Procura de reprezentare in AGA

Formulare contabile  |  0 comentarii

Procura pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  (AGA) la societatile comerciale. (model procura)

Subsemnatul_________________________, domiciliat in ___________________ _______________________ , identificat prin actul de identitate ____, Seria _______,

Nr.__________, eliberat de _________________, la data de _____________, avand codul numeric personal _________________________, detinator a ________ actiuni emise de S.C. __________, care imi confera dreptul la ______ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

numesc prin prezenta

pe _____________________________________________ ( numele si prenumele reprezentantului), domiciliat in ____________________________________________, identificat prin actul de identitate ______, Seria ______, Nr. _________, eliberat de _________________________, la data de __________, avand codul numeric personal _________________________ ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  S.C. I_________. care va avea loc la data de __________, ora _______, la sediul societatii din _____________________  sau la data tinerii celei de-a doua adunari (_________), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul actionarilor S.C. ________. dupa cum urmeaza:

-------------------------------------------------------

Aceasta procura a fost incheiata in 3 (trei ) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, pana la data de _____, la sediul S.C. __________ din ____________ cu cel de-al doilea exemplar reperezentantul se va prezenta la adunarea generala, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Data_____________________

Numele si prenumele actionarului (cu majuscule)

__________________________________________

_________________________

( semnatura actionarului )

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *