Operatorii la masinile de fabricat celuloza actioneaza si supravegheaza diferite tipuri de masini si echipamente de prelucrare pentru producerea de celuloza.

    8171 Operatori la instalatiile de fabricare a celulozei si hartiei
    Operatorii la instalatiile de fabricare a celulozei si hartiei actioneaza si supravegheaza masinile multifunctionale de control al proceselor industriale si echipamentele de prelucrare ce controleaza procesarea lemnului, celulozei si a altor materiale din celuloza.
    817101 pregatitor lemn, stuf, paie
    817102 preparator pasta
    817103 fierbator-spalator celuloza, hartie
    817104 albitor pasta hartie
    817105 confectioner tambur filigranare
    817106 masinist la deshidratare pasta hartie
    817107 finisor hartie, carton, mucava
    817108 confectioner produse igienico-sanitare

    8172 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului
    Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului actioneaza si controleaza echipamentele automatizate utilizate la taierea lemnului pentru prelucrarea cherestelei, furnirului si fabricarea placajelor, precum si la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioara.
    817201 confectioner rondele din pluta
    817202 confectioner bastoane din pluta
    817203 confectioner colaci si centuri de salvare
    817204 masinist la masina de taiat straifuri si dopuri din pluta
    817205 masinist la masina de zdrobit si macinat pluta
    817206 confectioner placi izolatoare
    817207 aburitor pluta
    817208 pregatitor lemn aschietor
    817209 pregatitor aschii
    817210 incleietor placi aglomerate
    817211 formator presator placi brute
    817212 formator finisor placi
    817213 tocatorist-defibratorist
    817214 filtrator-deshidratorist
    817215 presator PFL
    817216 tratamentist PFL
    817217 formator PFL
    817218 impregnator la innobilare PFL
    817219 fasonator-sortator filme
    817220 presator la innobilare PFL
    817221 formator la innobilare PFL
    817222 finisor la innobilare PFL
    817223 pregatitor PFL si hartie pentru filme
    817224 gaterist la taiat busteni
    817225 taietor la ferastrau panglica
    817226 fasonator cherestea
    817227 desenator-insemnator cherestea
    817228 decupator furnire
    817229 derulatorist
    817230 fasonator-uscator furnire
    817231 frezor-imbinator furnire tehnice
    817232 presator produse stratificate
    817233 formator slefuitor produse stratificate
    817234 preparator PPF
    817235 miezuitor panele si placi celulare
    817236 operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri

    818 Alti operatori la masini si utilaje
    Aceasta grupa de baza include operatorii la masinile si utilajele fixe neclasificati in alta parte in subgrupa majora 81 - Operatori la masini si instalatii. De exemplu, grupa de baza include operatorii masinilor care fabrica cabluri si franghii innadite.

    8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticla si ceramica
    Operatorii la utilajele pentru fabricarea produselor din sticla si ceramica actioneaza si supravegheaza cuptoarele, furnalele si alte masini si echipamente utilizate la fabricarea sticlei, ceramicii, portelanului, tiglei sau caramizilor. Acestia actioneaza masinile pentru reglarea temperaturii, calirea si decorarea obiectelor din sticla si ceramica.
    818101 topitor sticla
    818102 prelucrator de topituri la semiautomate
    818103 prelucrator de topituri la instalatii de tras tevi
    818104 prelucrator de tuburi si baghete
    818105 cuptorar recoacere sticla
    818106 confectioner termosuri
    818107 taietor produse din sticla
    818108 slefuitor produse din sticla
    818109 arzator produse din sticla
    818110 sablator produse din sticla
    818111 argintar produse din sticla
    818112 operator la instalatii automate pentru prepararea amestecului
    818113 operator la instalatii automate pentru prelucrarea topiturii de sticla
    818114 operator la prelucrarea tuburilor din sticla
    818115 operator la masini de inscriptionat
    818116 prelucrator fire si tesaturi din fire de sticla
    818117 operator la instalatii de tras si laminat geam
    818118 turnator geam
    818119 preparator vata de sticla
    818120 taietor geam
    818121 slefuitor/sablator geam
    818122 securizator geam
    818123 pregatitor de materii prime pentru producerea sticlei
    818124 strungar produse ceramice
    818125 cuptorar ceramica fina si decor
    818126 arzator produse ceramice
    818127 operator la fabricarea produselor refractare
    818128 operator la fabricarea produselor abrazive
    818129 operator la fabricarea produselor din carbune
    818130 operator abrazive pe suporti
    818131 finisor produse abrazive
    818132 granulator/sortator abrazive
    818133 cuptorar produse abrazive
    818134 preparator-presator abrazive
    818135 cuptorar produse refractare
    818136 formator produse refractare
    818137 preparator-presator produse din carbune
    818138 cuptorar produse din carbune
    818139 finisor produse din carbune
    818140 prelucrator produse ceramice prin extrudare
    818141 discuitor de produse ceramice la masini
    818142 prelucrator produse ceramice prin injectare
    818143 armator de izolatori electrici (prelucrator produse electrotehnice)

    8182 Fochisti la masini cu abur si cazane
    Fochistii la masinile cu abur si cazane intretin si actioneaza diferitele tipuri de masini cu abur, cazane, turbine si echipamente auxiliare care furnizeaza energie si alte servicii utilitare pentru cladirile comerciale, industriale si institutionale, pe santiere si la bordul navelor sau vaselor autopropulsate.
    818201 fochist locomotiva cu abur
    818202 fochist la masini cu abur
    818203 masinist la instalatii pentru incalzit tren
    818204 fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte
    818205 ajutor fochist
    818206 fochist pentru cazane mici de abur
    818207 fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune
    818208 fochist pentru cazane conduse de calculator

    8183 Operatori la masinile de ambalat, imbuteliat si etichetat
    Operatorii la masinile de ambalat, imbuteliat si etichetat actioneaza si supravegheaza masinile care cantaresc, ambaleaza si eticheteaza diverse produse sau umplu diferite recipiente cu produse.
    818301 masinist la masini de ambalat
    818302 operator la masina de etichetat

    8189 Operatori la masini si utilaje neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza include operatorii la utilajele si masinile fixe neclasificati in alta parte in subgrupa majora 81 - Operatori la masini si instalatii. De exemplu, grupa de baza include operatorii masinilor care fabrica cabluri si funii innadite.
    818901 operator la roboti industriali
    818902 operator la tratarea si epurarea apelor uzate
    818903 operator instalatie de sortare si reciclare deseuri menajere si asimilabile
    818904 operator generatoare terestre sonice si cu agent activ de insamantare
    818905 operator punct de lansare
    818906 pompagiu
    818907 compresorist
    818908 operator montaj linii automate

    82 Asamblori
    Asamblorii se ocupa cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse si echipamente, in conformitate cu procedurile stabilite.
    Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrator la altul de-a lungul liniilor de asamblare.

    821 Asamblori
    Asamblorii se ocupa cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse si echipamente, in conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrator la altul de-a lungul liniilor de asamblare.

    8211 Asamblori de masini si echipamente mecanice
    Asamblorii de masini si echipamente mecanice asambleaza, in conformitate cu procedurile strict stabilite, parti componente ale echipamentelor mecanice, cum ar fi ale motoarelor, autovehiculelor, turbinelor si aeronavelor.
    821101 lacatus montator pentru utilaje industriale, de constructii si agricole
    821102 pregatitor si montator utilaje tehnologice
    821103 montator subansamble
    821104 montator aparate aer conditionat
    821105 operator calitate flux

    8212 Asamblori de echipamente electrice si electronice
    Asamblorii de echipamente electrice si electronice se ocupa cu asamblarea sau modificarea, in conformitate cu procedurile stabilite, a componentelor echipamentelor electrice, electromecanice si electronice.
    821201 lacatus-montator masini electrice rotative, transformatoare si aparataj electric
    821202 confectioner protectie dielectrica pentru acumulatori
    821203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori
    821204 confectioner gratare si accesorii pentru acumulatori
    821205 confectioner placi pentru acumulatori
    821206 preparator lesie pentru acumulatori
    821207 montator acumulatori
    821208 confectioner cabluri si arbori de cabluri
    821209 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicatii, radio
    821210 confectioner tuburi cinescop
    821211 montator-reglor, depanator de instalatii de electronica si curenti purtatori
    821212 montator-reglor, depanator de aparate radio si TV, redresoare si amplificatoare
    821213 confectioner piese radio si semiconductori
    821214 confectioner circuite integrate
    821215 confectioner scala radio
    821216 confectioner circuite imprimate
    821217 montator, reglor, testor tehnica de calcul
    821218 confectioner lampi fluorescente
    821219 confectioner lampi cu vapori de mercur
    821220 confectioner lampi cu vapori de sodiu
    821221 confectioner becuri
    821222 montator electromecanic

    8219 Asamblori neclasificati in grupele de baza anterioare
    Asamblorii neclasificati in grupele de baza anterioare se ocupa cu asamblarea, in conformitate cu procedurile stabilite, a diferitelor produse care nu includ componente electronice, electrice sau mecanice.
    821901 asamblor biciclete
    821902 asamblor jucarii
    821903 asamblor articole de sport
    821904 operator la fabricarea fermoarelor
    821905 confectioner de bete, lansete, manere si dopuri pentru unelte de pescuit
    821906 confectioner-asamblor articole din lemn
    821907 confectioner-asamblor articole din carton
    821908 confectioner-asamblor articole din textile
    821909 montor articole din piele

    83 Conducatori de vehicule si operatori la instalatii si utilaje mobile
    Conducatorii de vehicule si operatorii la instalatiile si utilajele mobile conduc trenurile si autovehiculele sau actioneaza si supravegheaza masinile si echipamentele industriale si agricole ori executa sarcini specifice la bordul navelor si al altor ambarcatiuni de apa.

    831 Mecanici de locomotiva si asimilati
    Mecanicii de locomotiva si asimilatii acestora conduc sau asista la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri si de marfa, isi asuma raspunderea si iau masuri de protectie a trenurilor de marfa in timpul calatoriilor, controleaza circulatia traficului feroviar prin actionarea semnalelor, asigura deplasarea materialului rulant si a trenurilor in statiile de triaj, pregatesc trenurile de tractiune (pentru remorcare) in mine si dirijeaza/controleaza circulatia acestora.

    8311 Mecanici de locomotiva
    Mecanicii de locomotiva conduc sau asista la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri si de marfuri.
    831101 mecanic locomotiva si automotor
    831102 mecanic ajutor locomotiva si automotor
    831103 conducator autodrezina
    831104 mecanic conducator vagon motor de rectificare a liniei aeriene
    831105 mecanic locomotiva si rama electrica metrou
    831106 mecanic ajutor locomotiva si rama electrica metrou

    8312 Franari, acari si agenti de manevra
    Franarii, acarii si agentii de manevra isi asuma raspunderea si iau masuri de protectie a trenurilor de marfa in timpul calatoriilor, controleaza circulatia traficului feroviar prin actionarea semnalelor, asigura deplasarea materialului rulant si a trenurilor in statiile de triaj, pregatesc trenurile pentru tractiune (remorcare) in mine si dirijeaza/controleaza circulatia acestora.
    831201 franar
    831202 manevrant vagoane
    831203 sef manevra
    831204 acar
    831205 sef tren
    831206 paznic bariera
    831207 revizor ace

    832 Conducatori autovehicule
    Conducatorii de autovehicule conduc motociclete, triciclete cu motor, autoturisme sau microbuze/camionete pentru transportul pasagerilor, materialelor sau marfurilor.

    8321 Conducatori de motociclete
    Conducatorii de motociclete conduc motociclete sau triciclete cu motor echipate pentru a transporta materiale, marfuri sau pasageri.
    832101 conducator de motocicleta
    832102 conducator de motoscuter

    8322 Soferi de autoturisme si camionete
    Soferii de autoturisme si camionete conduc autoturisme si camionete pentru a transporta pasageri, corespondenta sau marfuri.
    832201 sofer de autoturisme si camionete
    832202 sofer autosanitara
    832203 sofer autoambulanta
    832204 pilot incercare auto

    833 Conducatori de masini de mare tonaj si autobuze
    Conducatorii de masini de mare tonaj si autobuze conduc masini de mare tonaj, autocamioane, autobuze sau tramvaie pentru a transporta marfuri, solutii lichide, materiale grele, corespondenta ori pasageri.

    8331 Soferi de autobuze si tramvaie
    Soferii de autobuze si tramvaie conduc autobuze sau tramvaie pentru a transporta pasageri, corespondenta ori marfuri.
    833101 sofer autobuz
    833102 conducator troleibuz
    833103 conducator tramvai (vatman)

    8332 Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj
    Soferii de autocamioane si masini de mare tonaj conduc autovehicule grele pentru a transporta marfuri, solutii lichide si materiale grele pe distante scurte sau lungi.
    833201 sofer autocamion/masina de mare tonaj
    833202 sofer transport valori bancare
    833203 lucrator operativ pentru autocontainere
    833204 conducator autospeciala
    833205 camionagiu

    834 Operatori la instalatii si utilaje mobile
    Operatorii la instalatiile si utilajele mobile conduc, actioneaza si supravegheaza instalatiile si echipamentele motorizate cu destinatie speciala utilizate pentru curatarea sau pregatirea terenului, excavarea, transportarea si imprastierea de pamant, piatra si materiale similare, ridicarea si mutarea de obiecte grele.

    8341 Operatori de masini agricole si forestiere
    Operatorii de masini agricole si forestiere conduc, actioneaza si supravegheaza unul sau mai multe tipuri de masini si echipamente mobile motorizate cu destinatie speciala utilizate in activitatile agricole, horticole si forestiere.
    834101 tractorist
    834102 combiner agricol
    834103 motorist la motoagregate si masini in silvicultura
    834104 mecanic de exploatare in cultura mare
    834105 mecanic de exploatare in zootehnie
    834106 operator la colectatul si manipulatul lemnului

    8342 Conducatori de masini si utilaje terasiere
    Conducatorii de masini si utilaje terasiere conduc masini si utilaje folosite la excavarea, nivelarea si consolidarea pamantului sau a materialelor similare.
    834201 masinist la masini pentru terasamente (ifronist)
    834202 masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice
    834203 masinist la masini cale mecanizare usoara si grea
    834204 operator la utilaje de forjat dirijat
    834205 operator la utilaje de reabilitari conducte subterane
    834206 operator la utilaje pentru subtraversari

    8343 Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati
    Conducatorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilatii acestora actioneaza si supravegheaza macaralele fixe si mobile si alte echipamente de ridicat.
    834301 macaragiu
    834302 masinist pod rulant
    834303 funicularist
    834304 macaragiu macarale plutitoare
    834305 sofer automacaragiu
    834306 supraveghetor statie senal navigabil
    834307 funicularist, funiculare pasagere
    834308 mecanizator (muncitor portuar)
    834309 liftier
    834310 docher
    834311 sef echipa docheri
    834312 docher instalatii de incarcare/descarcare la bordul navei si cheu
    834313 docher-amarator
    834314 docher-mecanizator
    834315 macaragiu portuar

    8344 Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate
    Operatorii la instalatiile de transport marfuri paletizate actioneaza si supravegheaza motostivuitoarele sau vehiculele similare pentru transportul, ridicarea si stivuirea paletilor cu marfa.
    834401 masinist la masini mobile pentru transporturi interioare
    834402 masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala si verticala
    834403 stivuitorist
    834404 tractorist portuar
    834405 conducator autotrailer
    834406 conducator autoincarcator portuar
    834407 stivuitorist portuar

    835 Marinari, navigatori si asimilati
    Marinarii, navigatorii si asimilatii acestora efectueaza sarcini specifice la bordul navelor si sarcini similare la bordul altor ambarcatiuni de apa.

    8350 Marinari, navigatori si asimilati
    Marinarii, navigatorii si asimilatii acestora efectueaza sarcini specifice la bordul navelor si sarcini similare la bordul altor ambarcatiuni de apa.
    835001 marinar, pilot naval, barjist
    835002 observator far maritim si statie semnal de ceata
    835003 marinar legator
    835004 conducator ambarcatiuni agrement pe ape interioare
    835005 pontonier feribot
    835006 servator far maritim si statie semnal de ceata
    835007 conducator de salupa maritima/fluviala
    835008 timonier maritim/fluvial
    835009 motopompist

    9 Muncitori necalificati
    Muncitorii necalificati executa sarcini simple si de rutina care necesita folosirea uneltelor manuale si depunerea unui efort fizic considerabil.

    91 Personal casnic si de serviciu
    Personalul casnic si de serviciu executa diferite sarcini in gospodarii private, hoteluri, birouri, spitale si alte unitati, precum si in aeronave, vagoane de trenuri, tramvaie si vehicule similare, cu scopul de a pastra interioarele, mobilierul si accesoriile curate, spala si calca manual articolele de imbracaminte si materialele textile.

    911 Personal casnic si de serviciu la hoteluri si birouri
    Personalul casnic si de serviciu la hoteluri si birouri matura, aspira praful, curata, lustruieste, ingrijeste si spala lenjeria de uz casnic, cumpara rezerve de uz casnic, efectueaza diferite sarcini cu scopul de a mentine curatenia si ordinea interioarelor si mobilierului hotelurilor, birourilor si a altor unitati, precum si in aeronave, trenuri, autobuze si vehicule similare.

    9111 Personal casnic pentru curatenie si alte servicii (menajere)
    Personalul casnic pentru curatenie si alte servicii matura, aspira praful, curata, lustruieste, spala si ingrijeste lenjeria de uz casnic, cumpara rezerve de uz casnic, prepara alimente, serveste masa si efectueaza diferite alte sarcini domestice.
    911101 menajera

    9112 Personal de serviciu in birouri, hoteluri si alte institutii
    Personalul de serviciu in birouri, hoteluri si alte institutii executa diferite sarcini de curatenie cu scopul de a mentine curate si ordonate interioarele si mobilierul din hoteluri, birouri si alte unitati, precum si in aeronave, trenuri, autobuze si vehicule similare.
    911201 femeie de serviciu
    911202 ingrijitor spatii hoteliere
    911203 lucrator room-service hotel

    912 Personal pentru servicii de spalare vehicule, vitrine si geamuri etc.
    Personalul pentru servicii de spalare a vehiculelor, vitrinelor si geamurilor curata ferestrele, vitrinele sau alte suprafete ale cladirilor ori vehiculelor, calca si spala manual sau curata chimic lenjeria si alte textile.

    9121 Personal pentru servicii de spalat si calcat
    Personalul pentru servicii de spalat si calcat se ocupa cu spalarea si calcarea manuala, curatarea chimica a imbracamintei, lenjeriei de pat si a altor textile.
    912101 calcatoreasa lenjerie
    912102 curatatoreasa lenjerie
    912103 spalatoreasa lenjerie
    912104 spalator covoare innodate

    9122 Personal pentru servicii de spalare vehicule
    Personalul pentru servicii de spalare a vehiculelor se ocupa cu spalarea, curatarea si lustruirea vehiculelor.
    912201 spalator vehicule

    9123 Personal pentru servicii de spalare vitrine si geamuri
    Personalul pentru servicii de spalare vitrine si geamuri se ocupa cu spalarea si lustruirea geamurilor si a altor articole din sticla.
    912301 spalator vitrine si geamuri

    9129 Alti muncitori in servicii pentru curatenie
    Alti muncitori in servicii pentru curatenie se ocupa cu curatarea suprafetelor, materialelor si obiectelor, cum ar fi: covoare, pereti, piscine, utilizand echipamente si produse chimice de curatare specializate.

    92 Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
    Muncitorii necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit executa sarcini simple si de rutina in productia de culturi si intretinerea efectivelor de animale, se ocupa cu cultivarea si intretinerea gradinilor si parcurilor, exploatarea si ingrijirea (conservarea) padurilor si desfasoara activitati in domeniul acvaculturii si pescuitului.

    921 Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
    Muncitorii necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit executa sarcini simple si de rutina in productia de culturi si intretinerea efectivelor de animale, se ocupa cu cultivarea si intretinerea gradinilor si parcurilor, exploatarea si intretinerea padurilor si desfasoara activitati in domeniul acvaculturii si pescuitului.

    9211 Muncitori necalificati in culturi vegetale
    Muncitorii necalificati in culturi vegetale executa sarcini simple si de rutina in productia de culturi, cum ar fi de fructe, nuci, cereale si legume, in cadrul fermelor.

    9212 Muncitori necalificati in cresterea animalelor
    Muncitorii necalificati in cresterea animalelor executa sarcini simple si de rutina in productia de animale din ferme, inclusiv pasari de curte si insecte.
    921201 ingrijitor animale

    9213 Muncitori necalificati in ferme mixte
    Muncitorii necalificati in ferme mixte executa sarcini simple si de rutina in productia agricola de culturi vegetale si in cresterea animalelor din ferme.
    921301 muncitor manipulare si pregatire furaje
    921302 muncitor necalificat in agricultura
    921303 vacar

    9214 Muncitori necalificati in gradinarit si horticultura
    Muncitorii necalificati in gradinarit si horticultura executa sarcini simple si de rutina in activitati de cultivare si intretinere a arborilor (pomilor), arbustilor, florilor si altor plante in parcuri si gradini private, producerea de rasaduri, bulbi si seminte sau cresterea legumelor si florilor utilizand tehnici de cultivare intensive.

    9215 Muncitori forestieri necalificati
    Muncitorii forestieri necalificati executa sarcini simple si de rutina privind cultivarea si mentinerea padurilor naturale si a plantatiilor forestiere, precum si transportul bustenilor, taierea si doborarea copacilor.
    921501 ingrijitor pomi
    921502 muncitor necalificat in silvicultura
    921503 taietor manual lemn de foc

    9216 Muncitori necalificati in pescuit si culturi acvatice
    Muncitorii necalificati in pescuit si culturi acvatice executa sarcini simple si de rutina privind cultivarea, capturarea si recoltarea pestelui si a fructelor de mare in acvacultura si in apele interioare, executa activitati de pescuit in ape interioare, de coasta si de mare adancime.
    921601 muncitor necalificat in pescuit si vanatoare
    921602 muncitor piscicol

    93 Muncitori necalificati in industria extractiva, constructii, industria prelucratoare si transporturi
    Muncitorii necalificati in industria extractiva, constructii, industria prelucratoare si transporturi efectueaza manual sarcini simple si de rutina in industria extractiva, constructii, industria prelucratoare, transport si operatiuni de depozitare si actionare a vehiculelor si masinilor cu tractiune animala si cu actionare umana.

    931 Muncitori necalificati in industria extractiva si constructii
    Muncitorii necalificati in industria extractiva si constructii efectueaza manual sarcini simple si de rutina in industria extractiva si exploatarile in cariera, constructii si operatiuni in constructii.

    9311 Muncitori necalificati in industria extractiva si exploatarile in cariera
    Muncitorii necalificati in industria extractiva si exploatarile in cariera executa sarcini de rutina in cadrul activitatilor din mine si cariere.
    931101 muncitor necalificat in mine si cariere
    931102 impingator vagoneti

    9312 Muncitori necalificati in lucrari publice
    Muncitorii necalificati in lucrarile publice executa sarcini de rutina legate de constructia si intretinerea drumurilor, cailor ferate, barajelor si a altor proiecte de lucrari publice.
    931201 lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva)
    931202 ingrijitor spatii verzi
    931203 muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
    931204 sapator manual

    9313 Muncitori necalificati in constructia de cladiri
    Muncitorii necalificati in constructia de cladiri executa sarcini de rutina legate de constructia cladirilor si lucrarile de demolare.
    931301 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet
    931302 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

    932 Muncitori necalificati in industria prelucratoare
    Muncitorii necalificati in industria prelucratoare efectueaza manual diverse sarcini in industria prelucratoare, asista la activitatea operatorilor de masini si a asamblorilor si desfasoara activitati de sortare a produselor si de asamblare manuala a componentelor.

    9321 Ambalatori
    Ambalatorii se ocupa cu cantarirea, ambalarea si etichetarea manuala a materialelor si produselor.
    932101 ambalator manual

    9329 Muncitori necalificati in industria prelucratoare neclasificati in grupele de baza anterioare
    Muncitorii necalificati in industria prelucratoare neclasificati in alta parte asista la activitatea operatorilor de masini si a asamblorilor si efectueaza o varietate de sarcini manuale in industria prelucratoare, exclusiv ambalarea si etichetarea produselor finite.
    932901 imbuteliator fluide sub presiune
    932902 marcator piese
    932903 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule
    932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide
    932905 muncitor necalificat in industria confectiilor
    932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
    932907 lucrator sortator deseuri reciclabile
    932908 imbuteliator gaz petrol lichefiat
    932909 muncitor in activitatea de gospodarire a spanului
    932910 umplutor sifoane
    932911 muncitor necalificat in metalurgie

    933 Muncitori necalificati in transporturi si depozitarea marfurilor
    Muncitorii necalificati in transporturi si depozitarea marfurilor conduc biciclete si vehicule similare, conduc vehicule cu tractiune animala pentru a transporta pasageri sau bunuri, conduc utilaje cu tractiune animala, transporta manual marfuri si bagaje si depoziteaza marfa pe rafturi.

    9331 Conducatori de vehicule actionate manual sau de pedale
    Conducatorii de vehicule actionate manual sau de pedale conduc biciclete si vehicule similare pentru transportul de pasageri sau de marfuri.
    933101 caraus

    9332 Conducatori de masini si vehicule cu tractiune animala
    Conducatorii de masini si vehicule cu tractiune animala conduc utilaje sau vehicule cu tractiune animala pentru a transporta pasageri sau marfuri, precum si utilaje cu tractiune animala, de obicei, utilizate in agricultura.

    9333 Manipulanti de marfa
    Manipulantii de marfa indeplinesc sarcini, cum ar fi: de ambalare, transport, incarcare si descarcare a mobilierului si a altor articole de uz casnic sau incarcare si descarcare a navelor si aeronavelor ori transporta si stivuiesc manual marfuri in diverse depozite.
    933301 incarcator-descarcator
    933302 legator de sarcina
    933303 manipulant marfuri
    933304 operator transport si distribuire butelii de GPL

    933305 muncitor spalare si curatare cisterne
    933306 muncitor in serviciile de trafic aerian

    9334 Manipulanti de marfuri la raft
    Manipulantii de marfuri la raft stocheaza marfurile pe rafturi si in zonele de prezentare si mentin stocul in ordine in supermarketuri si alte magazine de vanzare cu amanuntul sau cu ridicata.

    94 Ajutori de bucatari
    Ajutorii de bucatari prepara si gatesc la comanda alimente semipreparate sau bauturi, debaraseaza mesele, spala vasele si fac curatenie in bucatarie.

    941 Ajutori de bucatari
    Ajutorii de bucatari prepara si gatesc la comanda un numar restrans de alimente semipreparate sau bauturi, debaraseaza mesele, spala vasele si fac curatenie in bucatarie.

    9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip "fast-food"
    Ajutorii la prepararea produselor alimentare de tip fast-food prepara si gatesc la comanda o gama limitata de produse alimentare sau bauturi care implica procese simple de pregatire si un numar mic de ingrediente. Acestia pot lua comenzi de la clienti si servesc la tejghea sau la mese.

    9412 Debarasatori
    Ajutorii in bucatarie debaraseaza mesele, fac curatenie in bucatarie, spala vasele, pregatesc ingredientele si executa alte sarcini pentru a ajuta lucratorii care pregatesc sau servesc alimente si bauturi.
    941201 lucrator bucatarie (spalator vase mari)

    95 Vanzatori ambulanti si alti prestatori de servicii "la minut" pentru populatie
    Vanzatorii ambulanti si alti prestatori de servicii "la minut" pentru populatie vand bunuri, exclusiv produse alimentare pentru consumul imediat, si ofera servicii variate pe strazi si in alte locuri publice, cum ar fi statiile.

    951 Prestatori de servicii "la minut" pentru populatie si asimilati
    Prestatorii de mici servicii "la minut" pentru populatie si asimilatii acestora asigura o varietate de servicii pe strada si in alte locuri publice, inclusiv curatarea incaltamintei, spalarea geamurilor masinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietati, precum si furnizarea de alte servicii la fata locului.

    9510 Prestatori de servicii "la minut" pentru populatie si asimilati
    Prestatorii de mici servicii "la minut" pentru populatie si asimilatii acestora asigura o varietate de servicii pe strada si in alte locuri publice, inclusiv curatarea incaltamintei, spalarea geamurilor masinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietati, precum si furnizarea de alte servicii la fata locului.
    951001 lustragiu
    951002 spalator geamuri si parbrize

    952 Vanzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare)
    Vanzatorii ambulanti (exclusiv de produse alimentare) vand de obicei o gama limitata de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe strazi si in locuri publice, cum ar fi statii, cinematografe sau teatre.

    9520 Vanzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare)
    Vanzatorii ambulanti (exclusiv de produse alimentare) vand de obicei o gama limitata de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe strazi si in locuri publice, cum ar fi statii, cinematografe sau teatre.
    952001 vanzator ambulant de produse nealimentare
    952002 vanzator de ziare

    96 Muncitori in salubritate si alti lucratori necalificati
    Muncitorii din salubritate si alti lucratori necalificati colecteaza gunoiul din cladiri, curti, strazi si alte locuri publice, pastreaza curate strazile si alte locuri publice sau executa munci ocazionale pentru gospodarii private ori alte unitati.

    961 Muncitori in salubritate
    Muncitorii din salubritate colecteaza, prelucreaza si recicleaza gunoiul din cladiri, curti, strazi si alte locuri publice sau pastreaza curate strazile si alte locuri publice.

    9611 Muncitori necalificati in servicii de colectare deseuri si materiale reciclabile
    Muncitorii necalificati in servicii de colectare deseuri si materiale reciclabile colecteaza si transporta gunoiul si alte articole pentru reciclare din cladiri, curti, strazi si alte locuri.
    961101 lucrator operativ pentru autocompactoare

    9612 Sortatori de deseuri
    Sortatorii de deseuri identifica, colecteaza si sorteaza obiectele aruncate care pot fi reciclate, de la gropile de gunoi si din cadrul intreprinderilor sau din cladiri, de pe strazi si alte locuri publice.

    9613 Maturatori si asimilati
    Maturatorii si asimilatii acestora matura si curata strazile, parcurile, aeroporturile, garile si alte locuri publice.
    961301 lucrator pentru salubrizare cai publice
    961302 lucrator pentru salubrizare spatii verzi
    961303 lucrator pentru salubrizare
    961304 lucrator utilaje specializate pentru salubrizare

    962 Alti muncitori necalificati
    Alti muncitori necalificati livreaza mesaje si transporta pachete, colecteaza bani si aprovizioneaza automatele, citesc contoarele, colecteaza apa si lemne de foc, colecteaza si emit bilete pentru parcare sau alte evenimente.

    9621 Curieri, comisionari si hamali
    Curierii, comisionarii si hamalii livreaza mesaje si transporta pachete si alte obiecte in cadrul unei unitati sau intre unitati, catre gospodarii private ori in alta parte, sau transporta bagaje, in special la hoteluri, gari si aeroporturi.
    962101 curier
    962102 hamal
    962103 comisioner
    962104 distribuitor presa

    9622 Muncitori necalificati pentru diverse servicii ocazionale
    Muncitorii necalificati pentru diverse servicii ocazionale curata, vopsesc si intretin cladirile, terenurile si imprejurimile si efectueaza reparatii simple.
    962201 ingrijitor caini in adaposturi
    962202 gropar
    962203 incinerator
    962204 prinzator caini

    9623 Cititori de contoare si incasatori
    Cititorii de contoare si incasatorii aprovizioneaza aparatele automate si colecteaza bani din acestea sau din aparatele de taxat parcarea si alte dispozitive de incasare ori citesc contoarele de curent electric, gaze si apa.
    962301 cantaragiu
    962302 casier incasator
    962303 incasator si cititor contoare de energie electrica, gaze, apa

    9624 Muncitori necalificati pentru servicii de colectare/distributie a apei si a lemnelor de foc
    Muncitorii necalificati pentru servicii de colectare/distributie a apei si a lemnelor de foc se ocupa cu colectarea apei si a lemnelor de foc si cu transportarea acestora pe jos sau folosind utilaje trase manual ori de animale.
    962401 vidanjor-curatitor canale
    962402 operator deratizare, dezinsectie, dezinfectie

    9629 Muncitori necalificati neclasificati in grupele de baza anterioare
    Aceasta grupa de baza cuprinde muncitorii necalificati care nu sunt clasificati in alta parte in grupa majora 9 - Muncitori necalificati. De exemplu, grupa de baza include persoanele care emit si colecteaza tichete de parcare sau de intrare, pastreaza obiectele personale predate la garderoba si asigura asistenta in cadrul evenimentelor de divertisment.
    962901 model (invatamant)
    962902 gonaci
    962903 garderobier
    962904 ucenic
    962905 aprod
    962906 controlor poarta
    962907 paznic
    962908 plasator
    962909 portar
    962910 supraveghetor muzeu
    962911 supraveghetor noapte (invatamant)
    962912 supraveghetor sali spectacole
    962913 supraveghetor hotel

   

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *